żuraw leśny

Wycinka drzew przy użyciu żurawia leśnego

Wycinka drzew w Krakowie oraz w całym województwie małopolskim odbywa się za pomocą specjalistycznych żurawi leśnych, forwarderów, harvesterów czy skidderów dostosowanych do specyfiki branży leśnej oraz potrzeb Zakładów Usług Leśnych. Maszyny te wyposażone są w rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do pracy w lesie i umożliwiające m.in. ścinanie i zrywanie, karczowanie, trzebienie czy załadunek i transport drewna.

Wycinka drzew w Krakowie przy użyciu żurawia leśnego – rozwiązania konstrukcyjne

Żurawiami leśnymi określa się hydrauliczne dźwigi samochodowe przeładunkowe, a ich rola uzależniona jest od konfiguracji sprzętowej oraz zainstalowanego osprzętu. Żuraw leśny z powodzeniem może być wykorzystywany podczas wycinki drzew do załadunku uprzednio przygotowanych dłużyc za pomocą chwytaka, jak i sprawdzić się do ścinania drzew przy użyciu odpowiedniej głowicy ścinającej umieszczonej na ramieniu dźwigu.

Urządzenia te mogą występować w formie skidderów, harvesterów lub forwarderów z przytwierdzonym do podwozia ciężarowego dźwigiem HDS montowanym do WOM maszyny. Na rynku spotkać można również przyczepy leśne do transportu drewna z zaimplementowanym żurawiem umieszczonym najczęściej z przodu przyczepy i zasilanym z WOM ciągnika lub innego pojazdu transportowego.

Wycinka drzew w Krakowie oraz w innych zurbanizowanych obszarach jest szczególnie wymagająca ze względu na konieczność uwzględnienia ruchu drogowego i pieszego, ograniczonej przestrzeni pracy oraz wymaganych pozwoleń. Z tego tez względu w miastach wycinka drzew odbywa się wyłącznie przy użyciu kompaktowych żurawi przenośnych HDS oraz podestów ruchomych dostosowanych do pracy w niekorzystnych warunkach lokalizacyjnych.

Specyfika i parametry żurawi leśnych oraz ich dostosowanie do wycinki drzew

Ze względu na szeroki zakres rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych na rynku, segment żurawi leśnych do wycinki drzew oraz ich transportu odznacza się bardzo zróżnicowanymi parametrami technicznymi.

Wśród kluczowych parametrów technicznych żurawi leśnych do wycinki drzew w Krakowie należy zaliczyć m.in. zasięg ramienia, moment podnoszenia, udźwig, kąt obrotu, ciśnienie robocze oraz parametry kompatybilnych rotatorów, chwytaków i głowic tnących.

Zazwyczaj zasięg ramienia żurawi leśnych oscyluje w granicach 5-10 metrów, co pozwala na efektywny załadunek i rozładunek dłużyc oraz wycinkę drzew bez konieczności częstego przestawiania maszyny. Niektóre żurawie dodatkowo dysponują funkcją przedłużenia ramienia, która jest w stanie dodatkowo zwiększyć jego zasięg o parę metrów.

Niezwykle ważny w efektywnym, sprawnym i bezpiecznym załadunku podczas wycinki drzew, jest udźwig żurawi. Parametr ten różni się w zależności od wychylenia ramienia, przez co zazwyczaj producenci podają udźwig sprzętu w paru jego położeniach pośrednich oraz udźwig przy maksymalnym wysięgu. Większość żurawi leśnych zapewnia udźwig przy maksymalnym wysięgu w granicach 400-1000 kg, gwarantując jednocześnie moment podnoszenia w zakresie 30-60 kNm.

Wycinka drzew i eksploatacja żurawi leśnych a litera prawa

Żurawie przenośne HDS, podesty ruchome, żurawie samojezdne oraz inne żurawie leśne przeznaczone do wycinki drzew podlegają dozorowi technicznemu realizowanemu przez lokalną jednostkę UDT. Mogą być one obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanych i certyfikowanych operatorów, a ich eksploatacja musi być oparta na przepisach BHP i DT oraz stanowiskowej instrukcji obsługi. Poza tym każdy żuraw leśny oraz inne urządzenie dźwignicowe musi być poddawane regularnym badaniom technicznym.

Zakres i sposób eksploatacji żurawi leśnych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Wycinka drzew w Krakowie na terenie własnej nieruchomości wymaga złożenia stosownego wniosku o usunięcie drzew albo krzewów. Wniosek musi być złożony w przypadku drzew o obwodzie pnia większym niż 50 cm mierzonym 5 cm od gruntu oraz krzewów o powierzchni większej niż 25 m2. Wniosek może być złożony w: starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub gminy lub urzędzie dzielnicowym. Po uzyskaniu pozwolenia przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne mogą skorzystać z usługi wycinki drzew realizowanej przez naszą firmę.

W przypadku wycinki drzew na terenie zieleni miejskiej tryb postępowania jest nieco inny. Każdego roku w okresie wiosennym i letnim przeprowadzane są przeglądy nasadzeń i zadrzewień, podczas których typuje się drzewa do wycinki sanitarnej w ramach inwentaryzacji drzew. Dokumentacja oparta na przeprowadzonej inwentaryzacji stanowi podstawę do złożenia wniosku o wycinkę drzew. Uzyskanie zezwolenia uruchamia procedurę przetargową, do której zgłaszają się firmy oferujące usługi dźwigowe.

Podsumowanie

Wycinka drzew to złożony i wymagający proces zarówno pod kątem prawnym, jak i technicznym. Warto w tym celu wybrać profesjonalną i doświadczoną firmę oferującą usługi dźwigowe, która zapewni nie tylko najwyższą jakość usług, ale zaoferuje kompleksowe wsparcie merytoryczne w prawnym zakresie wycinki.