Modernizacja i naprawa suwnic

Montaż

Rejestracja UDT

Szkolenie Obsługi

Naprawa

Przegląd

Firma Dźwigowa Urbanek posiada niezastąpionych specjalistów w dziedzinie naprawy suwnic. Urządzenia te ze względu na swe przeznaczenie wymagają stałych przeglądów konserwacyjnych i kontroli wszystkich elementów budowy.  Dzięki doświadczeniu naszych pracowników usługi takie jak naprawa suwnic, montaż, przeglądy konserwacyjne, czy modernizacja suwnic zdobyły zaufanie wielu małopolskich przedsiębiorstw posiadających te urządzenia. Nasz serwis obejmuje zarówno suwnice bramowe jak i pomostowe gwarantując najwyższą jakość wykonanej usługi. Posiadane przez nas uprawnienia dają nam możliwość pełnienia roli partnera dla waszej firmy, pomagając w wykonaniu wszelkich koniecznych formalności związanych z Urzędem Dozoru Technicznego.

Zobacz inne