Kurs na HDS

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Zdobądź uprawnienia razem z nami! Proponujemy szkolenia z urządzeń budowlanych i drogowych, w tym również z HDS. Dowiedz się więcej!

Czym jest HDS?

Czym jest HDS? To hydrauliczny dźwig samochodowy, który jest obsługiwany przez operatora HDS. Dzięki wyjątkowym możliwościom takiego urządzenia zarówno transport, jak i załadunek oraz wyładunek towarów stał się zdecydowanie łatwiejszy. Żuraw HDS zainstalowany na samochodzie ciężarowym to dodatkowe możliwości związane z przeładunkiem. Ogromną zaletą HDS jest bardzo duży udźwig żurawia, co umożliwia transportowanie i przeładunek nawet dużych, ciężkich towarów. Z transportu HDS chętnie korzysta branża budowlana, leśnictwo, branża transportowa i inne.

Kurs na HDS – dlaczego warto?

Uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych HDS to otwarcie nowych możliwości zawodowych. Wiele firm szuka operatorów HDS, proponując im bardzo atrakcyjne warunki pracy. Dla osób mających ukończony kurs operatora HDS i zdany egzamin UDT to ogromna okazja, żeby zdobyć lepszą pracę i rozpocząć kolejny, nierzadko lepszy, etap kariery zawodowej. Kurs na operatora HDS to przepustka do tego, żeby zostać poszukiwanym na rynku fachowcem. Pracodawcy poszukują takich kwalifikacji i warto z tego skorzystać. Nasza firma proponuje szkolenie, które to umożliwi.

Praca operatora żurawia HDS – kto może nim zostać?

Jeśli chcesz zostać specjalistą od obsługi żurawi HDS, konieczne jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. To możliwe tylko wtedy, gdy spełniasz odpowiednie wymagania:

 • ukończone 18 lat;
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa;
 • prawo jazdy kat. C (konieczność posiadania prawa jazdy kat. C wynika z faktu, że operator jednocześnie jest kierowcą samochodów, na których znajdują się żurawie HDS);
 • posiadanie orzeczenia od lekarza  (zaświadczenie) o braku przeciwwskazań do pracy jako operator HDS.

Jeśli spełniasz wszystkie te wymagania, zapraszamy do rozpoczęcia naszego kursu (Warszawa, Kraków, inne miasta). Sprawdź termin naszych szkoleń i zapisz się już dziś!

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne

Przed rozpoczęciem kursu każdy kursant otrzymuje wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne oraz pytania egzaminacyjne z odpowiedziami. Zapewniamy również stałe konsultacje telefoniczne z instruktorami szkoleń w czasie trwania kursów.

Program teoretyczny dotyczy takiego zakresu jak zagadnienia BHP, wiedza o dozorze technicznym, budowa żurawi HDS i parametry ich pracy. Przekazywane są również informacje o obowiązkach, jakie ma operator obsługujący żurawie HDS. Omawiane są również kwestie dotyczące egzaminu UDT.

Forma zajęć stacjonarnych jest następująca (do wyboru):

 • wykłady stacjonarne – 1 2 spotkania z instruktorem w sali wykładowej;
 • webinar – 1 lub 2 spotkania z instruktorem za pośrednictwem internetu;
 • zdalne nauczanie – realizowane w formie multimedialnej.

Zajęcia praktyczne

Po zakończeniu zajęć teoretycznych przychodzi czas na drugą część szkolenia. Tym razem to zajęcia praktyczne. Takie szkolenie odbywa się na naszej bazie technicznej i na dostarczonym przez nas żurawiu HDS. Przekazywane są informacje w zakresie budowy żurawi HDS. Szkolenie obejmuje także wiadomości z praktycznej obsługi urządzeń. Każda z osób uczestnicząca w kursie na żuraw HDS poznaje także obowiązki operatora w czasie pracy i po jej zakończeniu. Ważne jest także to, że szkolenie obejmuje również omówienie egzaminu praktycznego Urzędu Dozoru Technicznego.

Egzamin Urzędu Dozoru Technicznego 

Kurs kończy się egzaminem zawodowym UDT pozwalającym na zdobycie zaświadczenia kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnienia do obsługi urządzeń i wykonywania pracy jako operator żurawi HDS.

Uprawnienia wymagają zdania egzaminu UDT, czyli wykazania się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami przed komisją złożoną z inspektorów UDT. Przed egzaminem warto zatem powtórzyć zdobyte na kursie informacje i przećwiczyć obsługę urządzenia. Uwieńczeniem szkolenia jest bowiem egzamin teoretyczny i praktyczny. Ten ostatni odbywa się na placu manewrowym Urzędu Dozoru Technicznego (jednostki UDT działają w różnych miastach, np. Warszawa).

Dlaczego my?

Dlaczego warto wybierać kursy w naszej firmie? Dlatego, że specjalizujemy się w szkoleniach zawodowych i organizujemy kursy już od lat. Dzięki nam zdobyło uprawnienia mnóstwo osób, również w zakresie obsługi żurawia HDS. Każdy nasz kurs jest prowadzony na bardzo wysokim poziomie i obejmuje kompleksowo zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. Każdy kurs z obsługi żurawi HDS prowadzi doświadczony instruktor z wieloletnim stażem.

Zapraszamy na szkolenia!

Inne nasze kursy

Zapraszamy do zapoznania się także z innymi naszymi kursami. Dzięki nam zdobędziesz nie tylko zaświadczenia kwalifikacyjne na żurawie HDS, ale także na wiele innych urządzeń budowlanych i drogowych. Nasz ośrodek zapewnia kompleksowe szkolenia. Już teraz sprawdź termin kursu, jaki Cię interesuje i skontaktuj się z nami. Uzyskasz wyczerpujące informacje o wszystkich naszych szkoleniach.

Zapraszamy już dziś!

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

 • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy BHP
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

 • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: