budowa_zurawia_wiezowego

Budowa żurawia wieżowego

Żurawie wieżowe należą do największych maszyn roboczych, jakie można zobaczyć na placach budowy. Dzięki nim można znacznie ułatwić i przyspieszyć prace. Z czego składa się żuraw wieżowy i w jaki sposób jest montowany w miejscu pracy? To wyjaśniamy w naszym artykule.

Trudno dziś wyobrazić sobie pracę bez żurawia wieżowego. Takie maszyny pozwalają wykonywać bardzo trudne zadania na dużych wysokościach, podnosząc i przenosząc elementy budowlane do montażu. Żuraw wieżowy to żuraw budowlany. Warto wiedzieć, że jego nowoczesna budowa powstała dopiero w 1949 roku, a jej pomysłodawcą był niemiecki wynalazca i przedsiębiorca Hans Liebherr. Dziś takie żurawie budowlane należą już do stałego pejzażu wielu placów budowy, szczególnie bloków mieszkalnych i wielkich obiektów handlowych.

 

Żurawie wieżowe — najważniejsze parametry techniczne

 

Konstrukcja żurawi jest złożona. Najważniejsze parametry techniczne takiego dźwigu to:

 • udźwig — zależy od długości wysięgnika. Im dłuższy wysięgnik, tym większe obciążenie, największa masa ładunku, jaka może być przenoszona przez dźwig;
 • wysięg — odległość haka od obrotnicy;
 • moment roboczy — określany jest jako iloczyn udźwigu i wysięgu żurawia;
 • wysokość użyteczna podnoszenia — w ten sposób określa się odległość haka w najwyższym punkcie od podłoża;
 • pole powierzchni działania — zależy ono od długości wysięgu. Kształt koła jest rezultatem sposobu poruszania się wysięgu. 

 

Rodzaje żurawi wieżowych

 

Żurawie wieżowe można podzielić ze względu na:

 • typ wysięgnika — wodzakowy, odciągowy, bezodciągowy;
 • typ montażu — żurawie szybkomontujące lub z użyciem dźwigów samochodowych;
 • rodzaj posadowienia — podwozia jezdne (o podwoziu szynowym, gąsienicowym, kołowym) lub stacjonarne (podstawa krzyżowa albo na kotwie traconej);
 • umiejscowienie mechanizmu obrotu -żurawie górnoobrotowe (mechanizm obrotu na górze wieży i tylko on się obraca) lub dolnoobrotowe (mechanizm obrotu na dole wieży, obraca się z wieżą i wysięgnikiem).

 

Budowa żurawia wieżowego

 

Ze względu na swoje ogromne rozmiary żuraw wieżowy jest zawsze dostarczany na miejsce pracy w częściach, gdzie następnie jest montowany. Cały proces przebiega szybko, jeśli wykonują go doświadczeni montażyści. Najważniejsze elementy takiego żurawia budowlanego to:

 • podstawa żurawia budowlanego — przymocowywana jest do ogromnej betonowej płyty, a do tego łączy się z wieżą (masztem);
 • wieża — mocowana w podstawie i składająca się z licznych elementów, których liczba zależy od potrzebnej wysokości. To element w kształcie pionowej wieży;
 • obrotnica — składa się z silnika oraz przekładni pierścieniowej. Obrotnicę montuje się na górze, dzięki niej żuraw może się obracać;
 • wysięgnik — nazywany również ramieniem roboczym, przemieszcza ładunek. Jednym z elementów jest wodzak. Trzeba dodać, że przesuw wodzaka odbywa się wzdłuż wysięgnika. W tym miejscu montowana jest także kabina operatora.

Wszystkie elementy montowane są po kolei. Najpierw pojawia się zatem podstawa. Kolejny etap to montaż wysięgnika i kabiny operatora. Dołącza się także przeciwwagę. Wszystko to nakłada się na podstawę żurawia. Kolejny krok to podnoszenie urządzenia. Pomiędzy dolnym a górnym elementem żurawia wieżowego znajduje się specjalna klatka. Dzięki niej można dodawać kolejne elementy konstrukcji, podnosząc górną część na żądaną wysokość. W ten sposób osiąga się określoną i potrzebna do danych prac wysokość podnoszenia dźwigu. Używanie żurawi składa się zatem z trzech etapów: montaż, praca urządzenia i jego demontaż. 

 

Kto może obsługiwać żurawie wieżowe?

 

Żurawie to bardzo duże urządzenia, a ich obsługa wymaga olbrzymiej precyzji, wprawy i doświadczenia. Praca operatora żurawia wieżowego jest zatem bardzo odpowiedzialna. Nie każdy może obsługiwać takie urządzenia. Trzeba ukończyć kurs na żurawie wieżowe. Składa się on z części teoretycznej i części praktycznej. Zanim kursanci rozpoczną kurs praktyczny, muszą poznać nie tylko budowę żurawi wieżowych, ale i obowiązki operatora, przepisy BHP, przepisy dozoru technicznego, poznają pytania i odpowiedzi egzaminacyjne. Kurs kończy się bowiem egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. UDT wydaje zaświadczenie, które uprawnia do obsługi żurawi.

 

Zalety żurawi wieżowych

 

Żurawie wieżowe są tak popularne na placach budowy, ponieważ mają wiele zalet. Takie urządzenia pozwalają na duże oszczędności czasu (przyspieszenie prac), a także na redukcję kosztów, ponieważ dźwig obsługuje tylko jedna osoba (operator). Takie dźwigi sprawdzają się przy bardzo dużych obciążeniach, a do tego pracują precyzyjnie, dostarczając ładunek z dużą dokładnością do miejsca przeznaczenia bez względu na wysokość. Żuraw dobrze sprawdza się w trudnym terenie, jakim jest plac budowy. W wielu przypadkach trudno sobie wyobrazić przeprowadzanie prac budowlanych bez żurawi wieżowych.

Bez wątpienia żurawie wieżowe to bardzo funkcjonalne urządzenia. Nie obniża tej funkcjonalności nawet konieczność montowania dźwigu na placu budowy, a potem konieczność jego rozmontowania. Jego konstrukcja została tak pomyślana, że wszystkie te czynności przeprowadza się szybko, jeśli ekipa ma oczywiście odpowiednie doświadczenie.