Modernizacja i naprawa suwnic

Montaż

Rejestracja UDT

Szkolenie Obsługi

Naprawa

Przegląd

Prawidłowo i fachowo przeprowadzona modernizacja suwnicy jest dobrą alternatywą dla zakupu nowych maszyn. Renowacja suwnicy umożliwia podwyższenie wydajności urządzenia oraz szybkości i precyzji kierowania ładunkiem, pozwala także na obniżenie kosztów konserwacji i napraw. Modernizacja polega na zmianie i unowocześnieniu rozwiązań konstrukcyjnych urządzenia. W trakcie prac montowane są nowe komponenty, układy sterowania i elementy elektroniczne.

Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym. Urządzenie złożone jest z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się niej wciągarki lub wciągnika. Suwnica jest przeznaczona do przemieszczania ładunków w pionie lub w poziomie w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia oraz skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki, wciągnika lub całej konstrukcji.

Serwis suwnic

Firma Dźwigowa Urbanek posiada niezastąpionych specjalistów w dziedzinie naprawy suwnic. Urządzenia te ze względu na swe przeznaczenie wymagają stałych przeglądów konserwacyjnych i kontroli wszystkich elementów budowy.  Dzięki doświadczeniu naszych pracowników usługi takie jak naprawa suwnic, montaż, przeglądy konserwacyjne, czy modernizacja suwnic zdobyły zaufanie wielu małopolskich przedsiębiorstw posiadających te urządzenia. Nasz serwis obejmuje zarówno suwnice bramowe jak i pomostowe gwarantując najwyższą jakość wykonanej usługi. Posiadane przez nas uprawnienia dają nam możliwość pełnienia roli partnera dla waszej firmy, pomagając w wykonaniu wszelkich koniecznych formalności związanych z Urzędem Dozoru Technicznego.

Oferujemy kompleksową ofertę, w której skład wchodzi naprawa i konserwacja suwnic, a także kompleksowe remonty suwnic i modernizacja suwnic. Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz profesjonalna kadra pozwalają naszej firmie sprawnie koordynować każdy rodzaj prac remontowych, serwisowych i modernizacyjnych, niezależnie od rodzaju i specyfiki suwnicy.

Modernizacja suwnic

Modernizacja suwnic sprowadza się najczęściej do modernizacji ustrojów mechanicznych lub układów zasilania, co umożliwia naszym klientom na precyzyjne dopasowanie parametrów dźwignicy do aktualnych oraz zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa, zmiennych warunków lokalizacyjnych czy nowych wymagań dozoru technicznego. W ramach modernizacji suwnic wykonujemy głównie modernizacje układu napędów, elementów automatyki i zasilania oraz układu sterowania.

Remonty i naprawa suwnic

Oferujemy także kompleksowe remonty i naprawy suwnic, które pozwalają utrzymać dźwignicę w należytym stanie technicznym, gwarantując jej bezproblemową i wydajną eksploatację, jednocześnie marginalizując ryzyko powstania kosztownych awarii i nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania, zapewnią fachowe doradztwo oraz rozwieją wszelkie wątpliwości związane z naprawą, serwisem i konserwacją suwnic.

Świadczymy również usługę wyliczania resursu UTB.

Co obejmuje modernizacja suwnicy?

Modernizacja suwnicy jest związana przede wszystkim z parametrami takiego urządzenia. Wraz z wdrożeniem profesjonalnych prac modernizacyjnych zwiększy się stopień niezawodności sprzętu, wydajności jego pracy, remont wpłynie także na poprawę poziomu bezpieczeństwa.

Remont suwnicy lub jej przegląd nie wiążą się z powstaniem nowego urządzenia. Kompleksowy przegląd jest polecany, gdy z różnych powodów brakuje środków na zakup nowej maszyny. Unowocześniona suwnica, po remoncie może działać do czasu, gdy pojawią się fundusze i zostanie zakupiony nowy sprzęt.

Modernizacja suwnicy polega najczęściej na usprawnieniu układów zasilania i sterowania oraz poprawieniu wydajności układów mechanicznych. Prace modernizacyjne pozwalają dostosować urządzenie do bieżących potrzeb oraz aktualnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja suwnicy może obejmować:

Modernizacja suwnic – dlaczego warto?

Modernizacja suwnic w oparciu o nowoczesne komponenty, napędy i systemy sterowania daje wiele korzyści. Przede wszystkim wpływa na obniżenie nakładów inwestycyjnych i zmniejszenie kosztów konserwacji oraz naprawy suwnic. Dodatkowo modernizacja podnosi wydajność operacyjną urządzenia, zwiększa jego rentowność operacyjną oraz szybkość i precyzję manipulowania ładunkiem. Po gruntownym remoncie poprawia się bezpieczeństwo eksploatacji i żywotność zmodernizowanego urządzenia. Modernizacja wpływa także na komfort pracy operatora.

Kiedy suwnica potrzebuje modernizacji?

Najważniejszym aspektem przed podjęciem decyzji o modernizacji suwnicy jest ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej i geometrii urządzenia. Jeśli przegląd tych elementów gwarantuje kilkunastoletnią, bezawaryjną eksploatację, wtedy warto poczekać z modernizacją przynajmniej kilka lat. Dodatkowo warto rozważyć, czy używane urządzenie nie wymaga zwiększenia prędkości roboczych lub zwiększenia udźwigu. Istotne są także inne parametry wpływające na pracę suwnicy: precyzyjna manipulacja ładunkiem, komfort i widoczność operatora oraz automatyzacja. Jeśli suwnica używana w zakładzie ma już kilkanaście lat, może nie być wyposażona w automatykę lub zdalne sterowanie, które zdecydowanie usprawniają i przyspieszają czynności wykonywane przez operatora. W takim przypadku warto wziąć pod uwagę modernizację, która wprowadzi innowacyjne technologie do urządzenia.

Suwnicę warto także poddać modernizacji w przypadku, gdy podstawowe elementy jej konstrukcji nośnej zbliżają się do końca czasu eksploatacji uznawanego za ekonomiczny.

Modernizacja – gdzie znaleźć wykonawcę?

Modernizacje takich urządzeń technicznych jak suwnice, czyli podlegających dozorowi technicznemu, muszą być uzgadniane z UDT na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dodatkowo prace mogą być wykonywane tylko przez serwisy uprawnione przez UDT.

Uzgodnienie modernizacji suwnicy może być dokonane wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego. Do wniosku trzeba załączyć dokumentację urządzenia w minimum 2 egzemplarzach.

Na polskim rynku jest sporo firm oferujących modernizację suwnic. Jednak jakość proponowanych  usług może być różna. Zanim wybierzemy konkretnego wykonawcę, warto sprawdzić, jakie ma doświadczenie w modernizacjach i zapytać, czy może pokazać listę referencyjną takich renowacji. Dużym walorem firmy będzie własne biuro projektowe, które uzgodni warunki i zasady modernizacji z UDT. Przy modernizacji suwnicy duże znaczenie mają komponenty, dlatego warto zweryfikować, czy w zakładzie tym używa się części dedykowanych dla techniki dźwignicowych.

Modernizacja suwnic nie jest wytworzeniem nowego urządzenia, dlatego jest to idealna alternatywa dla zakupu nowej suwnicy. Modernizacja jest tańszą opcją niż kupno nowego sprzętu, dodatkowo jest także łatwiejsza pod względem logistycznym i mniej czasochłonna, wymaga mniej nakładu pracy.

Zobacz inne