Kurs na ładowarki teleskopowe

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Ładowarki teleskopowe to wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem. Są niezwykle popularne i cenione w świecie budownictwa oraz składów towarowych. Ładowarki teleskopowe zaliczane są do wózków widłowych specjalizowanych. Zarówno małe, jak i duże firmy bardzo często potrzebują ładowarek teleskopowych, a co za tym idzie – również osób, które będą je obsługiwać. Kurs na ładowarki teleskopowe może być zatem przepustką do ciekawej i dobrze płatnej pracy. Ponadto, uprawnienia do obsługi tych urządzeń uprawniają również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowo-podnośnikowych (zwykłe wózki widłowe z masztem, wózki prowadzone i wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Ty również możesz zostać operatorem takiego sprzętu! Organizowany przez naszą firmę kurs na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej i zajęć praktycznych. Pozyskasz potrzebną wiedzę i umiejętności, by zostać fachowcem w obsłudze ładowarek teleskopowych.

Ładowarki teleskopowe – gdzie się je wykorzystuje?

Ładowarka teleskopowa jest sprzętem niezwykle uniwersalnym. Przydaje się w pracach budowlanych, remontowych, a także na składach towarowych. Jest narzędziem do efektywnej i wydajnej pracy, dlatego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na jej zakup. Ładowarki teleskopowe mają bardzo duży udźwig oraz dużą wysokość podnoszenia, a to oznacza, że przydają się bardzo często. Ładowarki wykorzystywane są przy pracach związanych z transportem dużych i ciężkich ładunków, np. elementów betonowych czy ziemi, a także przy rozładunku palet. Możemy podzielić je na dwa rodzaje:

Ładowarka teleskopowa czołowa

Wysięgnik zamontowany jest po prawej stronie, a kabina operatora pozostaje nieruchoma. W przypadku takich ładowarek teleskopowych możemy się spodziewać bardzo dużego udźwigu.

Ładowarka teleskopowa obrotowa

Takie ładowarki teleskopowe mają kabinę operatora, która obraca się o 360 stopni. Ładowarki obrotowe mają również bardzo dużą wysokość podnoszenia.

Obie ładowarki charakteryzują się mechanicznym napędem podnoszenia, a zatem trzeba mieć specjalne uprawnienia, by móc pracować na takim sprzęcie. Na szczęście ich zdobycie nie jest trudne, a to daje ogromne możliwości znalezienia pracy na bardzo dobrych warunkach.

Jak zostać operatorem ładowarek teleskopowych?

Aby zostać operatorem takich ładowarek, należy zdobyć specjalne uprawnienia. W tym celu trzeba ukończyć kurs pracy na ładowarkach teleskopowych, nauczyć się ich obsługi, a następnie zdać państwowy egzamin. Zdobycie uprawnień wiąże się z tym, że możesz podjąć pracę jako operator na terenie całej Polski, ale również w innych krajach.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Aby przystąpić do kursu obsługi ładowarki teleskopowej, wystarczy mieć ukończone 18 lat i nie mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Czy na ładowarkę teleskopową potrzebujesz prawa jazdy kat. B? Na szczęście nie! Możesz zaliczyć kurs i zdać egzamin, nawet jeśli nie posiadasz prawa jazdy. Do ukończenia kursu wystarczy podstawowe wykształcenie.

Przebieg szkolenia

Zajęcia teoretyczne

Program kursu zaczyna się od części teoretycznej. W ramach tych zajęć uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe i w przystępny sposób – od praktyków – dowiedzą się, jak obsługiwać ładowarki teleskopowe. Zostanie przybliżona budowa sprzętu, a także najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem. Omówione zostaną zasady BHP, które należy stosować przy pracy z takim urządzeniem. Ta część kursu przygotowuje wszystkich uczestników do egzaminu, który odbędzie się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Zajęcia praktyczne

Druga część szkolenia to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy nauczą się dokładnej obsługi urządzenia. W części praktycznej kursanci posiądą umiejętności związane z tym, jak obsługiwać ładowarkę teleskopową. Po zakończeniu kursu, w celu uzyskania uprawnień, należy zdać egzamin UDT.

Miejsce szkolenia

Szkolenie może odbywać się w siedzibie naszej firmy lub w siedzibie danego przedsiębiorcy. W obu przypadkach konieczne jest zaliczenie egzaminu, uprawnienia na operatora ładowarek teleskopowych mają taką samą ważność.

Egzamin UDT

Aby uprawnienia zostały wydane konkretnemu kursantowi, musi on ukończyć kurs i zaliczyć egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Możemy załatwić wszelkie formalności związane z organizacją tego egzaminu. Może się on odbyć w siedzibie danego przedsiębiorcy lub w siedzibie naszej firmy. Część kursantów chce bowiem zdawać egzamin w miejscu, gdzie było przeprowadzone szkolenie, by narażać się na jak najmniej czynników stresogennych. Zakończenia szkolenia i pozytywne przebyty egzamin oznaczają, że kursant otrzyma od UDT niezbędne uprawnienia.

Dlaczego my?

Szkolimy w sposób niezwykle elastyczny. Nasi kursanci mogą przystępować do części teoretycznej i praktycznej zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym, weekendowym i wieczorowym. Kurs ma bardzo przystępną formę i dostosowany jest do preferencji i oczekiwań grupy kursantów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla większości uczestników takie szkolenie jest przepustką do nowych możliwości i perspektyw zawodowych, dlatego dokładamy wszelkich starań, by dobrze ich do tego przygotować. Każde szkolenie jest dla nas ważne!

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: