Kurs na podesty ruchome

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Organizowany przez naszą firmę kurs na operatora podestów ruchomych to efektywne szkolenie, dzięki któremu uzyskasz uprawnienia do obsługi danego urządzenia. Prowadzimy kursy zarówno na podesty ruchome przejezdne, jak i podesty ruchome stacjonarne. Kurs otwierają ciekawe i przydatne zajęcia teoretyczne, a następnie odbywają się zajęcia praktyczne. Zajmujemy się formalnościami związanymi z organizacją egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który odbywa się w sprzyjających warunkach, także w siedzibie naszej firmy. W ramach organizowanych przez nas kursów możesz uzyskać uprawnienia na podnośniki koszowe dwóch rodzajów: podesty ruchome przejezdne oraz podesty ruchome stacjonarne.

Podesty ruchome przejezdne

Do podnoszenia osób wraz z narzędziami w celu wykonania prac na wysokościach, a ponadto przewożenia ich w trakcie tych prac, służą podesty ruchome przejezdne. Wolnobieżne podesty znacznie ułatwiają obszerne prace remontowe i konserwacyjne, służą również podczas prac budowlanych na wysokości. Co ciekawe, w ramach kwalifikacji wymaganych do podjęcia pracy na podeście ruchomych, uczestnik szkolenia nie musi mieć prawa jazdy. Konieczne jest ukończenie 18 lat oraz niewykazywanie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na takim stanowisku.

Podesty przejezdne poruszają się własnym napędem jazdy na własnym podwoziu, instalowane są na podwoziu samochodowym lub są za nim holowane. Niezależnie od rodzaju urządzenia, uczestnik naszego kursu na podesty ruchome otrzyma całą niezbędną wiedzę do jego prowadzenia i obsługi.

Podesty ruchome stacjonarne

Podesty ruchome masztowe i wiszące również wymagają odpowiedniej wiedzy, by poprawnie je obsługiwać. Na naszym kursie otrzymasz solidną dawkę wiedzy o ich rodzajach, a następnie praktyczne umiejętności obsługi podestów ruchomych stacjonarnych. Budowa podestów ruchomych stacjonarnych zależy od typu danego podestu. Takie podesty służą głównie do konserwacji urządzeń technicznych i często są niezbędnym elementem wyposażenia danej firmy.

Kurs na podesty ruchome stacjonarne zakłada, że uzyskasz całą niezbędną wiedzę, by pełnić funkcję operatora podestów ruchomych. Zarówno zajęcia praktyczne, jak i zajęcia teoretyczne, dostosowane są do wymagań, które zostaną zweryfikowane na egzaminie przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przebieg szkolenia

Część teoretyczna

Kurs na podesty ruchome, niezależnie od ich typu, rozpoczynany jest zajęciami, na których uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Na części teoretycznej przekazywana jest wiedza, dzięki której możliwa będzie późniejsza obsługa platformy roboczej. Poruszane są zagadnienia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i przekazywane najważniejsze informacje o Dozorze Technicznym. Uczestnicy dowiadują się, jak zbudowane są podesty ruchome i jakich obowiązków należy dopełnić, by obsługiwać je bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikom szkolenia przekazujemy wiedzę teoretyczną w sposób usystematyzowany i ciekawy, by końcowy egzamin zdawany przed Urzędem Dozoru Technicznego nie stanowił dla nich żadnego problemu.

Część praktyczna

Uprawnienia na podesty ruchome można uzyskać jedynie po zakończeniu pełnego kursu, na który składa się również część praktyczna. Celem kursu w tej części jest nabycie praktycznej wiedzy, dotyczącej obsługi wybranego urządzenia do transportu osób na wysokości. Zakończeniem tego etapu jest egzamin UDT.

Miejsce szkolenia

Szkolenie może odbyć się w siedzibie naszej firmy lub w siedzibach poszczególnych firm, jeśli tylko zamówiły one kurs operatorski. Nie zmienia się tu ważność uprawnień, obu form szkoleń dotyczą dokładnie takie same wymagania. Zarówno szkolenia u nas, jak i w siedzibie pracodawców, muszą być zakończone zdaniem egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Tylko wówczas zostaną wydane uprawnienia.

Egzamin UDT

Egzamin odbywa się w obecności zazwyczaj dwuosobowej komisji, która jest powołana przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest na nim sprawdzana zarówno wiedza teoretyczna, jak i obsługa podestów ruchomych w praktyce. Kursy skonstruowane są tak, by dokładnie przygotować uczestników do zdania egzaminu, dzięki czemu zdobywają uprawnienia UDT. Dodatkowo załatwiamy formalności, które związane są z organizacją egzaminu i powołaniem komisji. Dla wielu uczestników szkoleń ważne jest to, że mogą zdawać egzamin w miejscu, w którym przeprowadzany był kurs.

Po zdanym egzaminie uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat będzie widoczny w wykazie UDT, w którym na bieżąco można sprawdzić, czy dana osoba ma uprawnienia na obsługę podestów ruchomych.

Szkolenie z elastycznym podejściem

Uprawnienia na podesty ruchome można pozyskać, kończąc kurs, który przeprowadzamy w różnych formach. Jedyną dostępną nie jest forma dzienna. Równie dobrze możemy przeprowadzić szkolenia wieczorowo, zaocznie lub weekendowo. Jeśli wymaga tego sytuacja, oferujemy również szkolenia w trybie przyspieszonym. Wszystko płynnie dostosowujemy do preferencji grupy kursantów, by umożliwić zainteresowanym pozyskanie wiedzy w dogodnej dla nich formie. Istotne jest również realizowanie szkoleń nie tylko w siedzibie naszej firmy, ale również w siedzibach poszczególnych przedsiębiorstw, które takie szkolenia zamówią.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: