Urząd dozoru technicznego

Żurawie samochodowe samojezdne

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Jako firma pełniąca role konserwatora urządzeń transportu bliskiego, oferujemy pełną obsługę urządzeń pod kontem przygotowania ich do eksploatacji oraz przygotowania do badania technicznego przeprowadzonego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Cotygodniowo w siedzibie Firmy Dźwigowej Urbanek organizowane są badania:

  • odbiorcze (umożliwiające rejestrację żurawi samojezdne)
  • okresowe (dopuszczające żurawie do eksploatacji)
  • doraźne kontrolne (dla urządzeń objętych ograniczoną formą dozoru)
  • doraźne eksploatacyjne ( przeprowadzane doraźnie np. po modernizacji)
  • doraźne powypadkowe i poawaryjne (przeprowadzane po trwałym uszkodzeniu urządzeń)

Klientów dokonujących rejestracji żurawi samojezdnych za naszym pośrednictwem zachęcamy do dalszej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową Urbanek.

Kompleksowo przygotowujemy żurawie samojezdne do badań odbiorczych, okresowych, doraźnych eksploatacyjnych i poawaryjnych, a także zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie podczas rejestracji UDT żurawi samojezdnych oraz innych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Zajmujemy się przygotowywaniem i wsparciem w składaniu wniosku o przeprowadzanie badań albo zmianę danych urządzeń, które żurawi samojezdnych oraz innych dźwignic podlegających dozorowi technicznemu. Ułatwiamy naszym klientom kompletację niezbędnej dokumentacji, a także wspieramy ich podczas inspekcji UDT podczas badań: odbiorczych, okresowych, doraźnych kontrolnych, doraźnych eksploatacyjnych, doraźnych powypadkowych lub poawaryjnych.

Badania odbiorcze żurawi mają za zadanie upewnienie się przez UDT, czy urządzenie może być eksploatowane w sposób bezpieczny. Zarówno badania odbiorcze, jak i okresowe oraz konserwacyjne przeprowadzane są przez powołanego inspektora UDT w obecności właściciela żurawia oraz uprawnionego operatora i konserwatora.

Eksploatujący żuraw samochodowy przed przeprowadzeniem badania musi udostępnić inspektorowi urządzenie przygotowane do eksploatacji, w aktualnie zainstalowanej wersji, a także w pełni sprawne technicznie. Poza tym konieczne jest przygotowanie obciążeń i przyrządów, które umożliwią przeprowadzenie badań obciążeniowych.

Badanie techniczne żurawia weryfikuje jego stan techniczny, oznakowanie, wyposażenie, a także poprawność dokumentacji urządzenia. Po wykonaniu badania inspektor sporządza protokół z badania, a jego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem zezwolenia na eksploatację.

Każdy wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego żurawia samochodowego musi zawierać dwa komplety dokumentacji technicznej urządzenia, instrukcję eksploatacji, dokumentację uzupełniającą, rysunek zestawieniowy, schemat instalacji elektrycznej, pneumatycznej oraz hydraulicznej, a także kopię świadectw przebytych uprzednio badań technicznych.

Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą, a w przypadku pytań lub wątpliwości do skontaktowania się z naszymi pracownikami.

Żurawie samochodowe samojezdne

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.