Kurs na ładowarki teleskopowe

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Ładowarki teleskopowe to wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem. Urządzenia te zdobywają coraz większe uznanie wśród firm budowlanych, remontowych oraz składów towarowych i firm wykonujących prace wysokościowe.

 

Szkolenie na ładowarki teleskopowe

 

Organizowane przez nas szkolenie operatora ładowarek teleskopowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik przygotowywany jest do zdobycia uprawnień UDT. Po odbyciu szkolenia  kursant posiada wiedzę w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. Aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z kursu. nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT zorganizowanego w naszej siedzibie.

Kurs na ładowarki teleskopowe oraz pozytywne zaliczenie egzaminu składanego przed komisją UDT pozwala uzyskać uprawnienia na ładowarki teleskopowe bez ograniczeń co do marki, modelu oraz wersji wyposażeniowej ładowarki teleskopowej. Po zdobyciu tych uprawnień można obsługiwać również zwykłe wózki podnośnikowe (widłowe).

 

Uprawnienia na ładowarki teleskopowe

 

Kto może odbyć kurs na ładowarki teleskopowe? Szkolenia organizowane są dla osób, które ukończyły 18. rok życia, nie wykazują przeciwwskazań zdrowotnych. Kurs na ładowarki teleskopowe organizujemy w różnorodnych formułach dopasowanych do grupy kursantów. Nasza firma może zorganizować szkolenia w trybie dziennym, wieczorowym, weekendowym, zaocznym czy przyśpieszonym.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: