wózek jezdniowy

Uprawnienia na wózki jezdniowe – gdzie odbyć szkolenie i jak zdać egzamin?

Popularność zawodu operatora wózków jezdniowych nie maleje. Co więcej, firmy wciąż borykają się ze znacznymi brakami kadrowymi. Brak wykwalifikowanych operatorów zarówno w kraju, jak i za granicą powoduje, że zdecydowanie warto rozważyć uzyskanie uprawnień na wózki jezdniowe oraz rozpoczęcie kariery zawodowej właśnie jako ich operator.

 

Czym są wózki jezdniowe i jak się je klasyfikuje?

 

Wózki jezdniowe to mechaniczne pojazdy kołowe, które napędzane są silnikiem spalinowym lub elektrycznym. Pojazdy te przeznaczone są do transportu bliskiego i do prac magazynowych. Wózki jezdniowe klasyfikuje się na kilka sposobów. Wśród najpowszechniej stosowanych wymienia się wózki jezdniowe podnośnikowe, których głównym zadaniem jest podnoszenie ładunku, jego transport oraz składowanie.

Wózki jezdniowe dzieli się na pojazdy, których nie zalicza się do grupy urządzeń UTB, a więc na te, które nie podlegają dozorowi technicznemu sprawowanemu przez UDT. Do tego typu wózków jezdniowych zalicza się:

  • wózki ciągnikowe, które służą do przeciągania lub pchania podczepionych do nich przyczep lub pojazdów;
  • wózki platformowe, które wyposażone są w platformę, na której transportowane są ładunki w obszarze wewnątrz zakładowym.
  • Wózki unoszące, które pozwalają na transportowanie i unoszenie ładunków na nieznaczną wysokość.

Wózki jezdniowe, które podlegają pod dozór techniczny, to wózki jezdniowe podnośnikowe, czyli powszechnie znane wózki widłowe. Ta grupa urządzeń jest o wiele szersza i składa się z 10 różnych konstrukcji. Zalicza się do nich m.in.:

  • wózki podnośnikowe widłowe boczne (jedno- i dwustronne);
  • wózki podnośnikowe czołowe;
  • wózki podnośnikowe czołowo-boczne;
  • wózki podnośnikowe bramowe;
  • wózki podnośnikowe kompletacyjne;
  • wózki podnośnikowe platformowe z masztem wewnętrznym;
  • wózki podnośnikowe widłowe z masztem wewnętrznym.

Poza tym wózki jezdniowe dzieli się ze względu na rodzaj napędu na wózki z napędem elektrycznym (sieciowy, akumulatorowy) i z napędem spalinowym (diesel, benzyna, LPG). Kolejnym kryterium podziału tego typu urządzeń jest sposób ich kierowania. Na tej podstawie wózki jezdniowe dzieli się na: wózki prowadzone, podestowe, z fotelem dla kierowcy oraz na zdalnie sterowane.

 

Jak zdobyć uprawnienia na wózki jezdniowe?

 

Uprawnienia na wózki jezdniowe może uzyskać każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz dysponuje ważnym badaniem lekarskim, które potwierdza zdolność pracownika do pracy na stanowisku operatorskim.

Obecnie uprawnienia na wózki jezdniowe dzieli się na dwa rodzaje. Pierwsza grupa obejmuje wszystkie wózki jezdniowe wraz z wózkami z wysięgnikiem (ładowarkami) oraz z wózkami, w których operator podnoszony jest wraz z ładunkiem. Druga grupa dotyczy wszystkich wózków jezdniowych bez ładowarek i wózków podnoszących operatora z ładunkiem.

Aby uzyskać uprawnienia pozwalające na obsługę wózków jezdniowych podlegających pod UDT, należy zdać państwowy egzamin na wózki jezdniowe składany przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna weryfikuje wiedzę kursanta z zakresu obsługi wózków jezdniowych, zasad BHP czy procedur pracowniczych przed, w trakcie i po zakończeniu pracy na stanowisku operatora. Uprawnienia operatora uzyskiwane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu na wózki jezdniowe są przyznawane na określony termin. Po tym czasie operator musi je odnowić.

Poza uprawnieniami na wózki jezdniowe uzyskiwanymi po zaliczeniu egzaminu UDT operator musi także otrzymać uprawnienia wewnętrzne nadawane odrębnie w zakładzie pracy, przejść instruktaż stanowiskowy oraz odbyć szkolenie BHP.

 

Szkolenie na wózki jezdniowe – na czym polega i gdzie je odbyć?

 

Odbycie szkolenia na wózki jezdniowe nie jest obligatoryjne. Niemniej, kurs operatorski kolosalnie zwiększa szansę na pozytywne zaliczenie egzaminu na wózki jezdniowe. Podczas szkolenia kursant poznaje aktualne przepisy dozoru technicznego i BHP, uczy się zasady działania wózków jezdniowych oraz pozyskuje wiedzę z zakresu bezpiecznej i wydajnej obsługi poszczególnych typów wózków. Poza tym szkolenia na wózki jezdniowe to nierzadko jedyny sposób, aby przećwiczyć praktyczną obsługę wózków jezdniowych.

Szkolenia na wózki jezdniowe mogą być organizowane w jednym z wielu trybów – w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, weekendowym, a nawet przyśpieszonym. Szkolenie trwa 35-39 godzin, a jego forma oraz finansowanie jest w pełni dopasowane do potrzeb kursantów.

Kursy organizowane są w formie wykładów, a firma szkoleniowa dostarcza słuchaczom niezbędnych materiałów dydaktycznych. Szkolenie praktyczne odbywa się pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy uczą kursantów prawidłowej obsługi wózków. Szkolenia na wózki jezdniowe mogą być realizowane w siedzibach firm zamawiających szkolenia lub bezpośrednio w siedzibie firmy szkoleniowej.

Firma Dźwigowa Urbanek organizuje kursy operatorskie w swojej siedzibie w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do zapisania się na kurs i nauki tego dobrze płatnego oraz perspektywicznego zawodu.