Urząd dozoru technicznego

Rejestracja ładowarek teleskopowych

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Nasza oferta obejmuje pomoc w rejestracji ładowarek teleskopowych. Przygotowujemy do tego procesu zarówno maszyny nowe, jak i używane. Trzeba pamiętać, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami używanie ładowarki bez rejestracji jest zabronione i podlega wysokim karom.

Czym jest ładowarka teleskopowa?

Ładowarki teleskopowe to wózki jezdniowe podnośnikowe wysięgnikiem  teleskopowym służące do podnoszenia i przewożenia na niewielką odległość ładunków. Takie ładowarki są przystosowane do poruszania się po drogach publicznych, dlatego muszą być dopuszczone także do ruchu. Aby obsługiwać ładowarki teleskopowe, potrzebne jest prawo jazdy kat. B. Od operatorów ładowarek teleskopowych wymagane są również dodatkowe uprawnienia, samo prawo jazdy nie wystarczy. Od operatorów takich maszyn wymaga się posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego, które zdobywa się po zdaniu odpowiedniego egzaminy przed UDT.

Gdzie używane są ładowarki teleskopowe? Takie wózki specjalizowane używane są w wielu branżach: budowlanej, przemysłowej, ogrodniczej, w przedsiębiorstwach komunalnych, a także w rolnictwie. Zanim jednak maszyna będzie mogła zostać użyta, konieczna jest jej rejestracja. 

Dlaczego ładowarki teleskopowe trzeba rejestrować?

Dlaczego trzeba zarejestrować ładowarkę teleskopową? To wynika z obowiązujących przepisów prawa. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468) dostarcza listę maszyn i urządzeń, które podlegają nadzorowi UDT (np. wózki widłowe). Każda taka maszyna wymaga rejestracji i wpisania do ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego. Podobnie jest z ładowarką teleskopową.

Wniosek o rejestrację ładowarek teleskopowych

Interesuje Cię rejestracja ładowarek teleskopowych? Pomagamy na każdym etapie tego procesu. Dzięki temu przebiega on szybko i sprawnie. Proces rejestracji rozpoczyna się od złożenia wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego. Do wniosku należy dołączyć dokumentację i instrukcję ładowarki w dwóch egzemplarzach, a także wszystkie niezbędne świadectwa homologacji. Pomagamy zgromadzić i przygotować całą niezbędną dokumentację, żeby uniknąć konieczności jej uzupełniania. To może bowiem wpłynąć na długość procesu rejestracji. Sprawdź, jak możemy pomóc Ci w rejestracji ładowarki teleskopowej! Rejestracja może być łatwa i szybka, gdy skorzystasz ze wsparcia naszej firmy. Zapraszamy!

Rejestracja ładowarek teleskopowych — jak przebiega?

Rejestracja ładowarek teleskopowych to proces składający się z kilku etapów i wymaga współpracy z inspektorem reprezentującym Urząd Dozoru Technicznego. Po złożeniu wniosku i niezbędnej dokumentacji jest ona weryfikowana przez pracownika UDT. Kolejny krok leżący w gestii dozoru technicznego to stwierdzenie stanu faktycznego z dostarczoną przez wnioskodawcę dokumentacją. To wymaga, zabrania dokumentów do miejsca, gdzie przechowywana jest maszyna lub pojazd (w naszym przypadku to ładowarka teleskopowa). Nasza firma dba, żeby maszyny czekały przygotowane w pełni na przyjazd inspektora. Klienci naszej firmy mogą przyjeżdżać na badania urządzenia w każdy czwartek.

Po sprawdzeniu tego, czy dokumenty są kompletne i właściwe, inspektor UDT bada pojazd w miejscu jego postoju. Tam sprawdzany jest stan techniczny ładowarki teleskopowej i jej oznakowanie. Weryfikowana jest zgodność wyposażenia ładowarki teleskopowej z dokumentacją złożoną w dozorze technicznym. Następnie przeprowadzane jest badanie odbiorcze maszyny w obecności operatora ładowarki teleskopowej, konserwatora z odpowiednimi uprawnieniami i właściciela ładowarki teleskopowej. Badanie  odbiorcze obejmuje:

  • sprawdzenie, czy wszystkie elementy ładowarki zostały właściwie zamontowane;
  • weryfikację działania ładowarki pod obciążeniem;
  • weryfikację działania ładowarki z przeciążeniem. 

Urząd Dozoru Technicznego — decyzja

Po zakończeniu badania odbiorczego i jego pozytywnym wyniku inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wydaje decyzję o dopuszczeniu urządzeń do eksploatacji na drogach i w miejscu pracy. Taka decyzja jest przekazywana w formie pisemnej. Rejestracja polega na wciągnięciu ładowarki teleskopowej do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego. Potem UDT przesyła księgę rewizyjną dla ładowarki teleskopowej, w której konieczne będzie wykonywanie wpisów i którą trzeba przedstawić do wglądu w przypadku kontroli odpowiednich organów.

Opieka serwisowa

Nie musisz kończyć współpracy z nami, gdy zakończy się rejestracja ładowarki. Proponujemy bowiem także ofertę obsługi serwisowej ładowarek teleskopowych, przeglądów konserwacyjnych, przygotowanie do badania okresowego itd. Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie. 

Inne usługi

Zajmujemy się nie tylko ładowarkami teleskopowymi. Nasza oferta jest bardzo szeroka. Rejestrujemy i zapewniamy opiekę serwisową również innym urządzeniom i maszynom (np. żurawie przenośne potocznie HDS). Doradzamy, wspieramy merytorycznie w zakresie przepisów prawa i pracy odnośnie do eksploatacji maszyn oraz urządzeń.

Sprawdź naszą ofertę już teraz! Zapraszamy!

Rejestracja ładowarek teleskopowych

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.