Jak bezpiecznie eksploatować ładowarki teleskopowe?

Ładowarki teleskopowe to niezwykle popularne i uniwersalne maszyny, które znajdują zastosowanie przy wielu pracach. To wynika z ich wszechstronności. Należy jednak zadbać o właściwą i bezpieczną eksploatację ładowarki teleskopowej.

Należy podkreślić, że ładowarki teleskopowe to potoczna nazwa wózków widłowych specjalizowanych. Ponieważ jest ona w powszechnym użyciu, dlatego przy niej pozostaniemy. Ładowarki teleskopowe są przede wszystkim uniwersalne i to jest ich największa zaleta. Tego rodzaju maszyny często współpracują ze zróżnicowanym osprzętem, co jeszcze bardziej rozszerza ich funkcjonalność. Do tego ładowarki teleskopowe mogą być zróżnicowane ze względu na konstrukcję, a nawet ze względu na sposoby zmiany kierunku jazdy. Bez względu na to, jaki typ ładowarki jest używany, istotna jest jej bezpieczna eksploatacja. 

Gdzie używane są ładowarki teleskopowe?

Zastosowanie ładowarek teleskopowych jest bardzo szerokie. Wiele takich wózków można zobaczyć na przykład w rolnictwie czy ogrodnictwie. Ładowarki teleskopowe są także bardzo popularne w budownictwie, szczególnie gdy zostaną wyposażone w odpowiedni osprzęt. Nierzadko takie ładowarki pełnią funkcję sprzętu wieloczynnościowego (np. koparka, ładowarka). Dzięki wysięgnikom teleskopowym możliwe jest podnoszenie ładunków na duże wysokości (nawet kilkadziesiąt metrów). Należy jednak pamiętać, że specyfika tych maszyn pozwala na ich pracę na ograniczonej przestrzeni.

Poza tym ładowarki teleskopowe są chętnie używane w przemyśle, a zwłaszcza na terenach dużych zakładów pracy. Mogą wtedy służyć na przykład do rozładunku materiałów i do ich przemieszczenia. Niekiedy ładowarki teleskopowe z odpowiednim osprzętem mogą również służyć do podnoszenia ludzi i pełnić funkcję platform roboczych.

Dobre praktyki w eksploatacji ładowarek teleskopowych

Aby bezpieczna eksploatacja ładowarek teleskopowych była możliwa, potrzebna jest z jednej strony ich właściwa obsługa, a z drugiej – regularny serwis i przeglądy. Tylko wtedy maszyna pozwoli na efektywną pracę bez względu na to, do czego jest używana.

Istotne jest to, by osoba obsługująca ładowarkę teleskopową miała odpowiednie uprawnienia i znała przepisy transportowe. To powinien być ktoś, kto ukończył kurs obsługi ładowarki, zna zasady bezpiecznej eksploatacji maszyny i stosuje je w praktyce. Przy okazji operator nie powinien zapomnieć o odpowiedniej odzieży roboczej.

Przed rozpoczęciem pracy z ładowarką teleskopową za każdym razem należy sprawdzić stan techniczny maszyny i skontrolować działanie najważniejszych układów (np. kierowniczy, hamulcowy). W czasie obsługi ładowarki trzeba również zachować najwyższą ostrożność. Przy załadunku ładowarki trzeba się koniecznie upewnić, że przewożony ładunek nie przekracza dopuszczalnego obciążenia dla danej ładowarki, co mogłoby spowodować przewrócenie maszyny. W czasie jazdy ładowarką trzeba mieć pewność, że widoczność jest optymalna, ładunek nie zsuwa się z wideł. Należy również pamiętać, że odległość między osprzętem a ziemią w czasie jazdy powinna być nie mniejsza niż 30 cm. Zarówno poruszając się po drogach publicznych, jak i po miejscu pracy, należy przede wszystkim dostosować prędkość jazdy do aktualnych warunków panujących w najbliższej okolicy. Natomiast po zakończeniu pracy trzeba zaparkować ładowarkę na płaskim podłożu i opuścić ramię wysięgnika, żeby osprzęt został oparty o podłoże, a do tego nie wolno zapomnieć o wyjęciu kluczyków.    

Ładowarki teleskopowe a dodatkowy osprzęt

Wspomnieliśmy już, że osprzęt znacznie rozszerza możliwości ładowarki teleskopowej. Jednak bezpieczna eksploatacja oznacza również konieczność właściwego używania takiego osprzętu. Stosowany może być tylko osprzęt, który został zatwierdzony przez producenta i został połączony zgodnie z instrukcją montażu oraz eksploatacji. Dotyczy to szczególnie osprzętu do podnoszenia ludzi. Światowe standardy mówią, że cały osprzęt dedykowany do danej ładowarki musi zostać zatwierdzony przez producenta. Stosowanie innych akcesoriów jest niedopuszczalne i w przypadku nieszczęśliwego wypadku może być podstawą do wyciągnięcia odpowiedzialności karnej.

Opieka serwisowa ma znaczenie

Bezpieczna eksploatacja ładowarki teleskopowej to użytkowanie maszyny w pełni sprawnej, posiadającej wszystkie przeglądy i na bieżąco kontrolowanej przez osoby odpowiedzialne za ich serwis. Właśnie właściwy serwis jest jedną z kluczowych kwestii, która wpływa na bezpieczne użytkowanie ładowarki. Niestety, niektórzy właściciele takich maszyn nie tylko nie egzekwują zasad BHP związanych z obsługą ładowarek, ale wręcz rezygnują z przygotowywania harmonogramu konserwacji ładowarek teleskopowych i unikają obowiązku corocznego przeglądu maszyn przez Urząd Dozoru Technicznego.

Nie warto popełniać tych błędów, ponieważ może się to zakończyć tragicznie. Kompleksowy serwis zapewniany przez doświadczonych fachowców zwiększy bezpieczeństwo eksploatacji ładowarek teleskopowych, a do tego pozwoli uniknąć usterek, które mogłyby wyłączyć maszynę z eksploatacji na długi czas.

Ładowarki teleskopowe to niezwykle przydatne maszyny, które mają szerokie zastosowanie. Należy jednak zadbać o ich bezpieczną eksploatację. To wymaga dopilnowania, by ładowarka była obsługiwana przez odpowiednią osobę i miała zapewniony kompleksowy serwis.