Kurs na wózek widłowy – gdzie go zrobić i jak przebiega?

Wózki widłowe, czyli widlaki, to popularne wózki jezdniowe podnośnikowe. To kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym. Urządzenia te są wykorzystywane w transporcie bliskim, który jest używany do przewozu i stertowania ładunków o ciężarze do nawet kilkudziesięciu ton. Materiały te najczęściej są transportowane na paletach.

Wózki widłowe dzielimy ze względu na napęd. W tej kategorii wyróżniamy m.in.:

 • Wózki widłowe spalinowe – napędzane mogą być olejem napędowym, benzyną lub LPG. Urządzenia te emitują spaliny, z tego powodu powinny być używane tylko na otwartych przestrzeniach.
 • Wózki widłowe gazowe – napędzane gazem, także do użytku na otwartych przestrzeniach, chyba że mają specjalne filtry.
 • Wózki widłowe elektryczne – zwane także akumulatorowymi, pracują cicho i mają wydajne baterie, można je wykorzystywać w zamkniętych pomieszczeniach.

Wózki widłowe można podzielić również ze względu na funkcje. Wyróżniamy tu:

 • wózki widłowe boczne – operator siedzi bokiem do toru jazdy;
 • wózki widłowe terenowe – używane w trudno dostępnych miejscach i na nierównym terenie;
 • wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem – to ładowarki teleskopowe, mają daleki zasięg dzięki zastosowaniu długiego wysięgnika teleskopowego;
 • wózki widłowe z wysuwanym masztem;
 • wózki widłowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego.

Kto może zapisać się na kurs na wózki widłowe?

Aby zapisać się na kurs na wózek widłowy i zdobyć uprawnienia do jego obsługi, trzeba:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • mieć wykształcenie minimum podstawowe, czyli ukończoną podstawówkę.

Kandydaci spełniający te wymagania mogą zapisać się na kurs obsługi wózków widłowych.

Jak nauczyć się obsługi wózków jezdniowych – kurs na wózki widłowe

Kurs na wózek widłowy składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje zajęcia teoretyczne. Podczas wykładów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i uczą się budowy wózków podnośnikowych prowadzących, zasad ich eksploatacji, poznają również warunki bezpiecznej pracy na tych urządzeniach.

Druga część kursu na wózki widłowe to zajęcia praktyczne, podczas których kursanci uczą się obsługi urządzeń na placu.

Szkolenie praktyczne i teoretyczne kończy się podejściem do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin również składa się z części teoretycznej i praktycznej. Najpierw uczestnicy kursu odpowiadają na kilka pytań z wiedzy teoretycznej, a potem przechodzą egzamin z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Pozytywny wynik egzaminu państwowego UDT jest podstawą do otrzymania uprawnień na wózki widłowe.

Ile czasu trwa kurs na wózek widłowy?

Kurs na wózek widłowy powinien być zakończony testem sprawdzającym poziom wiedzy kandydata, a następnie egzaminem państwowym w UDT.

Pełne szkolenie praktyczne i teoretyczne przedstawia się następująco:

 • 25 godzin – część teoretyczna:
 • 10 godzin – część praktyczna;
 • 2 godziny z zakresu mechaniki i elektroniki – kurs uzupełniający.

Szkolenie  na wózek widłowy może odbywać się z formie zajęć stacjonarnych, zdalnie lub w ramach webinarium.

Do godzin trwania kursu na wózki widłowe należy doliczyć dodatkowo czas potrzebny na niezbędne formalności, mogą one trwać około 30 dni. To czas przeznaczony na wyznaczenie terminu egzaminu państwowego, złożenie wniosku i czas oczekiwania na wydanie dokumentu uprawniającego do pracy jako operator wózka widłowego.

Ile kosztuje kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe?

Koszt kursu na wózki widłowe jest zależny od kilku czynników. Przede wszystkim istotny jest wybór ośrodka szkoleniowego. Duże znaczenie ma również lokalizacja szkolenia oraz wielkość grupy. Czasami można skorzystać z ofert promocyjnych, dzięki czemu zapłacimy za zajęcia mniej. Cena kursu zależy także od tego, czy ośrodek organizuje badanie psychotechniczne i pobiera opłaty za badania lekarskie oraz opłaty egzaminacyjne.

Od 9 lutego 2023 roku obowiązuje nowa wysokość opłaty za podejście do egzaminu państwowego, jest ona ustalana na podstawie art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie opłata wynosi 237,98 zł, czyli 3,75% wysokości wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Operator wózka widłowego – uprawnienia UDT

Przed 21 maja 2019 roku zgodnie z ówczesnymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego wyróżniało się kilka kategorii uprawień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

 • Kategoria III WJO obejmowała wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowanie, w tej kategorii znajdowały się wózki naładowne, unoszące, wózki ciągnikowe i podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomoc dyszla.
 • Kategoria II WJO obejmowała wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. To była najpopularniejsza kategoria uprawnień na wózki widłowe. Uprawnienia w tej kategorii umożliwiały pracę na wózkach III WJO, były dostępne na wszystkie typy wózków jezdniowych podnośnikowych, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń tonażowych. Uprawnienia te pozwalały także na obsługę wózków bocznych.
 • Kategoria I WJO obejmowała wózki jezdniowe specjalizowane, które dzielą się na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią wózki jezdniowe specjalizowane z wymiennym wysięgnikiem (ładowarki teleskopowe). Druga kategoria to wózki jezdniowe specjalizowane, które unoszą do góry ładunek wraz z operatorem. Posiadanie takich uprawnień pozwalało na obsługę wózków z dowolnym napędem, udźwigiem bez ograniczeń wysokości podnoszenia.

Zatem osoby, które wcześniej robiły kurs na wózki widłowe, mają przypisane takie kategorie. Zostały one zniesione rozporządzeniem MPiT z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Obecnie nie ma już podziału na kategorie, a ważność uprawnień na poszczególne wózki widłowe wynosi:

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) – 5 lat.
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat.

Kurs na wózki widłowe – praca

Zakres obowiązków na stanowisku operatora wózków podnośnikowych prowadzonych to przede wszystkim odpowiedzialność za obsługiwany pojazd i przewożony ładunek.

Zadania operatora wózka widłowego to:

 • bezpieczne operowanie wózkiem widłowym;
 • załadunek i rozładunek towarów;
 • kompletowanie zamówień i rozmieszczanie towarów w różnych częściach hali czy magazynu;
 • kontrola towarów;
 • systematyczna kontrola stanu technicznego pojazdu;
 • naprawa drobnych usterek oraz zgłaszanie poważniejszych awarii do zwierzchnika lub konserwatora;
 • uzupełnianie oleju, wymiana butli gazowej, tankowanie zbiorników.

Operatorzy wózków widłowych, są najczęściej zatrudniani w magazynach, centrach logistycznych, halach produkcyjnych lub w sklepach wielkopowierzchniowych. Mogą oni znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są wózki widłowe. Aby jednak zdobyć ten zawód, trzeba ukończyć kurs i zdać egzamin państwowy.