Najczęstsze problemy i usterki wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzenia o szerokim zakresie zastosowań. Najczęściej są niezbędne w firmach produkcyjnych, transportowych, logistycznych oraz magazynach i portach. Dzięki takim urządzeniom możliwy jest transport ładunków o dużej masie na niewielkie odległości. Wózek widłowy może być wyposażony w dodatkowy osprzęt, dzięki czemu może być używany do odśnieżania, ważenia, podnoszenia ludzi oraz sortowania warzyw i owoców. Większość z tych urządzeń podlega pod dozór techniczny i musi być regularnie serwisowana.

Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia to urządzenie z przymocowaną platformą, widłami lub innym osprzętem do manipulowania ładunkami. Przystosowany jest do takich czynności jak podnoszenie ładunku na wysokość umożliwiającą składowanie, przewożenie i układanie w określony miejscu.

Wózki jezdniowe nieposiadające mechanizmu podnoszenia (pchające, ciągnikowe) nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Napęd mechaniczny w tych urządzeniach może być spalinowy, elektryczny, gazowy lub hydrauliczny. Wszystkie wózki widłowe jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia ładunku podlegają dozorowi technicznemu i są kontrolowane przez organy takie jak Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Transportowy Dozór Techniczny (TDT) lub Wojskowy Dozór Techniczny (WDT).

 

Wózki widłowe – przeglądy i serwis

 

Jednym z obowiązków właściciela wózków widłowych jest rejestracja, prowadzenie dokumentacji oraz regularne przeglądy konserwacyjne tych urządzeń. Wózki widłowe to urządzenia transportu bliskiego (UTB) i muszą posiadać badanie odbiorcze oraz okresowe wykonane przez UDT, TDT lub WDT.

Przeglądy oraz badania techniczne wózków widłowych są niezbędne ze względów prawnych, a także dla bezpieczeństwa pracowników i operatora. Każde badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie, który jest wskazany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego.

Wyróżnia się różne rodzaje przeglądów wózków widłowych.

 

Przegląd codzienny

 

Przed rozpoczęciem pracy obowiązkiem operatora jest sprawdzenie wózka widłowego i zgłoszenie przełożonemu usterek, jeśli takie zostaną wykryte. Podstawą takiego przeglądu jest sprawdzenie opon pod kątem uszkodzeń oraz stopnia ich napompowania. Operator musi także zwrócić uwagę na takie kwestie jak ewentualne pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne konstrukcji, stan wideł i łańcucha, kontrolę płynów eksploatacyjnych oraz stan i naładowanie akumulatorów. Wszystkie zebrane informacje powinny być odnotowane w książce operatora.

 

Przegląd konserwacyjny

 

Wykonywany jest przez konserwatora, pod warunkiem że ma on uprawnienia do konserwacji urządzeń tego typu. Przeglądy takie umożliwiają wykrycie różnego rodzaju usterek lub awarii urządzenia. Przeglądy konserwacyjne muszą zostać odnotowane w książce konserwacji. Wykryte usterki i awarie muszą być naprawione przed dopuszczeniem wózka widłowego do użytku.

 

Badanie okresowe

 

Dokonywane jest przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas badania skontrolowany zostaje stan techniczny wózka, co powoduje przedłużenie lub cofnięcie zezwolenia na eksploatację urządzenia. W trakcie badania sprawdzany jest dziennik konserwacji pojazdu, księga rewizyjna oraz protokoły pomiarów elektrycznych.

 

Badanie doraźne

 

Badanie doraźney może mieć charakter eksploatacyjny, powypadkowy lub poawaryjny. Badania te są wymagane po wykonaniu modernizacji lub naprawy urządzenia oraz po wymianie istotnego elementu pojazdu. Dodatkowo kontrola taka musi zostać przeprowadzona po awarii lub wypadku w celu określenia stanu techniczny maszyny przed dopuszczeniem jej do ponownego użytku.

 

Dobry stan techniczny wózków widłowych – dlaczego jest ważny?

 

Dobry stan techniczny wózka widłowego jest warunkiem bezpiecznej pracy. To niezwykle istotne ze względu na sposób wykorzystania urządzenia. Awaria wózka widłowego może stanowić potencjalne zagrożenie dla operatora, jak i dla osób pracujących w jego pobliżu. Przewożony lub podnoszony do góry ładunek jest często ciężki, a jego upadek lub przemieszczenie jest niebezpieczne dla innych pracowników. Dodatkowo uszkodzenia mechaniczne wózka mogą prowadzić do strat wynikających ze zniszczenia przewożonego towaru.

W wózkach widłowych awarie mogą być zauważone wcześniej niż w przypadku użytkowania innych urządzeń. Wynika to z obowiązkowych procedur związanych z codzienną obsługą wózków oraz wymaganymi przeglądami codziennymi i okresowymi, oraz badaniami. Duże znaczenie mają również zalecenia producenta i wyczerpujący się resurs.

 

Właściwe użytkowanie wózka widłowego a bezpieczeństwo

 

Prawidłowe użytkowanie wózka widłowego ma również duże znaczenie dla ryzyka wystąpienia uszkodzeń. Przestrzeganie zasad związanych z bezpiecznym użytkowaniem urządzenia, czyli podnoszenie ładunku o masie dostosowanej do parametrów wózka, ostrożna jazda po trudnym terenie oraz unikanie nadmiernych pochyłości przy korzystaniu z wózka na zewnątrz to istotne zasady sprzyjające unikaniu awarii. Niestety, konserwacja i właściwe traktowanie urządzenie nie jest w stanie zapobiec zużyciu poszczególnych elementów wózka oraz problemom związanym ze zmęczeniem i wadami materiału, z jakiego są zrobione jego części.

 

Awarie i uszkodzenia występujące w wózkach widłowych

 

Najczęstsze usterki wózków widłowych to:

  • Usterki hydrauliczne – to jedne z najczęstszych problemów występujących w wózkach widłowych. Wynikają one z wycieków oleju lub zanieczyszczeń w systemie hydraulicznym. W przypadku wycieku oleju trzeba szybko wyłączyć urządzenie i znaleźć źródło wycieku. Następnie należy uzupełnić brakującą ilość oleju i sprawdzić, czy nie ma innych uszkodzeń oraz wycieków w innych miejscach. W sytuacji, gdy problemem jest zanieczyszczenie układu hydraulicznego, trzeba dokładnie oczyścić filtr i wymienić olej.
  • Awarie silnika – kolejnym problemem występującym przy pracy z wózkami widłowymi są awarie silnika. Do takich usterek dochodzi z różnych powodów. Mogą na nie wpłynąć zanieczyszczenia paliwa, problemy z akumulatorem lub alternatorem, uszkodzone wtryskiwacze itp. W przypadku, gdy silnik w wózku widłowym przestaje działać, wtedy należy natychmiast wyłączyć urządzenie i skontaktować się z profesjonalnym serwisem wózków widłowych.
  • Usterki układu hamulcowego – w wózkach widłowych usterki pojawiają się również w układzie hamulcowym. Zdarza się, że hamulce przestają działać i trudno je zwolnić. W takim przypadku należy bezzwłocznie zatrzymać urządzenie i skontaktować się z profesjonalnym serwisem wózków widłowych.
  • Problemy z łańcuchami i kołami napędowymi – koła napędowe i łańcuchy w wózku widłowym są narażone na duże obciążenia podczas pracy. Mogą one ulec zużyciu lub uszkodzeniu, co doprowadzi do problemów z manewrowaniem urządzeniem. W takim przypadku należy zgłosić sprzęt do naprawy lub zlecić wymianę uszkodzonych elementów.
  • Awarie układu sterowania – awaria wózka widłowego może obejmować również usterki w układzie sterowania. Mogą one objawić się jako problemy z funkcjonowaniem przycisków lub joysticków. A to z kolei może powodować utrudnienia w podnoszeniu ładunków i ich opuszczaniu oraz usterki w układzie elektrycznym. W przypadku tego typu awarii należy wezwać serwis wózków widłowych w celu zdiagnozowania i naprawy usterki.
  • Awaria wideł – jednym z częstych problemów z wózkami widłowymi są usterki wideł. To element, który szybko się zużywa podczas pracy urządzenia, może również na skutek awarii całkowicie odmówić posłuszeństwa. Awaria wideł może nastąpić z powodu uszkodzenia zaworów lub złączy, może to być także usterka połączeń linowych. Dodatkowo w mechanizmie tym może dojść do wygięcia lub skręcenia wideł, co uniemożliwi ich pracę. W przypadku łańcuchów usterka może być spowodowana korozją, pęknięciem zmęczeniowym lub przeciążeniem układu.

Wózki widłowe to urządzenia, które mogą służyć firmie przez wiele lat, jednak wymagają odpowiedniej eksploatacji. Niezwykle istotna jest systematyczna kontrola pojazdu, przeglądy oraz badania techniczne. Dodatkowo należy pamiętać o serwisowaniu urządzenia i wymianie uszkodzonych elementów. Najczęstsze usterki wózków widłowych to uszkodzenia mechaniczne w układzie hydraulicznym, sterowniczym, hamulcowym oraz awarie silnika.