żuraw samojezdny

Kurs na operatora żurawi samojezdnych – jak przebiega i dlaczego warto go odbyć?

Aktualna sytuacja epidemiologiczna odciska znaczne piętno na każdej dziedzinie życia oraz gałęzi gospodarki. Niemniej, mimo ograniczeń stosowanych w sektorze przemysłowym, budowlanym czy usługowym, rynek wciąż potrzebuje wykwalifikowanych operatorów żurawi samojezdnych. Trudno bowiem wyobrazić sobie montaż żurawi wieżowych, przeprowadzanie napraw i prac montażowych na wysokości czy transport i rozładunek materiałów budowlanych bez udziału dźwigów samojezdnych. Decydując się na odbycie kursu operatorskiego, możliwe jest uzyskanie dobrze płatnej, perspektywicznej, a przede wszystkim pewnej i stabilnej pracy na stanowisku operatorskim.

Jak przebiega kurs operatora żurawi samojezdnych?

Żurawie samojezdne to jedne z powszechniej wykorzystywanych dźwignic montowanych na  specjalistycznym podwoziu ciężarowym lub podwoziu samojezdnym. Ze względu na swoją funkcjonalność i użyteczność tego typu urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane są w wielu gałęziach gospodarki do skutecznego i bezpiecznego transportu, przeładunku oraz prac montażowych i instalatorskich.

Aby legalnie zostać certyfikowanym operatorem żurawi samojezdnych, konieczne jest pozytywne zaliczenie państwowego egzaminu operatorskiego, który odbywa się przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. 

Choć szkolenie operatorskie nie jest obligatoryjne do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego, jego odbycie diametralnie zmienia szanse kursantów nie tylko na pozytywne zaliczenie teoretycznej i praktycznej części egzaminu, ale także kompleksowo przygotowuje ich do późniejszej pracy na stanowisku operatorskim. Kurs operatora żurawi samojezdnych składa się z dwóch części. Etap teoretyczny realizowany jest w formie wykładów, a wszyscy kursanci podczas części teoretycznej uzyskują od firmy szkoleniowej niezbędne materiały dydaktyczne i multimedialne pozwalające na komfortową i efektywną naukę. 

W trakcie trwania teorii kursanci poznają zagadnienia dotyczące aktualnych przepisów BHP i DT, zasad postępowania i procedur podczas pracy na stanowisku operatorskim, budowy i zasady działania żurawi samojezdnych, a także sposobów reagowania w trakcie wykrycia awarii i usterek. Część praktyczna kursu polega na praktycznej nauce bezpiecznej i skutecznej eksploatacji dźwignic, niezależnie od ich typu, wersji wyposażenia czy modelu i marki.

Kurs operatorski może być przeprowadzany w sposób dostosowany do potrzeb grupy kursantów lub indywidualnego kursanta. Szkolenie może odbywać się zarówno w naszej siedzibie, jak i w miejscu wskazanym przez przedsiębiorstwo zamawiające kurs. Nauka może być realizowana w formule: zaocznej, przyśpieszonej czy standardowej – zależnie od preferencji kursantów. Na uwagę zasługuje także możliwość rozbicia płatności za kurs na dogodne i łatwe do spłaty raty.

Egzamin UDT i zaświadczenie kwalifikacyjne

Zaświadczenie kwalifikacyjne uzyskane po złożeniu egzaminu UDT umożliwia legalne wykonywanie czynności operatorskich zgodnie z rodzajem uzyskanej certyfikacji. Potwierdza ono znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, aktualnych przepisów prawnych oraz norm w zakresie obsługi i konserwacji żurawi samojezdnych.

Kwalifikacja osób ubiegających się o certyfikat operatorski realizowana jest przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie dwóch aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
  • rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Egzamin operatorski organizowany jest na pisemny wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. We wniosku konieczne jest wskazanie rodzaju i zakresu kwalifikacji. Przed przystąpieniem do egzaminu, konieczne jest opłacenie czynności UDT. Wysokość opłaty za weryfikację kwalifikacji operatorskich od dnia 11 lutego 2020 roku wynosi 184,43 zł.

Dlaczego warto zostać operatorem żurawi samojezdnych?

Odbycie kursu operatora żurawi samojezdnych oraz uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego po zaliczeniu egzaminu otwiera drogę do pracy w wielu branżach i firmach na terenie całej Polski i Europy. Operatorzy żurawi samojezdnych są pożądaną grupą zawodową na europejskim rynku pracy i mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie oraz liczne benefity pozapłacowe. Zgodnie z raportem wynagrodzeń wykwalifikowani operatorzy dźwigów samojezdnych mogą liczyć na miesięczne zarobki wynoszące nawet powyżej 4 tysięcy złotych netto.

W Europie operatorzy żurawi samojezdnych również mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia. Średnia stawka, na którą mogą liczyć operatorzy urządzeń transportu bliskiego, waha się w granicach 50-60 € za godzinę pracy.

Obawiasz się aktualnej sytuacji gospodarczej i szukasz sposobu, dzięki któremu zdobędziesz atrakcyjny i stabilny zawód? Skontaktuj się z nami i jeszcze dziś zapisz się na organizowany przez nas kurs operatorski.