Urząd dozoru technicznego

Rejestracja podestów ruchomych

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Oferujemy pomoc przy rejestracji podestów ruchomych. Już dziś skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy zrobić dla Twojej firmy! Wykonujemy kompleksowe prace techniczne przy maszynach i urządzeniach, a także zapewniamy doradztwo i wsparcie merytoryczne. Z nami kontakty z UDT staną się proste i łatwe!

Dlaczego trzeba rejestrować podesty ruchome?

Podesty ruchome podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego, ponieważ zaliczamy je do urządzeń dźwigowych. To wynika z obowiązujących przepisów prawa w Polsce. Spis urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468). Obok podestów ruchomych znajdują się tam również inne urządzenia transportu bliskiego.

Wniosek o rejestrację podestu ruchomego

Proces rejestracji podestów ruchomych zaczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku w UDT. Pomagamy również na tym etapie załatwić wszystkie formalności. Sprawdzamy kompletność dokumentacji i to, czy wniosek został prawidłowo wypełniony lub składamy wniosek w imieniu klienta. Do wniosku o pierwszą rejestrację podestów ruchomych w UDT należy obowiązkowo dołączyć dokumentację podestu w dwóch egzemplarzach i instrukcji. Wszystko w języku polskim. Jeśli dokumentacja będzie niekompletna, wnioskodawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia. Dbamy również o to, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Każde uzupełnienie dokumentacji wydłuża proces. Z nami nie musisz się tego bać! Zadzwoń teraz!

Jak przebiega rejestracja podestu ruchomego?

Podesty ruchome należą do urządzeń transportu bliskiego, które muszą się charakteryzować najwyższym stopniem bezpieczeństwa. Wszystko dlatego, że służą do przemieszczania pracowników na określoną wysokość w celu wykonania prac. Wszelkie awarie i nieprawidłowe działanie może bezpośrednio zagrozić zdrowiu lub nawet życiu ludzkiemu. Nic dziwnego, że inspektorzy UDT wyjątkowo skrupulatnie podchodzą do weryfikacji podestów ruchomych w procesie ich rejestracji.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wsparciu rejestracja podestu ruchomego nie będzie jednak problematyczna. Przygotowujemy urządzenie i wszystkie dokumenty tak, aby cały proces przebiegał bez problemu. Jak wygląda rejestracja podestów ruchomych dokonywana przez Urząd Dozoru Technicznego?

Po sprawdzeniu przez inspektora UDT, czy złożona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa, następuje najważniejszy etap rejestracji urządzenia. Urząd Dozoru Technicznego wysyła swojego inspektora do miejsca, gdzie znajduje się podest ruchomy. Tam inspektor musi zidentyfikować podest, a następnie sprawdza jego stan techniczny oraz oznakowanie. 

W kolejnym kroku weryfikowane jest faktyczne wyposażenie urządzenia, które musi być zgodne z dokumentacją złożoną w UDT. Ostatni etap to przeprowadzenie przez inspektora UDT badania odbiorczego. Jego zakres obejmuje:

  • weryfikację prawidłowości zainstalowania urządzenia zgodnie z instrukcją producenta;
  • test działania urządzenia z obciążeniem;
  • test działania urządzeń z przeciążeniem.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie badania i testy przebiegły sprawnie oraz bez żadnych niespodzianek. Każde badanie odbiorcze jest przeprowadzane przez inspektora UDT w obecności właściciela podestu, konserwatora z uprawnieniami oraz operatora podestów ruchomych.

Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego

Po weryfikacji dokumentacji i ukończeniu badania odbiorczego urządzenia Inspektor UDT wydaje decyzję o dopuszczeniu maszyny do eksploatacji. Oczywiście, jeśli badania odbiorcze zakończyły się pomyślnie. Przygotowujemy kompleksowo podesty ruchome do rejestracji, a potem eksploatacji w czasie codziennej pracy.

Po dopuszczeniu do eksploatacji podesty ruchome są wpisywane do ewidencji UDT, a do tego wszystkie maszyny otrzymują księgi rewizyjne UDT.

Co po rejestracji urządzeń?

Nasza współpraca nie musi się kończyć wraz z rejestracją takiego jak podest ruchomy Zapewniamy bowiem także fachowe wsparcie i obsługę serwisową podestów ruchomych już w czasie ich eksploatacji. Nasze usługi to serwis, przygotowywanie do badań okresowych, przeprowadzanie konserwacji podestów, bieżące naprawy, przygotowywanie pracowników do obsługi podestów (kursy operatorów) i inne prace. Już dziś sprawdź, jaką ofertę przygotowaliśmy dla Twojej firmy!

Sprawdź inne nasze usługi!

Nasze usługi nie ograniczają się tylko do wsparcia i pomocy przy rejestracji podestów. Ułatwiamy uzyskanie zgody Urzędu Dozoru Technicznego na dopuszczenie do pracy również innych maszyn i urządzeń. Zapewniamy również ich profesjonalny serwis, przygotowanie do badań okresowych, dokonujemy konserwacji urządzeń, przeprowadzamy kursy operatorów. Mamy kompleksową ofertę dla firm z różnych branż. Skup się na swoim biznesie, a sprawy techniczne pozostaw nam!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Rejestracja podestów ruchomych

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.