Szkolenie operatorów maszyn budowlanych

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Podejmij się kursu, szkolenie na operatorów maszyn budowlanych w naszej firmie i zdobądź uprawnienia UDT do obsługi jednego z wielu urządzeń dostępnych w naszej ofercie. Szkolenie i kurs operatorów maszyn budowlanych realizowany jest na terenie naszej firmy przez cały tydzień zapewniając możliwość dobrania elastycznych godzin odbycia kursu operatorów. Przygotowane przez nas prezentacje multimedialne oraz materiały szkoleniowe sprawiają że nawet osoby bez żadnego doświadczenia w pracy z urządzeniami dźwigowymi szybko i bez problemu nabędą wiedzę i umiejętności wymagane do sprawnej obsługi tych urządzeń oraz otrzymają odpowiednie uprawnienia UTD. Organizujemy również zewnętrzne szkolenie i kurs operatorów w miejscu wskazanym przez klienta. Kurs i szkolenie  na operatorów  maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej, a zakończony jest egzaminem.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: