operator wózka widłowego

Jak wygląda kurs na operatora wózka widłowego?

Umiejętność obsługi wózka widłowego jest w stanie zapewnić stabilną pracę w większości branż. Operatorzy są potrzebni zarówno w ogromnych magazynach i składach, ale także w mniejszych przedsiębiorstwach. Dlaczego warto zdobyć uprawienia i jaką wiedzę można zdobić dzięki kursowi na operatora wózka widłowego?

Czym zajmują się operatorzy wózków widłowych?

Głównym zadaniem operatorów jest przemieszczanie materiałów w magazynach, składach, fabrykach, placach budowy i innych miejscach pracy. Maszyna ma podnośnik hydrauliczny i widły do ​​przenoszenia ciężkich i dużych przedmiotów. Praca jak ta może się wydawać łatwa, jednak wymaga ona sporej dozy umiejętności. Nieodpowiednie dysponowanie wózkiem widłowym może spowodować przewrócenie się półek lub innych powierzchni, na których przechowywane są materiały, co nie tylko generuje znacznie straty finansowe, ale również stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników w danym miejscu.

Obowiązki operatora wózków widłowych to między innymi:

 • Załadunek i rozładunek towarów z pojazdów takich jak ciężarówki lub samoloty;
 • Transport towarów zapakowanych na paletach lub w skrzynkach na terenie magazynu;
 • Układanie towarów w odpowiednich polach magazynowych, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kontroli zapasów;
 • Układanie pustych palet;
 • Wykonywanie codziennych kontroli sprzętu, takich jak ładowanie akumulatora pojazdu i urządzeń smarujących;
 • Usuwanie odpadów z maszyn;
 • Badanie produktów w celu weryfikacji zgodności ze standardami jakości.

Zobacz, jak wygląda praca operatora wózka widłowego.

 

Kto może przystąpić do kursu na operatora wózka widłowego?

Aby rozpocząć kurs na operatora wózka widłowego, należy spełnić kilka warunków:

 • Mieć ukończone 18 lat,
 • Charakteryzować się odpowiednim stanem zdrowotnym,

Praca jako operator wózka widłowego uważana jest jako zawód wymagający i niebezpieczny. Można bowiem przebywać na zewnątrz w ekstremalnych temperaturach, a w zależności od rodzaju przewożonych materiałów niejednokrotnie trzeba znajdować się w pobliżu groźnych wyziewów, nieprzyjemnych zapachów, głośnych dźwięków lub szkodliwych chemikaliów. Większość operatorów wózków widłowych pracuje na 8-godzinnych (lub dłuższych) zmianach i nie zawsze są one stałe. W miejscach, w których znajdują się klienci, większość prac z wózkami widłowymi odbywa się w godzinach wieczornych lub nocnych.

Jak w przypadku każdej dużej maszyny, i tu również zdarzają się wypadki. Można ich jednak zazwyczaj uniknąć, przestrzegając odpowiednich procedur operacyjnych i praktyk bezpieczeństwa. Operator wózka widłowego musi być stale czujny i świadomy swojego otoczenia, aby chronić siebie i współpracowników. Dlatego tak ważne jest, aby osoba rozpoczynająca kurs posiadała kilka dodatkowych umiejętności i zdolności fizycznych, takich jak:

 • możliwość spędzenia wielu godzin w pozycji siedzącej,
 • brak schorzeń, które nie pozwalałyby na ciągłe pochylanie się, podnoszenie towaru, obracanie się,
 • posiadanie poczucia równowagi,
 • dobra koordynacja oko-ręka-stopa,
 • umiejętność oceny wagi, odległości i wysokości,
 • możliwość pracy w różnych temperaturach.

ZAPISZ SIĘ NA KURS OBSŁUGI WÓZKA WIDŁOWEGO TUTAJ.

Jak wygląda kurs na operatora wózka widłowego?

Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy wiedzy teoretycznej. Kursant wyniesienie z niech informacje nt.:

 • budowy wózka widłowego,
 • różnych rodzajach wózków używanych aktualnie w przemyśle,
 • obowiązkach operatorów,
 • zasad dotyczących bezpiecznego załadunku,
 • BHP,
 • kontroli technicznej – przeglądów i serwisowania wózków widłowych
 • zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są niezwykle ważne i szczegółowo omawiane podczas części teoretycznej. Osoba biorąca udział w kursie na operatora wózka widłowego dowie się również, kiedy może odmówić podjęcia pracy ze względu np. na nieodpowiedni stan techniczny sprzętu lub niesprzyjające warunki. Wymienione zostaną bowiem nie tylko jej obowiązki, ale również i prawa.

Część praktyczna zakłada korzystanie ze sprzętu i naukę jego obsługi. Dotyczy ona bezpiecznego przeładunku, załadunku, przenoszenia i podnoszenia ładunków.

Co po zdanym egzaminie?

Otrzymanie uprawnień na obsługę wózka widłowego umożliwia rozpoczęcie pracy w bardzo wielu branżach. Chociaż magazyny i hurtownie ulegają ciągłej modernizacji i coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologiczne rozwiązania, to i tak zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych nadal rośnie. Sytuacja ta wygląda podobnie nie tylko w Polsce, ale również i w innych krajach europejskich.