Urząd dozoru technicznego

Rejestracja ładowarek teleskopowych

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Jako firma pełniąca role konserwatora urządzeń transportu bliskiego takiego jak wózki widłowe specjalizowane, oferujemy pełną obsługę urządzeń pod kontem przygotowania ich do eksploatacji oraz przygotowania do badania technicznego przeprowadzonego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
Cotygodniowo w siedzibie Firmy Dźwigowej Urbanek organizowane są badania:
– odbiorcze (rejestracja ładowarki teleskopowe)
– okresowe (dopuszczające wózki widłowe specjalizowene do eksploatacji)
– kontrolne ( przeprowadzane doraźnie np. po modernizacji)

Klientów dokonujących rejestracji ładowarki teleskopowej za naszym pośrednictwem zachęcamy do dalszej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową Urbanek.

Rejestracja ładowarek teleskopowych

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.