operator HDS

Jak wygląda kurs na operatorów HDS?

Branża techniczna rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Doświadczeni i wykształceni specjaliści potrzebni są w każdej branży – transportowej, budowlanej, magazynowej. Dzięki kursom na operatorów HDS można zatem otrzymać bardzo dobrze płatną i stabilną pracę. Jak się więc do nich przygotować? Jakie dają perspektywy?

Czego spodziewać się na egzaminie?

Czym są urządzenia HDS?

Hydrauliczny dźwig samochodowy jest rodzajem ciężkiego sprzętu używanego do podnoszenia i przenoszenia ładunków, materiałów lub innych urządzeń. Żurawie przenośne czyli HDS-y opierają swoje działanie na układzie hydraulicznym , który pozwala  na znaczne zwiększenie ich mocy. Ten hydrauliczny układ  umożliwia żurawiowi  transportowanie przedmiotów takich jak ciężkie kontenery transportowe, które znacznie wykraczają poza rozmiar i zakres  innego urządzenia podnoszącego. Silnik żurawia napędza pompę hydrauliczną, która wywiera ciśnienie na olej lub płyn w układzie hydraulicznym. Ponieważ oleju nie można skompresować, przenosi on tę przykładaną siłę na siłowniki odpowiedzialne za wykonywanie ruchu danym mechanizmem.

Dźwigi są oceniane na podstawie ich udźwigu , co jest czynnikiem zarówno ich budowy, jak i wytrzymałości układu hydraulicznego. Każde urządzenie HDS musi być starannie dobrane w oparciu o wymagania konkretnego użytkownika, gdyż podnoszenie ładunku, który jest zbyt ciężki, może spowodować nie tylko awarię  żurawia, ale również uszkodzenie innych sprzętów czy zagrożenie zdrowia pracowników.

Podsumowując: Hydrauliczny dźwig samochodowy czyli HDS, to żuraw przenośny zamontowany na samochodzie. Żuraw jest zasilany hydraulicznie w celu podnoszenia i opuszczania i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Obsługa tego sprzętu wymaga dobrze wyszkolonego, sprawnego operatora, znającego się na procedurach bezpieczeństwa niezbędnych do uniknięcia poważnych wypadków i zapobiegania niebezpiecznych dla zdrowia obrażeniom.

Zobacz, jak wygląda praca z dźwigiem HDS.

 

Kto może przystąpić do kursu na operatora HDS?

Aby przystąpić do kursu na operatora HDS, należy przejść szkolenia z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z żurawia. Ze względu na duży rozmiar i moc samochodowego dźwigu hydraulicznego wszyscy operatorzy powinni przechodzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko wypadków. Żuraw, który ulega awariom, może narażać zdrowie i życie operatorów lub osób znajdujących się w pobliżu. Chociaż nie wszystkie obszary wymagają szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, osoby lub organizacje często prowadzą szkolenia w celu zminimalizowania odpowiedzialności i maksymalizacji bezpieczeństwa.

Aby móc przystąpić do szkolenia na operatora HDS wymagane jest:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • brak zdrowotnych przeciwskazań do pracy ze sprzętem HDS.

ZAPISZ SIĘ NA KURS HDS TUTAJ.

Co oferuje program szkolenia na operatora HDS?

Program kursu na HDS składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy wiedzy teoretycznej. Kursant wyniesienie z nich informacje nt.:

  • budowy HDS,
  • obowiązków operatorów,
  • podstaw obsługi sprzętu,
  • zasad działania na miejscu pracy,
  • środków ostrożności,
  • BHP,
  • zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Szczególny nacisk kładzie się kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoba biorąca udział w kursie na operatora HDS dowie się również, kiedy może odmówić podjęcia pracy ze względu np. na nieodpowiedni stan techniczny sprzętu.

Część praktyczna zakłada korzystanie ze sprzętu i naukę jego obsługi. Dotyczy ona bezpiecznego przeładunku, załadunku, przenoszenia i podnoszenia ładunków oraz umiejętność racjonalnego używania  hydraulicznego dźwigu samochodowego.

Czego spodziewać się na egzaminie na operatora HDS?

Egzamin przed inspektorami UDT również składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej z nich egzaminatorzy będą chcieli sprawdzić wiedzę osoby szkolącej się na operatora HDS, a ich pytania przeważnie mogą dotyczyć wiadomości o dozorze technicznym, znajomości zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych oraz BHP związane z pracą operatora.

W zależności od udzielonych odpowiedzi sprawdzanie wiedzy teoretycznej może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. Podczas drugiej części egzaminu inspektorzy ocenią zdolności praktyczne. W tej części egzaminu na HDS należy zademonstrować działanie HDS, wykonywać konkretne polecenia i symulować szczególne sytuacje.

Co po zdanym kursie?

Kurs na HDS stał się bardzo istotnym elementem wyposażenia w wielu gałęziach przemysłu. Często rozwiązania te wykorzystuje się w składach budowlanych, magazynach i portach, gdzie szybki i bezproblemowy transport ładunku jest najważniejszym aspektem. W Polsce zapotrzebowanie na operatorów HDS stale rośnie.