Kurs na wózki widłowe

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Wózki widłowe to urządzenia, które służą do szeroko rozumianego transportu bliskiego. Najczęściej dotyczy on obsługi hal magazynowych i przewożenia ładunków na krótkich odległościach. Wśród napędów stosowanych w wózkach widłowych możemy wyróżnić wózki widłowe spalinowe oraz wózki widłowe elektryczne. Urządzenia te najczęściej znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach, które potrzebują szybkiego i sprawnego przewożenia ładunków. Przydatne są również podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, a także przeładowań towaru z miejsca na miejsce. Nasze szkolenia na operatora wózka widłowego przekazują uczestnikom praktyczną wiedzę, dzięki której mogą pozyskać uprawnienia niezbędne do obsługi tego typu pojazdów.

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe stanowią najpopularniejszy rodzaj wózków. Dzięki ich pomocy jesteśmy w stanie przewozić ładunki o dużej masie, ale również załadowywać je na wysokości, a następnie z nich zdejmować. Oczywiście niezwykle ważna jest tu kwestia umiejętności manewrowania wózkiem widłowym. Nasz kurs na wózki widłowe zakłada zgłębienie tego tematu i pozyskanie przez naszych uczestników praktycznych umiejętności obsługi wózków jezdniowych. Wózki widłowe podnośnikowe sterowane są przez operatora, a w związku z tym, że z ich pomocą można przenosić sporej wagi ładunki – konieczne jest pozyskanie odpowiednich umiejętności i zdobycie uprawnień.

Na kategorię „wózki widłowe” składa się kilka innych rodzajów tego urządzenia. Warto o nich wspomnieć:

  • Wózki jezdniowe specjalizowane – kosz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, zamontowany jest najczęściej na szczycie wózka. Doskonale sprawdza się w halach wysokoregałowych, pozwala na umieszczanie ładunków w miejscach trudno dostępnych.
  • Wózki widłowe terenowe – ładunek podnosi się tym wózkiem za pomocą specjalnych wideł lub podobnego osprzętu.
  • Wózki widłowe boczne – sprawdzają się na niewielkich halach z małą powierzchnią do jazdy. Mają bardzo mały promień skrętu i zamontowane prostopadle do miejsca operatora widły.
  • Wózki jezdniowe czołowe – ich waga jest tożsama się z wagą załadunku.

Operator wózka widłowego – skuteczne szkolenie

Nasz kurs na wózki widłowe to dwuetapowe szkolenie, które kończy się zdaniem egzaminu państwowego w obecności komisji z Urzędu Dozoru Technicznego. Program szkolenia zakłada pozyskanie wiedzy zarówno z części teoretycznej, jak i z zajęć praktycznych.

Aby przystąpić do szkolenia i zdobyć uprawnienia z zakresu obsługi wózków widłowych, wystarczy wykształcenie minimum podstawowe i brak przeciwwskazań zdrowotnych. Nasze kursy na wózki widłowe dadzą uczestnikom niezbędną do pracy wiedzę, nawet jeśli wcześniej nie mieli doświadczenia z tego zakresu.

Zajęcia teoretyczne

W ramach zajęć z teorii uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Na szkoleniu poruszane są tematy z zakresu zasad BHP oraz wymagań, dotyczących obsługi wózka widłowego, nakładanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnicy dowiadują się również o podstawach budowy tych urządzeń i ich teoretycznej obsłudze zarówno na zamkniętych, jak i otwartych przestrzeniach. Zajęcia prowadzone są w sposób zwięzły, ciekawy i merytoryczny. Są pierwszą częścią kursu na wózki widłowe, a ich zadaniem jest przygotowanie do zdania części teoretycznej egzaminu UDT.

Zajęcia praktyczne z obsługi wózków widłowych

W ramach kursu na wózki widłowe zaplanowaliśmy również obszerną część praktyczną. Podczas jej trwania uczestnik uczy się obsługi wózków jezdniowych, pracując już na konkretnym modelu. Ćwiczy tu swoje umiejętności jazdy i operowania poszczególnymi mechanizmami. Uczy się, jak wykorzystywać wózek widłowy z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP. Kurs na wózki widłowe w części praktycznej może odbywać się zarówno w siedzibie naszej firmy, jak i w poszczególnych przedsiębiorstwach, jeśli tylko zamówią one taki kurs dla swoich pracowników.

Egzamin UDT

Po ukończeniu kursu zajmujemy się wszystkimi formalnościami, które mają na celu zorganizowanie wymaganego do otrzymania uprawnień egzaminu. Egzamin UDT pozwala uzyskać uprawnienia do pracy na wózkach widłowych na terenie całego kraju. Egzaminatorzy Dozoru Technicznego sprawdzają wówczas zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu korzystania z wózka widłowego.

Egzamin odbywa się przed dwuosobową Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, która powołana jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Teoretyczna i praktyczna obsługa wózka widłowego może być sprawdzana zarówno w miejscu przeprowadzania kursu, jak i w siedzibie danego przedsiębiorstwa. Dopiero zdanie egzaminu umożliwia otrzymanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do pracy na wózkach.

Kurs na wózki widłowe z elastycznym podejściem

Nasz kurs może zostać zorganizowany w kilku różnych trybach. Uczestnicy mogą pozyskiwać wiedzę w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Jeśli wymaga tego sytuacja, możemy zorganizować przyspieszony kurs, by możliwe było jak najszybsze uzyskanie przez danego uczestnika uprawnień. Dostosowujemy się tu do preferencji naszej grupy kursantów. Następnie załatwiamy wszelkie formalności, które mają na celu zorganizowanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Nasze kursy na wózki widłowe są efektywne i skuteczne.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: