Żuraw samojezdny – co warto wiedzieć przed przystąpieniem do kursu?

Wśród wielu kursów oferowanych przez wykwalifikowaną kadrę naszej firmy znajdziesz m.in. kurs zawodowy przygotowujący do obsługi żurawi samojezdnych. Takie kwalifikacje ułatwią Ci znalezienie dobrze płatnej pracy w branży magazynowej, logistycznej i wielu innych. Jak przygotować się do takiego kursu? Co warto wiedzieć przed jego rozpoczęciem? Sprawdź najważniejsze pytania dotyczące kursu na operatora żurawia samojezdnego organizowanego przez firmę Urbanek.

Żurawie samojezdne – co to za urządzenia?

Żuraw samojezdny to profesjonalne urządzenie transportowe (rodzaj dźwignicy) zabudowane na wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego bądź na specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym. Na pokładzie znajdują się 2 silniki, z czego jeden pełni funkcję napędu jazdy. Żurawie samojezdne korzystają z wciągarek oraz wychylnego wysięgnika, który umożliwia podnoszenie i opuszczanie ciężaru, a także jego przemieszczanie na boki dzięki obrotom pomostu i zmianom wysięgu.

Dźwig samojezdny tego rodzaju wykorzystywany jest na szeroką skalę przy pracach transportowych i przeładunkowych. Stosuje się go również w trakcie montażu obiektów przemysłowych w budownictwie. Żuraw samojezdny może poruszać się po drogach publicznych oraz po obszarach wyznaczonych na placach budowy.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do kursu na żurawie samojezdne

Jak prezentują się wymagania na żurawie samojezdne?

  • ukończony 18. rok życia;
  • brak przeciwwskazań medycznych do pracy jako operator żurawia samojezdnego;
  • wykształcenie co najmniej podstawowe.

Jeśli przyszły operator będzie poruszał się żurawiem po drogach publicznych, musi posiadać prawo jazdy kat. C. Posiadacz uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych jest uprawniony również do obsługi żurawi przenośnych (HDS).

Kurs operatora żurawia samojezdnego – z czego się składa?

Kurs na żurawie samojezdne złożony jest z 2 części – teoretycznej oraz praktycznej. Po zakończeniu obu modułów kursant przystępuje do egzaminu państwowego organizowanego przez komisję UDT (Urzędu Dozoru Technicznego). Warunkiem uzyskania zezwolenie na obsługę żurawia jest pozytywne zaliczenie egzaminu.

Żuraw samojezdny w teorii

Program szkoleniowy w części teoretycznej skupia się na przekazaniu wiedzy z zakresu dozoru technicznego oraz charakterystyki urządzeń – np. podział żurawi samojezdnych (np. żurawie gąsienicowe, żurawie terenowe kołowe, żurawie samochodowe), parametry techniczne żurawi itd. Poza tym kursanci dowiadują się, jakie obowiązki wymagane są od operatora, a także poznają zagadnienia pojawiające się na egzaminach państwowych.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i proponujemy aż 3 różne formy zajęć teoretycznych: spotkania stacjonarne z wykładowcą, spotkania zdalne w formie webinaru (przez internet), a także wykłady multimedialne. To Ty decydujesz, które rozwiązanie jest dla Ciebie najwygodniejsze.

Żurawie samojezdne w praktyce

Zajęcia praktyczne podczas kursu na żurawia samojezdnego przeprowadzane są indywidualnie i trwają 20 godzin. W tym czasie kursanci uczą się obsługi urządzenia z podpiętym ciężarem, poznając jednocześnie charakterystykę działania poszczególnych mechanizmów przenoszenia ładunków. Szkolenie praktyczne realizowane jest w ramach zajęć indywidualnych, a nie grupowych. Nauka odbywa się na bezpiecznym placu manewrowym w Krakowie. Po zaliczeniu modułu praktycznego można przystąpić do finalnego egzaminu organizowanego przez UDT.

Na co możesz liczyć po zakończonym kursie?

Kurs na żurawie samojezdne zakończony egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego przeznaczony jest dla osób szukających stabilnego zatrudnienia w obszarze prac transportowych, budowlanych czy w przemyśle. Takie szkolenie pozwoli Ci nabyć niezbędną wiedzę z zakresu budowy i działania żurawi samojezdnych, a także sposobów ich obsługi. Co ważne, decydując się na kurs przygotowany przez firmę Urbanek, zdobędziesz również niezbędne uprawnienia również do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stajonarnych.

Warto pamiętać, że specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami do używania maszyn są bardzo pożądani na rynku pracy. Operatorzy pracujący przy żurawiach samojezdnych w 2023 roku mogą liczyć na bardzo dobre wynagrodzenie miesięczne, między 5000 zł, a 8000 zł netto.

Sprawdź również inne kursy zawodowe organizowane przez fachowców z firmy Urbanek

Kurs żurawi samojezdnych 2023 kompleksowo przygotowuje do państwowego egzaminu UDT. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów z naszej firmy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne. Dzięki ich wsparciu znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie niezbędnych zezwoleń i nowych kwalifikacji, które umożliwią Ci rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w Twojej karierze zawodowej.

Sprawdź także pozostałe szkolenia z obsługi wybranych maszyn i urządzeń budowlanych i transportowych, m.in. kursy na wózki widłowe. Zapraszamy do kontaktu.