podnośnik koszowy

Podnośniki koszowe – gdzie znajdują zastosowanie?

Podnośniki koszowe to nazwa używana w stosunku do kilku typów podestów ruchomych, Należą do nich podnośniki teleskopowe, zwyżki przegubowe oraz podesty na przyczepkach. Podnośniki koszowe na samochodach są wykorzystywane do przycinki drzew, w budownictwie oraz energetyce. Spalinowy lub elektryczny napęd w poszczególnych modelach podnośników pozwala na ich pracę wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Podnośniki koszowe najczęściej są wykorzystywane do pracy na wysokościach, gdzie trudno dostać się z poziomu rusztowania czy drabiny. Pojazdy z podnośnikami składają się z ramienia teleskopowego osadzonego na podwoziu samochodowym i kosza, który umieszczony jest na końcu tegoż ramienia. Poszczególne modele tych urządzeń różnią się między sobą udźwigiem oraz zasięgiem wysięgnika. Podnośniki koszowe napędzane są silnikiem spalinowym lub elektrycznym, a także przy pomocy akumulatorów. Muszą posiadać aktualny przegląd Urzędu Dozoru Technicznego, a ich obsługa wymaga posiadania uprawnień i przestrzegania przepisów oraz zasad BHP. 

Rodzaje podnośników koszowych

Podnośniki koszowe klasyfikowane są na podstawie ich sposobu przemieszczania lub specyfiki budowy. Przejezdne podesty ruchome z zamontowanym na końcu wysięgnika koszem mogą być samojezdne lub montowane na samochodach oraz przyczepach. Podnośniki samojezdne mogą poruszać się samodzielnie i są dopuszczone do ruchu drogowego. Najczęściej przeznaczone są do przemieszczania po powierzchniach gładkich.

W trudnych warunkach terenowych można wykorzystać podnośniki na specjalnych oponach terenowych z napędem na cztery koła i prześwitem. Na rynku znajdziemy także samojezdne podnośniki koszowe na gąsienicach, jednak są one wykorzystywane niezwykle rzadko. 

Drugą grupę podnośników koszowych stanowią podnośniki montowane na podwoziu samochodowym. Rodzaj podwozia uzależniony jest od konkretnych potrzeb. Podnośniki mogą być montowane zarówno na niewielkich pojazdach dostawczych, jak również na dużych samochodach ciężarowych. Często są one także instalowane na przyczepie, wtedy może być ona ciągnięta dowolnym autem. Jednak należy pamiętać, że pojazd, który ciągnie przyczepę z podnośnikiem, musi spełniać odpowiednie wymagania obciążeniowe.

Podnośniki koszowe można podzielić także ze względu na budowę, wtedy mogą mieć następujące konstrukcje:

  • Przegubowa, która charakteryzuje się dużym zasięgiem roboczym i znacznym zakresem wykonywanych manewrów.
  • Teleskopowa – tego typu podnośniki zbudowane są z jednego lub kilku członów, które płynnie wsuwają się jeden w drugi.
  • Nożycowa – mechanizm podnośników nożycowych opiera się o krzyżujące się ze sobą ramiona, które unoszą kosz lub platformę podczas prostowania. 

Gdzie wykorzystywane są podnośniki koszowe?

Podnośniki koszowe umożliwiają wykonywanie różnych prac na wysokościach, służą do przemieszczania pracowników na stanowiska robocze. Urządzenia te są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu i w różnych branżach usługowych. Podnośniki koszowe w energetyce najczęściej są wykorzystywane do budowy i przebudowy sieci napowietrznych. Zastosowanie tych urządzeń ułatwia i przyśpiesza realizowane prace oraz wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracowników.

Pojazdy z wysięgnikiem dźwigowym często stosowane są w budownictwie, do prac w miejscach trudno dostępnych, wykorzystuje się je również do malowania i czyszczenia elewacji na budynkach. Podnośniki koszowe dobrze sprawdzają się w pracach ogrodniczych, porządkowych (np. do przycinania drzew lub mycia okien na wysokościach). Dodatkowo używa się ich przy instalowaniu wielkogabarytowych reklam, naprawianiu sygnalizacji świetlnych, montowaniu systemów elektronicznych, a także przy odśnieżaniu i konserwacji dachów. Podnośniki koszowe to idealna alternatywa dla rusztowań i drabin, która zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort pracy. 

Jakie uprawnienia musi mieć operator podnośnika koszowego?

Operator podnośnika koszowego to zawód, który wiąże się z wieloma zagrożeniami, ponieważ prace odbywają się przede wszystkim na dużych wysokościach. Osoba, która chce zdobyć uprawnienia do obsługi tych urządzeń, musi posiadać minimum wykształcenie podstawowe oraz ukończyć 18 lat. Dodatkowo powinna mieć odpowiednią kategorię prawa jazdy, najczęściej w tym przypadku wystarczy kategoria B. Jeśli jednak operator będzie obsługiwał podnośnik koszowy znajdujący się na samochodzie ciężarowym, wtedy niezbędne jest prawo jazdy kategorii C.

Kolejną ważną sprawą jest stan zdrowia. Osoba, która chce zostać operatorem  dźwigu z koszem, musi przejść stosowne badania i otrzymać zaświadczenie lekarskie. Każdy, kto chce obsługiwać podnośniki koszowe, musi ukończyć specjalistyczny kurs zatwierdzany przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zaliczeniu zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnik musi zdać egzamin przed komisją  UDT. Po jego pozytywnym zaliczeniu operator otrzymuje uprawnienia do obsługi podnośników koszowych. 

Podnośnik koszowy jest zaliczany do ruchomych podestów, na których pracują pracownicy na wysokościach. To powoduje, że podczas korzystania z tych urządzeń, trzeba zachować szczególne zasady BHP i używać ich tylko zgodnie z przeznaczeniem i możliwościami, dbając o odpowiedni nadzór, obsługę oraz konserwację.