Blog

wózek widłowy na hali

Pytania na egzamin na wózek widłowy

Aby obsługiwać wózki widłowe, konieczne jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji poświadczonych zdanym egzaminem. Taki egzamin składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna ma formę testów. Wyjaśniamy, jakie pytania mogą się pojawić w tej części egzaminu. Wózki widłowe należą do Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB). Fachowa nazwa takich urządzeń to wózki jezdniowe podnośnikowe o napędzie […]

hds

Budowa i konserwacja żurawia HDS

Żuraw HDS to urządzenie przeładunkowe, które dzięki swojej kompaktowej budowie może dotrzeć w każde miejsce i wykonać szereg prac niedostępnych dla innych dźwigów. Sprzęt ten zalicza się do grupy dźwignic, czyli maszyn wykorzystywanych do załadunku i rozładunku towarów. Żurawie HDS mają bardzo szeroki zakres zastosowania, są używane w przemyśle budowlanym i transportowym. Żuraw HDS to […]

podest ruchomy

Podesty ruchome – jakie elementy najczęściej wymagają napraw?

Podesty ruchome to urządzenia, które są używane m.in. w przemyśle i budownictwie. Wymagają obsługi wykwalifikowanego operatora posiadającego uprawnienia UDT. W obsłudze podestów ruchomych niezbędna jest wiedza, a także umiejętności oraz przestrzeganie zasad BHP. Urządzenia te złożone są z wielu części ruchomych, które się zużywają. Uszkodzenia mogą wynikać również z nadmiernej, niewłaściwej eksploatacji sprzętu lub błędu […]

dźwig

Na czym polega przegląd konserwacyjny dźwigów?

Dźwigi to urządzenia, które są powszechnie używane zarówno w zakładach pracy, wielkich obiektach magazynowych, jak i w blokach (windy osobowe). Każdy właściciel takiego urządzenia musi zadbać o  jego sprawne działanie. To wymaga wykonywania regularnych przeglądów konserwacyjnych. Warto zwrócić uwagę, że dźwigi, dźwignice lub urządzenia dźwigowe to bardzo szerokie pojęcia, które obejmują wiele różnych konstrukcji. Mogą […]

podnośnik koszowy

5 zastosowań dla podnośników koszowych

Podnośnik dźwigowy to urządzenie dźwignicowe, które jest często używane do bardzo wielu prac. Prace te, wykonywane są na wysokości, czasami bardzo dużej. Podajemy przykłady 5 zastosowań dla podnośników koszowych. Należy podkreślić, że podnośniki koszowe to tak naprawdę specjalistyczny sprzęt. Jego użycie jest bardzo szerokie, staje się wsparciem w różnych branżach, czasami bardzo odległych od branży […]

podest ruchomy

Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych

Podesty ruchome są dźwignicami, które są powszechnie używane na placach budowy, w przemyśle oraz w wielu branżach usługowych. Dzięki podestom można wykonać wiele prac łatwiej i szybciej. W jaki sposób jednak zapewnić bezpieczną eksploatację podestów  ruchomych? Podesty ruchome są używane przede wszystkim do przemieszczania pracowników i narzędzi. Może odbywać się to zarówno w pionie, jak […]

Jakie jest zastosowanie ładowarek teleskopowych?

Ładowarki teleskopowe coraz częściej pojawiają się nie tylko na placach budowy czy w gospodarstwach rolnych, ale także w innych miejscach. Wszystko dlatego, że zastosowanie takich ładowarek jest szerokie. Wiele prac byłoby trudno wykonać bez ładowarek teleskopowych, a często wymagałoby to użycia innych sprzętów, które nie byłyby tak dobrze dopasowane do danej czynności. Z tego właśnie […]

podest ruchomy

Przegląd konserwacyjny podestów ruchomych – kiedy go wykonać?

Urządzenia przeznaczone do pracy na wysokości, takie jak podesty ruchome, wymagają szczególnej opieki konserwacyjnej i regularnych przeglądów konserwacyjnych. Wynika to z konieczności zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa operatorowi, jak również osobom znajdującym się w pobliżu. Kompleksowy serwis podestów ruchomych pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa osobom obsługującym podesty. Wszystkie prace muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników. Do […]

urządzenia transportu bliskiego

Rodzaje badań UDT urządzeń transportu bliskiego

Każde urządzenie transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu przed dopuszczeniem do ruchu musi przejść badanie odbiorcze umożliwiające jego rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego. W trakcie eksploatacji UTB dodatkowo poddawane jest badaniom okresowym oraz doraźnym kontrolnym, doraźnym eksploatacyjnym, a w razie konieczności również doraźnym powypadkowym i poawaryjnym. Jak przygotować dźwignicę do badania UDT? Dźwignice przygotowywane do badań […]

Zamierzasz zwiększyć swoje kwalifikacje? Chcesz zostać operatorem wózka widłowego, podestu ruchomego, HDS-u, żurawia lub innego urządzenia? Z nami to nie tylko możliwe, ale i łatwe. Sprawdź teraz!

Na naszych kursach nauczymy Cię obsługi urządzeń technicznych. Poznasz nie tylko przepisy i teorię, ale także nauczymy Cię praktycznej pracy z wybranym urządzeniem. Po ukończeniu naszego kursu musisz jednak podejść do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje organizowanego przez lokalny oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Taki egzamin zaczyna się od części teoretycznej i ma formę testów. Musisz je zaliczyć, aby przejść do części praktycznej egzaminu.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu, zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dla każdego z tych urządzeń określono formę dozoru technicznego, rodzaj, zakres i termin badań technicznych. Wiele tych urządzeń musi być obsługiwanych przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Operatorami UTB i innych urządzeń podlegających UDT nie mogą zostać przypadkowe osoby. Konieczne jest odbycie przez nich specjalnych kursów i zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki temu pracodawca ma pewność, że oddaje urządzenie w kompetentne ręce, a operator posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne do obsługi tego urządzenia. Z nami zdobędziesz takie uprawnienia!

Urząd Dozoru Technicznego a zaświadczenie kwalifikacyjne

Egzamin zdawany przed Urzędem Dozoru Technicznego składa się z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna w formie pytań z odpowiedziami do wyboru. Druga część jest praktyczna — trzeba wykazać przed egzaminatorem umiejętność obsługi danego urządzenia technicznego. Jeśli sprawdzenie kwalifikacji zakończy się pozytywnie, UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne, którego termin ważności zależy od rodzaju obsługiwanego urządzenia technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje kandydatów na operatorów i wydaje świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym.

Jakie pytania na egzamin UDT?

W czasie egzaminu teoretycznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego zdający musi odpowiedzieć na szereg pytań. Część z nich to pytania ogólne, które dotyczą przepisów o dozorze technicznym, obowiązków obsługującego Urządzenia Transportu Bliskiego, terminów przeglądów, przepisów BHP itd. Druga część pytań egzaminacyjnych UDT dotyczy już konkretnego urządzenia technicznego, którego operatorem ma być osoba zdająca. Jedni kandydaci na operatorów dostaną zatem pytania dotyczące wózków widłowych, inni — podestów ruchomych lub innych urządzeń.

Gdzie znajdziesz pytania na egzamin UDT?

Do egzaminu UDT i do odpowiadania na pytania egzaminacyjne należy się odpowiednio przygotować. Zrobisz to w czasie naszego kursu. Obok materiałów szkoleniowych każdy nasz kursant otrzymuje także pulę pytań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Dzięki temu będziesz mógł dobrze przygotować się do egzaminu przeprowadzanego przez UDT. Ponadto możesz również korzystać z konsultacji telefonicznych z instruktorem szkolenia.

Zapraszamy na nasze kursy!