Kurs na żurawie wieżowe

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Żuraw wieżowy to jedno z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń budowlanych. Potocznie nazywany jest dźwigiem i możemy go spotkać na wszystkich budowach, gdzie konieczne jest przenoszenie ładunków na wysokościach. Do tego właśnie przeznaczona jest ta maszyna – do przenoszenia dużych ładunków na wysokościach. Żurawia wieżowego używa się na budowach bardzo często, zatem poszukiwani są specjaliści, którzy potrafią to urządzenie obsługiwać. Operator żurawi wieżowych to perspektywiczne uprawnienia, dzięki którym można dostać pracę zarówno ciekawą, jak i dobrze płatną. Nasze szkolenie na operatora żurawi wieżowych przygotowuje kursantów do pracy na tym urządzeniu. Przygotowujemy poszczególne osoby do pracy na żurawiach wieżowych zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Uzyskanie takich kwalifikacji bardzo popłaca, ponieważ zarobki operatora żurawia wieżowego są bardzo satysfakcjonujące.

Żurawie wieżowe – gdzie się je wykorzystuje?

Żurawie wieżowe wykorzystywane są na budowach, tam, gdzie konieczne jest przenoszenie ogromnych ładunków. Żurawie dzieli się na kilka typów, w zależności od miejsca obrotu, typu wysięgnika, sposobu posadowienia czy montażu. Jednak niezależnie od modelu i marki żurawia – ukończenie naszego kursu i zaliczony egzamin pozwalają na uzyskanie uprawnień na to urządzenie. Żuraw wieżowy może osiągać wysokość przenoszenia do nawet 100 metrów i dźwigać ładunki do 24 ton! Są to zatem urządzenia transportu bliskiego, ale możliwość przenoszenia ogromnych ładunków sprawia, że to jedna z najważniejszych maszyn na budowie. Zobacz, jak wygląda praca operatora żurawia wieżowego

Jak aplikować na stanowisko operatora żurawi wieżowych?

Zanim znajdziesz pracę dla operatorów żurawi wieżowych, konieczne jest zdobycie uprawnień. W tym celu musisz ukończyć specjalny kurs, a następnie zdać egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu daje Ci kwalifikacje, na podstawie których otrzymujesz dokumenty, uprawniające Cię do pracy na żurawiach wieżowych. Kurs na operatora żurawi wieżowych może być organizowany przez konkretnego przedsiębiorcę z myślą o jego pracownikach, ale można również skorzystać z niego wtedy, gdy nie jest się zatrudnionym u żadnego pracodawcy.

Jakie wymagania trzeba spełniać?

Kurs na operatora żurawi wieżowych jest dla wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Wiele osób martwi się, że dostęp do kursu mogą mieć jedynie osoby, które posiadają czynne prawo jazdy kat. B. Na szczęście tak nie jest. Możesz zapisać się na kurs nawet wtedy, gdy nie masz prawa jazdy. Wystarczające jest również wykształcenie podstawowe, nie trzeba mieć ani kierunkowego, ani specjalistycznego wykształcenia.

Kurs operatora żurawi wieżowych

Zajęcia teoretyczne

Program szkoleniowy operatora żurawi wieżowych zakłada rozpoczęcie kursu od części teoretycznej. Na tym etapie uczestnicy otrzymają wszelkie niezbędne informacje, a także materiały szkoleniowe, które pozwolą im przygotować się do egzaminu. Teoretyczne zajęcia prowadzone są w sposób przystępny i zrozumiały, dostosowane są do grupy odbiorców. Na zajęciach będą poruszane najważniejsze kwestie związane z obsługą urządzenia i zachowaniem przy tym wszelkich zasad bezpieczeństwa. Kursanci dowiedzą się również o zasadach BHP, których przestrzeganie na tym stanowisku jest niezwykle ważne. Po tym etapie szkolenia zaczną się zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne prowadzone są tak, by kursanci wynieśli z nich jak najwięcej przydatnej wiedzy. Kurs operatora żurawi wieżowych zakłada, że kończące go osoby będą w pełni gotowe do samodzielnej pracy na tym stanowisku. Podczas kursu uczestnicy nauczą się obsługi poszczególnych typów żurawi, by móc pracować na wszystkich urządzeniach, niezależnie od modelu i marki. Ta część kursu dla operatorów żurawi wieżowych zakończona jest egzaminem państwowym. W jego przebiegu weźmie udział Urząd Dozoru Technicznego, który potem – jeśli wynik egzaminu będzie pozytywny – wyda niezbędne dokumenty, potwierdzające uprawnienia. Przebieg egzaminu zakłada sprawdzenie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych.

Miejsce szkolenia

Szkolenie może się odbywać w siedzibie naszej firmy lub – jeśli zostanie złożone takie zamówienie – w siedzibie danego przedsiębiorstwa. Program kursu ułożony jest tak, by możliwe było sprawne przeprowadzanie zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej.

Egzamin UDT

Egzamin teoretyczny i praktyczny z obsługi żurawi odbywa się przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Może zostać przeprowadzony w miejscu szkolenia, by zminimalizować stres kursantów. Załatwiamy wszelkie formalności, które są związane z organizacją egzaminu, tak, by jak najmniej obowiązków leżało po stronie naszych klientów. Na egzaminie zostaną sprawdzone umiejętności obsługi żurawi, a także wiedza z zakresu bezpieczeństwa – wszystkie tematy będą poruszane na poszczególnych etapach szkolenia.

Dlaczego my?

Prowadzimy nasze kursy elastycznie, dostosowujemy się do potrzeb naszych kursantów i grup zorganizowanych. Istnieją kursy stacjonarne, ale istnieje także możliwość przeprowadzania zajęć w trybie zaocznym, weekendowym lub wieczorowym.  Kurs operatora żurawi może Ci stworzyć bardzo dobre miejsce na rynku pracy! Efektywne szkolenia to dla nas priorytet!

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: