Budowa żurawia budowlanego

Żurawie wieżowe wyrastają niczym grzyby po deszczu na placach budów w największych miastach w Polsce. Dynamiczny rozwój rynku nieruchomościowego oraz intensyfikacja działań firm deweloperskich sprawia, że żurawie budowlane stają się coraz powszechniejszym elementem miejskich krajobrazów.

W artykule podpowiadamy, w jaki sposób przebiega ich montaż i z jakich elementów składają się żurawie budowlane.

Jakie żurawie można spotkać na placach budów?

Żurawie budowlane to najpowszechniejszy rodzaj dźwignic, który pozwala sprawnie przenosić ciężkie i duże ładunki, a także znacząco przyśpiesza wznoszenie budynków oraz innych obiektów architektonicznych. Żurawie wykorzystywane na budowach dzieli się na: żurawie samojezdne i wieżowe.

Żurawie samojezdne (kołowe) to maszyny, które pozwalają na dużą mobilność w obrębie placu budowy oraz poza nim. Mają homologację i mogą poruszać się po drogach. Do ich podstawowych wad zaliczyć wysokie koszty eksploatacyjne i ograniczenia robocze wynikające ze specyfiki sposobu pracy tego urządzenia. Ramie podnoszące żurawia może wchodzić w kolizje z istniejącymi  już konstrukcjami budowlanymi lub innymi elementami otoczenia.

Żurawie wieżowe to zdecydowanie najpopularniejsze dźwigi stosowane na budowach. Zapewniają bardzo duże udźwigi, wysięgi oraz wysokość podnoszenia ładunków i umożliwiają stosunkowo tanią pracę w trybie przerywanym. Żurawie wieżowe mogą być kotwione do fundamentów, montowane na  podstawie krzyżowej lub na torowisku. Dzieli się je również ze względu na typ montażu na żurawie szybkomontujące oraz żurawie montowane w częściach za pomocą żurawia pomocniczego – np. żurawiem samojezdnym.

Proces montażu wieżowego żurawia budowlanego

O ile przygotowanie żurawia samojezdnego do pracy jest niezwykle proste i szybkie, o tyle montaż i dostosowanie do pracy żurawi wieżowych to skomplikowany i wymagający proces, tym trudniejszy im wyższy jest żuraw.

Od prawidłowego dostosowania żurawia do pracy zależy przebieg prac oraz bezpieczeństwo pracowników i wznoszonej inwestycji. Stąd też konieczne jest zachowanie szczególnej staranności i przyłożenie maksymalnej uwagi do montażu żurawia.

W przypadku żurawi wieżowych montowanych w częściach wykorzystuje się zwykle dźwigi pomocnicze w postaci żurawi samochodowych. Pierwszym  etapem jest przygotowanie podstawy krzyżowej wraz z balastem centralnym lub zakotwienie żurawia wieżowego do  podłoża.

Po prawidłowym zakotwieniu do fundamentów lub po złożeniu krzyża i zamocowaniu balastu montowana jest pierwsza kratownica żurawia. Kratownicę do podstawy oraz kolejne moduły kratownic mocowane są za pomocą sworzni. Żuraw pomocniczy jest niezbędny do podawania i wznoszenia kolejnych elementów wieży.

Następnym etapem montażu żurawi wieżowych jest zamocowanie obrotnicy oraz kabiny żurawia. W montażu dźwigu bierze udział nie tylko operator żurawia pomocniczego, ale również pracownicy, którzy na wysokości pozycjonują i precyzyjnie dopasowują kolejne elementy maszyny.

Kolejnym elementem po zamontowaniu wysięgnika i kabiny jest implementacja przeciwwysięgnika. To na nim zamontowana jest wciągarka ze stalową liną hakową. To na wysięgniku porusza się wodzak ze zbloczem, na którego końcu osadzony jest hak.

Ostatnim etapem jest zamontowanie na przeciwwysięgniku balastu, który zapewni prawidłową przeciwwagę konstrukcji. Ciężar pojedynczej przeciwwagi może wynosić nawet powyżej 2 ton, a sumaryczny ciężar przeciwwag zależy od długości ramienia dźwigu.

Tak zamontowany żuraw wieżowy przed przystąpieniem do pracy musi prawidłowo przejść testy oraz uzyskać zgodę na eksploatację wydawaną przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Parametry techniczne i budowa żurawia budowlanego

Do podstawowych parametrów technicznych żurawi budowlanych zalicza się ich:

  • Udźwig [t] – podstawowy parametr określający maksymalny ciężar podnoszonego przez żuraw ładunku z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, stateczności i wytrzymałości. Udźwig różni się w zależności od wysięgu żurawia.
  • Moment roboczy [tm] – jest to stała wartość, która stanowi iloczyn udźwigu żurawia i jego wysięgu.
  • Wysokość użyteczną podnoszenia [m] – parametr określający odległość między poziomem podłoża do poziomej osi haka umiejscowionej w najwyższym punkcie wysięgnika. Informuje o wysokości, na jaką żuraw może przenosić ładunek w poziomie.
  • Wysięg żurawia [m] – odległość od osi haka nośnego do osi obrotu żurawia, określa odległość poziomą, na jaką żuraw może przenosić ładunek.

W procesie montażu uwzględniliśmy wieżę, wysięgnik, przeciwwagę, obrotnicę i wciągarkę żurawia. Nie należy jednak zapominać, że budowa tej dźwignicy jest o wiele bardziej skomplikowana i jest uzależniona od rodzaju żurawia.

Kolumna żurawia budowlanego zwykle budowana jest w formie wielosekcyjnej kratownicowej wieży. W urządzeniach tych stosowana jest wysięgnica z wodzakiem albo wysięgnik wspornikowy lub wychylny z cięgnikiem zamontowanym na końcu.

Poruszanie się poszczególnych elementów ruchomych żurawia budowlanego możliwe jest dzięki implementacji silników elektrycznych wprawiających w ruch napęd podwozia, obrót wysięgnika, przesuwanie wodzaka, podnoszenie haka, czy wychylanie wysięgnika. Dzięki skoordynowanej pracy silników praca żurawia odbywa się w sposób płynny i wydajny.