Urząd dozoru technicznego

Rejestracja wózki widłowe

Przygotowujemy urządzenia do badań:
- okresowych
- odbiorczych
- kontrolnych

Urządzenia które przygotowujemy do badań:

Jako firma pełniąca role konserwatora urządzeń transportu bliskiego, oferujemy rejestracje wózków widłowych/ rejestracje wózków widłowych specjalizowanych oraz pełną obsługę urządzeń pod kontem przygotowania ich do eksploatacji oraz przygotowania do badania technicznego przeprowadzonego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.
Cotygodniowo w siedzibie Firmy Dźwigowej Urbanek organizowane są badania:
– odbiorcze (rejestracja wózki widłowe)
– okresowe (dopuszczające wózki widłowe specjalizowane do eksploatacji)
– kontrolne ( przeprowadzane doraźnie np. po modernizacji)

Klientów dokonujących rejestracji wózków widłowych za naszym pośrednictwem zachęcamy do dalszej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową Urbanek.

Rejestracja wózki widłowe

Zachęcamy do nawiązania stałej współpracy konserwacyjnej z Firmą Dźwigową inż – M Urbanek.