Kurs na żurawie wieżowe

Zwiększ swoją atrakcyjność na rynku pracy i zdobądź uprawnienia operatora. Zagwarantuj sobie możliwość pracy w kraju i za granicą.

Posiadasz prawo jazdy kat. „C” ? Zdobądź uprawnienia HDS i zwiększ swoje kwalifikacje w oczach pracodawców.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Żurawie wieżowe to urządzenia pełniące niezastąpioną rolę przenoszenia ładunków na duże wysokości w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Organizowany przez nas kurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik przygotowywany jest do zdobycia uprawnień UDT. Kurs żurawi wieżowych może dotyczyć  żurawi dolno obrotowych, górno obrotowych oraz obydwu typów jednoczenie  Po odbyciu szkolenia, kursu żurawi wieżowych  kursant posiada wiedzę w zakresie   bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. Aby nasi klienci byli w pełni usatysfakcjonowani z kursu na żurawie, nasza firma zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT zorganizowanego w naszej siedzibie.

Na szkolenie na żurawie wieżowe może zapisać się każda osoba, również taka, która nie miała nigdy styczności z branżą budowlaną ani z obsługą maszyn budowlanych. Jedynymi wymogami dotyczącymi możliwości zapisania się na kurs oraz uzyskania uprawnień do obsługę żurawi wieżowych jest to, aby kursant miał ukończone 18 lat, nie wykazywał przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatorskim.

Wybierając szkolenie na żurawie wieżowe możesz zyskać perspektywiczną, pewną oraz dobrze płatną pracę w sektorze budowlanym oraz przemysłowym na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Zarobki operatorów żurawi wieżowych zaczynają się już od 3500 zł brutto.

Uprawnienia UDT uzyskane po odbyciu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego składanego przed komisją UDT pozwalają na eksploatowanie żurawi wieżowych niezależnie od ich rodzaju, modelu oraz marki. Jesteś zainteresowany kursem organizowanym przez naszą firmę? Sprawdź więcej informacji dotyczących szkolenia na operatora żurawi wieżowych oraz  skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 604-917-377.

Program szkoleń operatorów maszyn

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

  • Budowa i właściwości urządzeń podlegających UDT
  • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
  • Rodzaje urządzeń podlegających UDT
  • Przepisy BHP
  • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące konkretnego urządzenia

Część praktyczna:

  • Obsługa wybranego urządzenia

+48 602-292-252

Egzamin

Przeprowadzany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzającą zarówno umiejętności obsługi urządzenia jak i wiedzę teoretyczną.

Formularz zapisu internetowego: