Urząd dozoru technicznego

Urząd Dozoru Technicznego Kraków

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) posiada obecnie 10 oddziałów terenowych w całym krajów i 22 biura. Jeden z udziałów UDT znajduje się w Krakowie.

Godziny otwarcia oddziału i adres UDT

Oddział UDT w Krakowie jest czynny od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia oddziału 7:15-15:15. Oddział w Krakowie, jak również Dział Badań Laboratoryjnych, znajdują się na ulicy Lucjana Rydla 50. Dane kontaktowe to: tel. 48 12 66 22 800 fax 48 12 66 22 805, a adres e-mail o_krakow@udt.gov.pl.

UDT w Polsce – krótka historia

Początek dozoru technicznego na ziemiach polskich to 1911 rok. Jednak UDT w obecnym kształcie powstał dopiero 26 października 1950 roku. Z roku na rok pod nadzorem UDT było coraz więcej urządzeń, co sprawiło, że konieczne stało się tworzenie oddziałów terenowych dozoru technicznego. Od 1990 roku UDT współpracuj z europejskimi odpowiednikami w różnych krajach.

Urząd Dozoru Technicznego – czym się zajmuje?

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się bezpieczeństwem urządzeń technicznych, opierając się na różnych aktach prawnych. To przede wszystkim ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Na jej podstawie UDT zyskał prawo do funkcjonowania jako jednostka inspekcyjna, co zostało potwierdzone certyfikatem akredytacji nr AK 001 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. UDT działa również w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Jednostka Notyfikowana nr 1433). Posiada także szereg innych certyfikatów. Certyfikowane jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (zaplecze badawczo-ekspertyzowe UDT).

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się:

  • Badaniem urządzeń technicznych, które podlegają nadzorowi technicznemu.
  • Dozorem urządzeń technicznych w kontekście napraw i modernizacji.
  • Dozorem urządzeń technicznych w czasie ich produkcji.
  • Poświadczaniem kwalifikacje osób, które obsługują oraz konserwują urządzenia techniczne.
  • Uzgadnianiem programów szkoleń osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Firma dźwigowa Urbanek pomaga w załatwianiu spraw w UDT w Krakowie. To m.in. przygotowanie urządzeń do badań UDT, rejestracja urządzeń UDT, przeglądy konserwacyjne UDT itd. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.