Urząd dozoru technicznego

Rejestracja windy załadowcze, samochodowe

Rejestracja urządzeń sprowadzonych z zagranicy

Możliwość zrobienia na miejscu przeglądu konserwacyjnego

Przygotowanie urządzenia do badania UDT

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Jako firma pełniąca role konserwatora urządzeń transportu bliskiego, oferujemy usługi takie jak: rejestracja windy załadowczej oraz windy samochodowej. Oferujemy również pełną obsługę urządzeń pod kontem przygotowania ich do eksploatacji oraz przygotowania do badania technicznego przeprowadzonego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
Cotygodniowo w siedzibie Firmy Dźwigowej Urbanek organizowane są badania:
– odbiorcze (rejestracja burty załadowczej)
– okresowe (dopuszczające windy załadowcze, samochodowe do eksploatacji)
– kontrolne ( przeprowadzane doraźnie np. po modernizacji)

Klientów dokonujących rejestracji windy samochodowej za naszym pośrednictwem zachęcamy do dalszej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową Urbanek.

Rejestracja windy załadowcze, samochodowe

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.