Urząd dozoru technicznego

Rejestracja UDT w Krakowie

Rejestracja urządzeń sprowadzonych z zagranicy

Możliwość zrobienia na miejscu przeglądu konserwacyjnego

Przygotowanie urządzenia do badania UDT

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji UDT oraz badań UDT po którym wydawana jest decyzja o dopuszczeniu urządzenia przez inspektora oddziału w regionie w którym urządzenie będzie eksploatowane. Po zarejestrowaniu urządzenia eksploatujący zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych oraz kontrolnych badań urządzenia w celu dopuszczenia go do dalszej eksploatacji. Przegląd konserwacyjny, który zapewnia nasza firma wymagany jest do przeprowadzenia badań i rejestracji UDT urządzeń w Krakowie.

Organizujemy badania UDT oraz wspieramy naszych klientów w rejestracji UDT w Krakowie wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Realizujemy przeglądy i badania: UDT windy, UDT podesty ruchome, żurawie, wózki widłowe i wielu innych UTB.  Świadczymy również usługę wyliczania resursu dla urządzeń transportu bliskiego.

Badania UDT przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy w obecności wykwalifikowanych operatorów, konserwatorów oraz właściciela dźwignicy lub jego pełnomocnika. Przygotowujemy do badań okresowych, odbiorczych i kontrolnych UDT w Krakowie oraz na życzenie w innych dużych miastach w Polsce.

Przygotowujemy urządzenia do badań UDT:

– okresowych
– odbiorczych
– kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.