Urząd dozoru technicznego

Rejestracja UDT

Rejestracja urządzeń sprowadzonych z zagranicy

Możliwość zrobienia na miejscu przeglądu konserwacyjnego

Przygotowanie urządzenia do badania UDT

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami, urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji UDT oraz przeglądu konserwacyjnego UDT wraz z decyzją o dopuszczeniu urządzenia przez inspektora oddziału w regionie w którym urządzenie będzie eksploatowane. Po zarejestrowaniu urządzenia eksploatujący zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych oraz kontrolnych badań urządzenia w celu dopuszczenia go do dalszej eksploatacji. Przegląd UDT, który zapewnia nasza firma wymagany jest do przeprowadzenia badań i rejestracji UDT urządzeń w Krakowie.

Przygotowujemy urządzenia do badań:

– okresowych
– odbiorczych
– kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.