Urząd dozoru technicznego

Rejestracja HDS

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Oferujemy kompleksową obsługę firm, która ma na celu uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia HDS. Z nami żadne formalności nie będą zawiłe. Pomagamy na każdym etapie rejestracji HDS w Urzędzie Dozoru Technicznego. Już dziś przekonaj się o naszym profesjonalnym wsparciu! Zadzwoń teraz!

Hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) to coraz popularniejsze urządzenia w wielu branżach, a szczególnie w budownictwie, przemyśle i rolnictwie. Samochód z zamontowanym żurawiem znacznie ułatwia pracę i przyspiesza załadunek oraz rozładunek towarów. Niestety, aby HDS mógł być użytkowany, musi przejść odpowiednie badania i uzyskać zgodę, którą wydaje Urząd Dozoru Technicznego (rejestracja urządzenia).

Dlaczego potrzebna jest rejestracja HDS?

Rejestracja urządzenia w UDT wynika z przepisów prawa i jest wymagana do eksploatacji maszyn oraz urządzeń. To, jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu, określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468). Wśród wielu różnych urządzeń podlegających dozorowi znajdują się także urządzenia transportu bliskiego i urządzenia HDS. To wszystko oznacza, że bez badania odbiorczego i zarejestrowania urządzenia w UDT urządzenie nie może zostać poddane eksploatacji. Nasza firma pomaga załatwić wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia od UDT i przygotowuje urządzenie do badania odbiorczego przeprowadzanego przez inspektora UDT.

Wniosek o zarejestrowanie urządzenia w UDT

Pomagamy na każdym etapie rejestracji urządzenia, a to obejmuje również dokumentację. Pomagamy przygotować wniosek do UDT. Wymaga on również dołączenia dokumentacji urządzenia w języku polskim. Urząd Dozory Technicznego wymaga, aby złożyć dwa komplety dokumentacji urządzenia. Dokładnie analizujemy wniosek z załącznikami, aby uniknąć ewentualnych braków, ponieważ to może znacznie przyspieszyć dopuszczenie urządzenia do pracy. Każdy szczegół ma znaczenie w procesie rejestracji (np. czytelny podpis). Nasi eksperci doskonale znają nie tylko procedury UDT, ale również potrafią szybko wyłapać błędy w dokumentacji i braki. Sam się o tym przekonaj! Zadzwoń teraz!

Urząd Dozoru Technicznego weryfikuje

Wniosek o rejestrację HDS jest zawsze składany do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Tam zajmuje się nim inspektor UDT. Rolą inspektora UDT jest z jednej strony zweryfikowanie dokumentacji, a z drugiej stwierdzenie jest zgodności ze stanem faktycznym. W tym celu inspektor UDT musi udać się do miejsca przechowywania maszyn zgłoszonych do rejestracji. Zanim jednak do tego dojdzie, pracownik urzędu weryfikuje dokładnie wniosek i dostarczone załączniki. W przypadku stwierdzenia braków wysyłane jest wezwanie do ich uzupełnienia. Nasza firma dba, żeby takich wezwań było jak najmniej. Złóż z nami wniosek o rejestrację HDS i nie martw się o skomplikowane procedury!

Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego

Kluczowa dla całego procesu rejestracji jest ostateczna decyzja inspektora UDT o dopuszczeniu HDS-u do eksploatacji. Zanim do tego dojdzie, konieczne są badania odbiorcze. Wszystko zaczyna się jednak od sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i jego oznaczenia. Weryfikowana jest również zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym urządzenia w miejscu, gdzie znajduje się HDS. Dopiero ostatni etap to badanie odbiorcze. Przebieg badania jest zawsze podobny: odbywa się w obecności właściciela HDS-u, uprawnionego konserwatora i operatora urządzenia. Badanie odbiorcze obejmuje:

  • weryfikację prawidłowości zainstalowania urządzenia i zgodności z instrukcją producenta;
  • próby działania urządzenia z obciążeniem;
  • próby działania urządzenia z przeciążeniem.

Badania odbiorcze mają na celu sprawdzenie stanu faktycznego z nadesłaną do UDT dokumentacją. W wyniku tych badań powinien powstać protokół. To właśnie w takim protokole po pozytywnym przejściu badania odbiorczego inspektor wydaje pozwolenie na eksploatację HDS-u. Potem przekazywana jest książka rewizyjna.

Opieka serwisowa

Nasza oferta to nie tylko przygotowanie maszyny do badania odbiorczego i rejestracji, ale również dalsza opieka serwisowa nad HDS-em. Zapewniamy bieżące i planowane naprawy, konserwację i przygotowanie do przeglądów okresowych oraz badań wymaganych przez UDT.

Co jeszcze proponujemy?

Zakres naszych usług jest o wiele szerszy niż rejestracja urządzenia HDS w UDT. Pomagamy również w rejestracji innych urządzeń transportu bliskiego oraz w konserwacji maszyn i samochodów budowlanych. Elastycznie dopasowujemy ofertę do potrzeb naszych klientów, aby nawet najwyższe wymagania współpracujących z nami firm nie stanowiły żadnego problemu dla naszych specjalistów.

Doradzamy, podpowiadamy najlepsze rozwiązania, zapewniamy opiekę serwisową maszyn i urządzeń, a także przeprowadzamy kursy operatorów urządzeń budowlanych i urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Już dziś sprawdź, jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Twojej firmy! Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami!

Rejestracja HDS

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.