Blog

egzamin UDT na ładowarki teleskopowe

Egzamin UDT na ładowarki teleskopowe – jak się do niego przygotować?

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych, muszą pozytywnie zdać egzamin państwowy składany przed komisją UDT na uzyskanie uprawnień operatorskich do obsługi ładowarek teleskopowych. Sprawdź, w jaki sposób poprawnie przygotować się do egzaminu.   Kto może zapisać się na egzamin UDT na ładowarki teleskopowe?   Egzamin operatorski składany przed komisją egzaminacyjną powołaną […]

Wymiary i udźwig wózka widłowego

Udźwig wózka widłowego – podstawowe parametry i wymiary

Bez wątpienia najważniejszą charakterystyką wózka jezdniowego podnośnikowego jest jego specyfikacja techniczna, która warunkuje funkcjonalność oraz determinuje zastosowanie tego typu pojazdu. Poznaj wymiary i parametry wózka widłowego. Czym jest wózek widłowy? Wózek jezdniowy podnośnikowy jest mechanicznym pojazdem kołowym o silnikowym napędzie spalinowym, gazowym lub elektrycznym, który wykorzystywany jest do transportu bliskiego oraz prac załadunkowych i rozładunkowych […]

Jak przebiega montaż i wynajem żurawia budowlanego?

Żurawie budowlane – a zwłaszcza żurawie wieżowe – to dość powszechny widok w każdym większym mieście w naszym kraju. Wraz z dynamicznym rozkwitem branży deweloperskiej oraz budowaniem osiedli mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej czy biurowców, żurawie stają się niezastąpionym wyposażeniem każdego placu budowy. Jednak jak wygląda montaż żurawi wieżowych oraz w jaki sposób można korzystnie wynająć […]

Budowa żurawia budowlanego

Żurawie wieżowe wyrastają niczym grzyby po deszczu na placach budów w największych miastach w Polsce. Dynamiczny rozwój rynku nieruchomościowego oraz intensyfikacja działań firm deweloperskich sprawia, że żurawie budowlane stają się coraz powszechniejszym elementem miejskich krajobrazów. W artykule podpowiadamy, w jaki sposób przebiega ich montaż i z jakich elementów składają się żurawie budowlane. Jakie żurawie można […]

Zamierzasz zwiększyć swoje kwalifikacje? Chcesz zostać operatorem wózka widłowego, podestu ruchomego, HDS-u, żurawia lub innego urządzenia? Z nami to nie tylko możliwe, ale i łatwe. Sprawdź teraz!

Na naszych kursach nauczymy Cię obsługi urządzeń technicznych. Poznasz nie tylko przepisy i teorię, ale także nauczymy Cię praktycznej pracy z wybranym urządzeniem. Po ukończeniu naszego kursu musisz jednak podejść do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje organizowanego przez lokalny oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Taki egzamin zaczyna się od części teoretycznej i ma formę testów. Musisz je zaliczyć, aby przejść do części praktycznej egzaminu.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu, zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dla każdego z tych urządzeń określono formę dozoru technicznego, rodzaj, zakres i termin badań technicznych. Wiele tych urządzeń musi być obsługiwanych przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Operatorami UTB i innych urządzeń podlegających UDT nie mogą zostać przypadkowe osoby. Konieczne jest odbycie przez nich specjalnych kursów i zadanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki temu pracodawca ma pewność, że oddaje urządzenie w kompetentne ręce, a operator posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne do obsługi tego urządzenia. Z nami zdobędziesz takie uprawnienia!

Urząd Dozoru Technicznego a zaświadczenie kwalifikacyjne

Egzamin zdawany przed Urzędem Dozoru Technicznego składa się z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna w formie pytań z odpowiedziami do wyboru. Druga część jest praktyczna — trzeba wykazać przed egzaminatorem umiejętność obsługi danego urządzenia technicznego. Jeśli sprawdzenie kwalifikacji zakończy się pozytywnie, UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne, którego termin ważności zależy od rodzaju obsługiwanego urządzenia technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje kandydatów na operatorów i wydaje świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym.

Jakie pytania na egzamin UDT?

W czasie egzaminu teoretycznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego zdający musi odpowiedzieć na szereg pytań. Część z nich to pytania ogólne, które dotyczą przepisów o dozorze technicznym, obowiązków obsługującego Urządzenia Transportu Bliskiego, terminów przeglądów, przepisów BHP itd. Druga część pytań egzaminacyjnych UDT dotyczy już konkretnego urządzenia technicznego, którego operatorem ma być osoba zdająca. Jedni kandydaci na operatorów dostaną zatem pytania dotyczące wózków widłowych, inni — podestów ruchomych lub innych urządzeń.

Gdzie znajdziesz pytania na egzamin UDT?

Do egzaminu UDT i do odpowiadania na pytania egzaminacyjne należy się odpowiednio przygotować. Zrobisz to w czasie naszego kursu. Obok materiałów szkoleniowych każdy nasz kursant otrzymuje także pulę pytań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Dzięki temu będziesz mógł dobrze przygotować się do egzaminu przeprowadzanego przez UDT. Ponadto możesz również korzystać z konsultacji telefonicznych z instruktorem szkolenia.

Zapraszamy na nasze kursy!