Kurs na Suwnice

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Suwnice są to urządzenia służące do przenoszenia ładunków. Wykorzystywane są przez firmy produkcyjne, magazyny oraz składy towarowe. Organizowany przez nas kurs operatora suwnic składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik przygotowywany jest do zdobycia uprawnień UDT.  Po odbyciu szkolenia suwnic  kursant posiada wiedze w zakresie   bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. Aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z kursu suwnice, nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT zorganizowanego w naszej siedzibie.

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – wyspecjalizowane maszyny na placach budowy

Suwnica to wyspecjalizowana i niezwykle pomocna na obszarach budowlanych i przemysłowych maszyna. Pracuje w ruchu przerywanym, a jej konstrukcja składa się z mostu poruszającego się po torach jezdnych. Po konstrukcji mostu suwnicy może się także poruszać wciągnik lub wciągarka. Dzięki nim możliwy jest sprawny i szybki transport bliski w danym rejonie przemysłowym lub na placu budowy. Umożliwiają przenoszenie ładunków zarówno w pionie, jak i w poziomie. Warto wiedzieć, że na rynku wyróżnia się sześć rodzajów suwnic:

 • Suwnice pomostowe – w ich przypadku most oparty jest bezpośrednio na górnym torze jezdnym. Bywa również, że jest podwieszony na dolnej części torów.
 • Suwnice kolumnowe – działają w bardzo podobny sposób, jak suwnice pomostowe, jednak są zamocowane na pionowej kolumnie.
 • Suwnice bramowe – część nośną konstrukcji w przypadku tych suwnic stanowi brama. Zamocowana jest na podporach, które znajdują się na torze jezdnym.
 • Suwnice półbramowe – w tym przypadku część nośna to półbrama. Opiera się na torze jezdnym z jednej strony i na estakadzie z drugiej.
 • Suwnice konsolowe, inaczej nazywane wspornikowymi. Ich konstrukcja nośna ma właśnie kształt wspornika.
 • Suwnice modułowe umożliwiają bardzo łatwą budowę i przebudowę. Są lekkie, podwieszane, zbudowano je z półzamkniętych profili modułowych i przegubowych podwieszeń. Mocowane są do konstrukcji wsporczych, dachów, stropu.

Operatorzy suwnic – deficyt na rynku pracy

Podobnie jak na wózki widłowe czy ruchome podesty, na suwnice – wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia, wymagane jest posiadanie stosownego uprawnienia. Operator suwnicy to jednak specjalista bardzo poszukiwany, zatem warto rozważyć zaliczenie kursu, w ramach którego otrzymuje się teoretyczną i praktyczną wiedzę, a także specjalne uprawnienia do pracy z tą maszyną. Otwiera to nowe możliwości zawodowe i pozwala uzyskać lepszą pracę zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Specjaliści z zakresu obsługi maszyn często są poszukiwani, a także doceniani przez pracodawców. Najlepsi w swojej dziedzinie mogą się cieszyć wysokimi – a obecnie również rosnącymi – zarobkami. Branża budowlana stale się rozwija, a dzieje się to przy wykorzystaniu dostępnych technologii. Warto zatem wdrażać pracowników w ich obsługę i przyspieszać, a także ułatwiać procesy budowy i obsługi hal przemysłowych.

Kurs operatora suwnic – co trzeba wiedzieć?

Kurs operatora suwnic dzieli się na dwie kategorie. Są one uzależnione od wybranego rodzaju suwnic. Należą do nich:

 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia;
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Operator suwnic musi mieć elementarną wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także znać i respektować zasady ustalane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszystko, o czym mowa, może pozyskać w trakcie kursu operatora suwnic.

Operator suwnic – wymagania

Do obsługi suwnic konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień. W tym celu należy odbyć szkolenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Następnie wymagane jest zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co skutkuje w rezultacie uzyskaniem stosownego uprawnienia do obsługi tej maszyny.

Kursanci nie muszą mieć wcześniejszego doświadczenia w obsłudze takich maszyn, wszelką niezbędną wiedzę otrzymają na kursie. Wystarczy wykształcenie minimum podstawowe i brak przeciwwskazań fizycznych do wykonywania tego typu pracy i obsługi suwnic. Nie jest wymagany komplet badań lekarskich ani prawo jazdy. Podobnie jak w przypadku wózka widłowego i ruchomego podestu – kurs jest wystarczającą formą pozyskania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce.

Jak wygląda kurs i zdobycie uprawnień?

Część teoretyczna

Kurs na operatora suwnic zaczyna się od części teoretycznej. Uczestnicy otrzymują na niej materiały szkoleniowe, a następnie biorą udział w szkoleniu. Jego celem jest przygotowanie nie tylko do zaliczenia egzaminu UDT, ale również do wykonywania pracy w sposób zgodny z zasadami i bezpieczny. Kursanci dowiadują się, w jaki sposób posługiwać się maszynami, zarówno na placach budowy, jak i na halach produkcyjnych. Zajęcia teoretyczne wyjaśniają również takie terminy, jak higiena pracy, przepisy BHP, podstawowe czynności operatora suwnicy i jego obowiązki w trakcie pracy. Dzięki temu uczestnicy kursu zyskują wiedzę, która będzie niezbędna do późniejszego wykonywania pracy. Materiały szkoleniowe, które są przekazywane podczas zajęć, przygotowane są w sposób zrozumiały i stanowią realną pomoc w późniejszej nauce do egzaminu UDT.

Szkolenie teoretyczne przeprowadzane jest w sposób przejrzysty i przystępny. Wykorzystujemy na nim dostępne materiały dydaktyczne i przekazujemy jedynie merytoryczną, niezbędną do wykonywania pracy wiedzę. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i informujemy naszych kursantów o odpowiedzialności operatorów suwnic za to, by maszyny były używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Część praktyczna

Kurs na suwnice to także zajęcia praktyczne, których celem jest pozyskanie przez kursantów praktycznych umiejętności obsługi suwnic. Pracują wówczas na wybranej maszynie, by poznać jej specyfikę i dowiedzieć się jak najwięcej w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych. Możliwy jest kurs na suwnice dotyczący zarówno maszyn ogólnego, jak i specjalnego przeznaczenia. Praktyczne przygotowanie słuchaczy jest priorytetem, by umożliwić im bezpieczne wykonywanie swojej pracy.

Ostatnim krokiem kursu na operatora suwnicy jest zaliczenie egzaminu. Pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z jego organizacją. Dzięki temu może się on odbyć w komfortowych dla kursantów warunkach i nie powodować zbędnego stresu.

Miejsce szkolenia

Miejsce szkolenia to albo siedziba naszej firmy, albo siedziby poszczególnych przedsiębiorstw, jeśli tylko zamówią sobie kurs na suwnice. Dostosowujemy się tu do wymagań naszych klientów, by przeprowadzać szkolenia w sposób przejrzysty i maksymalnie dopasowany do poszczególnych pracowników.

Egzamin UDT

Kurs na suwnice kończy się egzaminem UDT, po którym następuje wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic. Koszt egzaminu zawarty jest w cenie kursu. Ta z kolei waha się, w zależności od regionu, między 800-1500 zł. Egzamin UDT odbywa się przed członkami Komisji Urzędu Dozoru Technicznego. Może mieć to miejsce w siedzibie naszej firmy, ale również w siedzibach poszczególnych przedsiębiorców. Wskazane jest przeprowadzanie egzaminu tam, gdzie miał miejsce kurs na suwnice.

Egzamin UDT sprawdzi zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę uczestników szkolenia z obsługi suwnic. Warto zatem wykorzystać przekazane podczas kursu materiały dydaktyczne, ponieważ pozwolą one dokładnie się do tego wydarzenia przygotować.

Zaświadczenie kwalifikacyjne

Celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego należy udać się do oddziału Urzędu Dozoru Technicznego i złożyć wniosek. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane na czas od 5 do 10 lat. Aby po jego wygaśnięciu móc dalej wykonywać obowiązki operatorów suwnic, należy przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego. W tym celu również należy złożyć wniosek. Bardzo ważne jest to, by nie rozminąć się z terminem – trzeba to zrobić w ciągu trzech miesięcy przed datą wygaśnięcia zaświadczenia.

Kurs obsługi suwnic z elastycznym podejściem

Kursy na suwnice ogólnego i specjalnego przeznaczenia przeprowadzamy od wielu lat, mając w tym zakresie doświadczenie i niezbędne kompetencje. Dostosowujemy się przy tym do preferencji naszych grup kursantów. Możemy przeprowadzać kursy operatorów suwnic w trybie przyspieszonym, jeśli wymaga tego sytuacja. Ze względu na fakt podejmowania przez wielu przyszłych kursantów pracy zawodowej, możemy również zaproponować kurs na suwnice w trybie zaocznym lub wieczorowym. Klasyczna forma dzienna oczywiście także jest dostępna.

Istotne jest, że grupy naszych kursantów prowadzimy do samego końca. Załatwiamy wszelkie formalności związane z organizacją państwowego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i informujemy, co należy zrobić celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Dzięki temu zarówno pracodawcy, jak i kursanci mogą mieć pewność, że szkolenie przeprowadzane jest z zachowaniem najlepszych praktyk i standardów, a także dbałością o to, by dostarczyć niezbędnej wiedzy przed egzaminem UDT.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

 • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy BHP
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

 • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: