żuraw wieżowy

Operator żurawi wieżowych – dlaczego warto szkolić się w tym kierunku i jak wygląda taka praca? Jak zmieniły się wymogi w 2019?

Przełom zimy i wiosny to idealny czas na poszerzenie kompetencji z zakresu obsługi maszyn budowlanych. Atrakcyjne warunki rynkowe, chroniczny brak rąk do pracy, a także poprawiające się warunki operatorów żurawi wieżowych przyciągają coraz większą liczbę kandydatów na szkolenia operatorskie. Sprawdź dlaczego warto szkolić się w tym kierunku, jak wygląda praca operatora, a także co się w niej zmieniło w bieżącym roku.

Dlaczego warto szkolić się na operatora żurawi wieżowych?

Praca operatorska to ciekawe, perspektywiczne, a przede wszystkim dochodowe zajęcie. Operatorzy żurawi wieżowych mogą liczyć na atrakcyjne zarobki sięgające nawet 3293 zł netto (stan na luty 2019). W związku z tym kurs operatorski to świetna inwestycja, która może zwrócić się już po drugiej wypłacie.

Do korzyści pracy, jaką wykonuje operator żurawi wieżowych, należy zaliczyć również krótkie i stosunkowo proste szkolenie, które może odbyć niemal każda osoba. Szkolenia organizowane przez firmę dźwigową Urbanek trwają od jednego do maksymalnie trzech tygodni. Kursy organizowane są w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz przyśpieszonym – zależnie od preferencji grupy kursantów.

Operatorem żurawia wieżowego może zostać każda osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • dysponuje odpowiednim stanem zdrowia,
  • posiada odpowiednie przeszkolenie teoretyczne i praktyczne.

Osoby, które nie dysponują wolną gotówką, którą mogłyby zapłacić za szkolenie operatorskie, mogą skorzystać z korzystnych form finansowania – np. z kredytu lub z dofinansowania unijnego.

Jak wygląda praca operatora żurawi wieżowych?

Praca operatora żurawia wieżowego opiera się na całym zespole działań, które służą bezpiecznemu przemieszczaniu ładunków w obrębie miejsc robót, środków transportu i składowisk. Przed każdym dniem roboczym operator żurawia zobligowany jest do zapoznania się ze specyfiką robót, terenem robót, a także dokumentacją i stanem obsługiwanego żurawia. Operator weryfikuje poprawność oznaczeń oraz napisów ostrzegawczych, ocenia warunki atmosferyczne, bada miejsce posadowienia żurawia czy określa stan konstrukcji oraz jego elementów roboczych.

Po zajęciu miejsca w kabinie i rozpoczęciu pracy operator manipuluje urządzeniami sterowniczymi żurawia, przemieszczając, podnosząc i opuszczając ładunki, nadzorując parametry pracy żurawia, a także obserwując otoczenie pracy oraz szacując ryzyko kolizji.

Nierzadko operator żurawia wieżowego ma trudności z dokładnym obserwowaniem otoczenia pracy. W związku z tym w pracę żurawia zaangażowany jest także sygnalista, który utrzymując komunikację z operatorem, przekazuje instrukcje dotyczące przemieszczania żurawia. Hakowy z kolei obsługuje hak żurawia, zaczepiając lub odczepiając hak od przemieszczanych ładunków.

Po zakończeniu pracy operator dba o zabezpieczenie stanowiska pracy przed samoczynnym uruchomieniem oraz dostępem osób postronnych. Operator obliguje się do odłożenia ładunków na swoje miejsce, zablokowania układów sterowania i wyłączenia sterowania, a w przypadku wykrycia usterek, operator informuje o nich przełożonych oraz dokonuje wpisu w dzienniku operatora.

Co zmieniło się w pracy operatora w 2019 roku?

Wraz z 16 lutego 2019 roku weszły w życie zapisy określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujacych (Dz. U. Poz. 2147). Nowe obostrzenia poprawiają bezpieczeństwo i higienę pracy przy obsłudze żurawi wieżowych oraz szybkomontujących. Kluczowymi kwestiami rozporządzenia są czynności zabronione na stanowisku operatora. Zgodnie z nowymi przepisami nie można:

  • obsługiwać niesprawnego żurawia,
  • zmieniać nastawy elementów zabezpieczających,
  • obsługiwać żuraw podczas wyładowań atmosferycznych i w przypadku wiatru o porywach powyżej 10 m/s,
  • obsługiwać żuraw przy niedostatecznej widoczności.

Rozporządzenie poprawia również regulacje dotyczące procedur postępowania w przypadku sytuacji niebezpiecznych, a także wymusza prowadzenie książki dyżurów, w której operatorzy zapisują wszystkie zdarzenia, jakie wystąpiły podczas ich pracy.

Ustawodawca zaostrzył również czas pracy operatorów, którzy od lutego nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, przy czym czas ten określa obowiązki operatorów przed wejściem do kabiny i po zejściu na ziemię.

Warto również zwrócić uwagę na wyposażenie kabiny. Od teraz kabiny żurawi muszą być wyposażone w klimatyzatory i nagrzewnice, które zapewnią operatorowi optymalne warunki temperaturowe. Żurawie o wysokości powyżej 80 metrów muszą być również wyposażone w windy lub inne drogi, które ułatwiają dotarcie operatora na stanowisko pracy.