operator urządzeń transportu bliskiego na koparce

Uprawnienia na urządzenia transportu bliskiego – cenna pozycja w CV

Operator żurawi, suwnic, wózków widłowych, hakowców i bramowców oraz innych maszyn budowlanych to obecnie zawód deficytowy. Sytuacja na polskim rynku sprawia, że wykwalifikowani operatorzy maszyn budowlanych bez większego problemu znajdą dobrze płatną pracę w każdym regionie naszego kraju. Dobre zarobki, coraz lepsze warunki pracy oraz atrakcyjna perspektywa pracy za granicą sprawiają, że uprawnienia operatora urządzeń transportu bliskiego są niezwykle cenną pozycją w CV oraz mogą okazać się przepustką do dobrze płatnej pracy w sektorze budowlanym lub przemysłowym.

Firmy budowlane poszukują operatorów maszyn budowlanych

 

Według „Barometru Zawodów” powstałego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zawody budowlane, w tym zawód operatorów maszyn i urządzeń budowlanych są zawodami deficytowymi. Spowodowane było to ciężkimi warunkami pracy oraz niezbyt atrakcyjnym wynagrodzeniem oferowanym przez pracodawców.

Obecnie jednak ze względu na chroniczny brak wykwalifikowanych pracowników, przedsiębiorstwa budowlane znacząco poprawiły warunki pracy oraz zaoferowały o wiele lepsze wynagrodzenie za pracę operatorów. Tylko w ubiegłym roku duże firmy działające w sektorze budowlanym i przemysłowym podwyższyły wynagrodzenie operatorów maszyn budowlanych nawet o 20%. Co więcej, wiele firm wysyła swoich oraz przyszłych pracowników na kursy, na których mogą zdobyć uprawnienia operatora urządzeń transportu bliskiego. W ciągu kilku ostatnich lat ceny kursów spadły, a ich dostępność oraz możliwości finansowania zwiększyły się. Jest to zatem doskonała okazja do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku i zdobycia cennej pozycji do własnego CV.

Kto może stać się operatorem maszyn budowlanych?

 

Uprawnienia operatorów urządzeń transportu bliskiego może uzyskać każda osoba, która spełni trzy podstawowe warunki. Przede wszystkim kandydat na operatora musi mieć ukończone 18 lat. Poza tym nie może wykazywać przeciwwskazań lekarskich do pracy na wybranym stanowisku operatorskim.

W przypadku ubiegania się o uprawnienia do obsługi hydraulicznych dźwigów samochodowych kandydat musi posiadać prawo jazdy kategorii C. W przypadku niektórych kursów wymagane jest udokumentowanie stażu pracy przy obsłudze określonej maszyny, jednak możliwe jest zastąpienie tego wymagania dodatkowymi godzinami zajęć praktycznych.

Operator maszyn budowlanych musi wykazywać także pewne cechy osobowościowe. Praca ta jest idealna dla osób odpowiedzialnych, precyzyjnych, umiejących trafnie oszacować sytuacje i warunki, w jakich się znajdują. Poza tym przydatna w tym zawodzie jest umiejętność koncentracji i pracy zespołowej.

Uprawnienia operatora urządzeń transportu bliskiego – jak przebiega kurs operatorski?

 

Szkolenie operatorów składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna realizowana jest w formie wykładów i obejmuje zagadnienia przepisów i zasad BHP, dokumentacji technicznej, parametrów oraz specyfiki konkretnej maszyny roboczej, warunków eksploatacji, a także obowiązków operatora przed, w takcie i po zakończonej pracy. Część praktyczna służy nauczeniu przyszłego operatora bezpiecznej eksploatacji maszyny w różnych warunkach technologicznych i terenowych.

Firmy szkoleniowe organizują kursy operatorskie w różnych trybach dostosowanych do grupy kursantów. Kurs operatorski trwa zwykle ok. 2 tygodnie. Możliwe jest odbycie kursu w trybie standardowym, weekendowym, wieczorowym, a także w przyśpieszonym w ciągu jednego tygodnia.

Koszt kursu operatora maszyn budowlanych różni się w zależności od firmy szkoleniowej oraz maszyny budowlanej. Jego koszt oscyluje w granicach 1000-3000 złotych, a przedsiębiorstwa szkoleniowe takie jak firma dźwigowa Urbanek, umożliwiają płatność ratalną oraz pomoc w staraniu się o dofinansowania.

Uprawnienia operatora urządzeń transportu bliskiego uzyskuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu składanego przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę UDT. Egzamin weryfikuje wiedzę oraz umiejętności praktyczne kursanta, a po jego zdaniu możliwe jest eksploatowanie wybranej maszyny budowlanej bez ograniczeń co do jej modelu, typu i parametrów technicznych.

Operator urządzeń transportu bliskiego może liczyć na zarobki w kraju i za granicą

 

Uprawnienia operatorów urządzeń transportu bliskiego to przepustka do atrakcyjnych zarobków, które kształtują się zależnie od regionu, obsługiwanej maszyny, a także polityki pracodawcy. Na wysokość zarobków wpływa przede wszystkim staż operatora oraz klasa jego uprawnień.

Według analiz rynkowych operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych mogą liczyć na średnie zarobki plasujące się w granicach 3000-4400 zł brutto, przy czym aż 25% bardziej doświadczonych operatorów zarabia nawet 5000 zł miesięcznie. Poza tym pracodawcy zapewniają swoim pracownikom prywatne ubezpieczenie na życie, bony towarowe oraz telefon służbowy. Za granicą operatorzy mogą liczyć na zarobki nawet powyżej 10 000 złotych miesięcznie.

Chcesz zdobyć uprawnienia operatora urządzeń transportu bliskiego i rozpocząć swoją przygodę w branży budowlanej lub przemysłowej? Sprawdź naszą ofertę szkoleń operatorskich i skorzystaj z okazji do wzbogacenia swojego CV praktycznym, perspektywicznym i dobrze płatnym zawodem!