operator HDS

Jak wygląda kurs na operatorów HDS?

Branża techniczna rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Doświadczeni i wykształceni specjaliści potrzebni są w każdej branży – transportowej, budowlanej, magazynowej. Dzięki kursom na operatorów HDS można zatem otrzymać bardzo dobrze płatną i stabilną pracę. Jak się więc do nich przygotować? Jakie dają perspektywy?

Czego spodziewać się na egzaminie?

Czym są urządzenia HDS?

Hydrauliczny dźwig samochodowy jest rodzajem ciężkiego sprzętu używanego do podnoszenia i przenoszenia ładunków, materiałów lub innych urządzeń. Żurawie przenośne czyli HDS-y opierają swoje działanie na układzie hydraulicznym , który pozwala  na znaczne zwiększenie ich mocy. Ten hydrauliczny układ  umożliwia żurawiowi  transportowanie przedmiotów takich jak ciężkie kontenery transportowe, które znacznie wykraczają poza rozmiar i zakres  innego urządzenia podnoszącego. Silnik żurawia napędza pompę hydrauliczną, która wywiera ciśnienie na olej lub płyn w układzie hydraulicznym. Ponieważ oleju nie można skompresować, przenosi on tę przykładaną siłę na siłowniki odpowiedzialne za wykonywanie ruchu danym mechanizmem.

Dźwigi są oceniane na podstawie ich udźwigu , co jest czynnikiem zarówno ich budowy, jak i wytrzymałości układu hydraulicznego. Każde urządzenie HDS musi być starannie dobrane w oparciu o wymagania konkretnego użytkownika, gdyż podnoszenie ładunku, który jest zbyt ciężki, może spowodować nie tylko awarię  żurawia, ale również uszkodzenie innych sprzętów czy zagrożenie zdrowia pracowników.

Podsumowując: Hydrauliczny dźwig samochodowy czyli HDS, to żuraw przenośny zamontowany na samochodzie. Żuraw jest zasilany hydraulicznie w celu podnoszenia i opuszczania i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Obsługa tego sprzętu wymaga dobrze wyszkolonego, sprawnego operatora, znającego się na procedurach bezpieczeństwa niezbędnych do uniknięcia poważnych wypadków i zapobiegania niebezpiecznych dla zdrowia obrażeniom.

 

Kto może przystąpić do kursu na operatora HDS?

Ze względu na duży rozmiar i moc samochodowego dźwigu hydraulicznego wszyscy operatorzy powinni przechodzić intensywne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko wypadków. Żuraw, który ulega awariom, może narażać zdrowie i życie operatorów lub osób znajdujących się w pobliżu. Źle wyszkoleni operatorzy stanowią faktyczne zagrożenie dla siebie i innych ludzi, dlatego tak ważne jest, aby uprawienia otrzymywały wyłącznie kompetentne osoby. Żurawie, które nie zostały prawidłowo ustawione, mogą się nawet przewrócić, co prowadzi do strat na dużą skalę. Chociaż nie wszystkie obszary wymagają szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, osoby lub organizacje często prowadzą szkolenia w celu zminimalizowania odpowiedzialności i maksymalizacji bezpieczeństwa.

Aby móc przystąpić do szkolenia na operatora HDS wymagane jest:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • dysponowanie ważnym prawem jazdy kategorii C,
  • brak zdrowotnych przeciwskazań do pracy ze sprzętem HDS.

Co oferuje program szkolenia na operatora HDS?

Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy wiedzy teoretycznej. Kursant wyniesienie z niech informacje nt.:

  • budowy HDS,
  • obowiązków operatorów,
  • podstaw obsługi sprzętu,
  • zasad działania na miejscu pracy,
  • środków ostrożności,
  • BHP,
  • zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Szczególny nacisk kładzie się kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoba biorąca udział w kursie na operatora HDS dowie się również, kiedy może odmówić podjęcia pracy ze względu np. na nieodpowiedni stan techniczny sprzętu.

Część praktyczna zakłada korzystanie ze sprzętu i naukę jego obsługi. Dotyczy ona bezpiecznego przeładunku, załadunku, przenoszenia i podnoszenia ładunków oraz umiejętność racjonalnego używania  hydraulicznego dźwigu samochodowego.

Czego spodziewać się na egzaminie na operatora HDS?

Egzamin przed inspektorami UDT również składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej z nich egzaminatorzy będą chcieli sprawdzić wiedzę osoby szkolącej się na operatora HDS, a ich pytania przeważnie mogą dotyczyć wiadomości o dozorze technicznym, znajomości zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych oraz BHP związane z pracą operatora. W zależności od udzielonych odpowiedzi sprawdzanie wiedzy teoretycznej może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. Podczas drugiej części egzaminu inspektorzy ocenią zdolności praktyczne. Należy tu będzie zademonstrować działanie HDS, wykonywać konkretne polecenia i symulować szczególne sytuacje.

Co po zdanym kursie?

HDS stał się bardzo istotnym elementem wyposażenia w wielu gałęziach przemysłu. Często rozwiązania te wykorzystuje się w składach budowlanych, magazynach i portach, gdzie szybki i bezproblemowy transport ładunku jest najważniejszym aspektem. W Polsce zapotrzebowanie na operatorów HDS stale rośnie.