Żuraw Liebherr

Żurawie wieżowe Liebherr

Żurawie wieżowe Liebherr to urządzenia często wykorzystywane w budownictwie. Korzystanie z dźwignicy na placu budowy pozwala zaoszczędzić dużo miejsca, zwłaszcza tam, gdzie dominuje gęsta zabudowa. Branża budowalna najczęściej wykorzystuje żurawie stacjonarne i żurawie przejezdne. Po odpowiednim doborze wysięgnika cały dźwig montuje się na stałe, zapewniając właściwy zasięg roboczy. Żurawie wieżowe umożliwiają wykonanie szybkiego montażu oraz transport niezbędnych elementów i materiałów.

Żurawie wieżowe – podział

Stosuje się podział żurawi wieżowych Liebherr, biorąc pod uwagę dwa główne czynniki.

Rodzaj podstawy

Żurawie wieżowe dzielą się za względu na rodzaj podstawy. W tej kategorii wyróżniamy:

  • żurawie stacjonarne – ich podstawa nie ma funkcji przejezdnej, montowane są na portalu, krzyżu lub kotwie traconej;
  • żurawie samojezdne – montowane są na podwoziu samochodowym lub gąsienicowym, mogą również poruszać się po torowisku szynowym.

Kąt umiejscowienia mechanizmu

Żurawie wieżowe Liebherr dzielą się także pod kątem umiejscowienia mechanizmu odpowiedzialnego za ruch obrotowy. W tej grupie znajdują się:

  • żurawie górnoobrotowe – w tym przypadku mechanizm odpowiedzialny za obrót wysięgnika znajduje się na górze wieży;
  • żurawie dolnoobrotowe – tutaj mechanizm umiejscowiony jest na dole wieży i odpowiada za obrót całej konstrukcji dźwigu.

Głównymi elementami każdego dźwigu jest kolumna i wysięgnik. Kolumna żurawia budowlanego to obrotowa podstawa, na której zamontowany jest wychylny wysięgnik. Jest on ramieniem dźwigu, może mieć możliwość regulacji kąta nachylenia i konstrukcję teleskopową.

Ważne parametry żurawi wieżowych

Jednym z istotnych parametrów żurawi, stosowanych na budowie jest udźwig. Parametr ten określa maksymalny ciężar ładunków, jakie urządzenia te mogą przetransportować. Udźwig jest wartością zmienną, wpływa na nią wysięg żurawia, może być określony w kilogramach lub tonach.

Kolejnym ważnym parametrem charakteryzującym żurawie wieżowe jest wysięg, określa on odległość pomiędzy osią obrotu dźwigu a pionową osią haka głównego. Jest wyrażany w metrach.

Duże znaczenie dla pracy żurawia ma wartość użyteczna podnoszenia, która określa odległość od podłoża do poziomej osi haka głównego w jego najwyższym położeniu przy określonym wysięgu. To wartość zmienna, wyrażana w metrach.

Istotne dla pracy żurawi wieżowych są także takie parametry jak moment roboczy (iloczyn udźwigu i wysięgu żurawia) oraz moment wywrotu żurawia (obliczany na podstawie obciążenia dźwignicy).

Żurawie wieżowe mogą być stacjonarne (wolnostojące lub kotwione do konstrukcji) lub przejezdne (szynowe, na podwoziu kołowym lub gąsienicowym). Urządzenia tego typu mają za zadanie transportować ładunki, materiały oraz elementy konstrukcji, często na dużą wysokość.

Żurawie wieżowe mogą mieć różne parametry techniczne, dlatego każde przedsiębiorstwo na podstawie udźwigu czy długości wysięgnika powinno wybrać odpowiedni dźwig do planowanych prac.