Urząd dozoru technicznego

Rejestracja żurawie wieżowe

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Jako firma pełniąca role konserwatora urządzeń transportu bliskiego, oferujemy pełną obsługę urządzeń pod kontem przygotowania ich do eksploatacji oraz przygotowania do badania technicznego przeprowadzonego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
Cotygodniowo w siedzibie Firmy Dźwigowej Urbanek organizowane są badania:
– odbiorcze (rejestracja żurawie wieżowe)
– okresowe (dopuszczające żurawie do eksploatacji)
– kontrolne ( przeprowadzane doraźnie np. po modernizacji)

Klientów dokonujących rejestracji żurawi wieżowych za naszym pośrednictwem zachęcamy do dalszej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową Urbanek.

Rejestracja żurawie wieżowe

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.