Urząd dozoru technicznego

Windy załadowcze i samochodowe – rejestracja

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Jako firma pełniąca role konserwatora urządzeń transportu bliskiego, oferujemy usługi takie jak: rejestracja windy załadowczej. Oferujemy również pełną obsługę urządzeń pod kontem przygotowania ich do eksploatacji oraz przygotowania do badania technicznego przeprowadzonego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Cotygodniowo w siedzibie Firmy Dźwigowej Urbanek organizowane są badania:

  • odbiorcze (rejestracja burty załadowczej)
  • doraźne kontrolne ( przeprowadzane doraźnie np. po modernizacji)
  • doraźne eksploatacyjne ( przeprowadzane doraźnie np. po modernizacji)
  • doraźne powypadkowe i poawaryjne (przeprowadzane po trwałym uszkodzeniu urządzeń)

Oferujemy kompleksowe wsparcie z zakresu przygotowywania wind samochodowych i załadowczych do badań okresowych, odbiorczych i kontrolnych, a także wspieramy naszych klientów w procesie rejestracji wind załadowczych i samochodowych w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Ułatwiamy przygotowywanie wniosków o przeprowadzanie badań oraz zmianę danych wind samochodowych, a także przygotowujemy urządzenia do badań przeprowadzanych przez inspektora UDT.

Odpowiednie przygotowanie urządzenia do badania, a także zadbanie o jego prawidłową dokumentację mają kluczowy wpływ na uzyskanie zezwolenia na włączenie urządzenia do ruchu. Kompleksowo wspieramy firmy eksploatujące windy załadowcze w uzyskaniu zezwolenia na eksploatację w przypadku badań odbiorczych, okresowych, kontrolnych, a także poawaryjnych.

Badania realizowane przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie. Odbywają się w obecności eksploatującego lub podmiotu wskazanego i uprawnionego przez eksploatującego, a także konserwatora windy samochodowej.

Badania UDT przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy w Krakowie, gdzie zapewniamy optymalne i bezpieczne warunki do przeprowadzania dowolnego rodzaju badania windy samochodowej i załadowczej.

Świadczymy również usługę wyliczania resursu dla urządzeń transportu bliskiego.

Windy załadowcze i samochodowe – rejestracja

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.