Serwis wind załadowczych – dlaczego regularne przeglądy wind załadowczych są kluczowe?

Podstawowym dokumentem regulującym częstotliwość prowadzenia przeglądów i konserwacji wind jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2018r roku w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Przepisy wskazują również osobę odpowiedzialną za sprawność windy, jest nią konserwator. On także określa terminy prowadzenia danych czynności.

Przeglądy i serwis wind – terminy

Każda winda przynajmniej raz w na pół roku musi przejść przegląd konserwacyjny wykonany przez konserwatora. Podczas niego muszą być zrealizowane podstawowe prace naprawcze i konserwacyjne tj. regulacja elementów windy, smarowanie, wymiana świateł itp. Dodatkowo raz na pół roku powinna zostać wykonana ogólna rewizja urządzenia. Natomiast raz na 3 lata winda musi zostać sprawdzona przez osobę posiadającą uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. W czasie kontroli inspektor UDT kontroluje działanie i sprawność elementów bezpieczeństwa. W przypadku, gdy kontrola zakończy się pozytywnym wynikiem, wtedy zostaje wydana przez UDT specjalna naklejka na windę, potwierdzająca jej dobry stan techniczny oraz protokół z badania wraz z decyzją dopuszczającą urządzenie do eskploatacji. Natomiast w sytuacji, gdy przegląd będzie rozpatrzony negatywnie, wtedy pracownik dozoru technicznego ustala nowy termin, w którym sprawdzi windę po usunięciu awarii lub wymianie uszkodzonych elementów.

Gdy inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wyda zalecenia dotyczące problemów z windą, wtedy należy jak najszybciej je usunąć, inaczej korzystanie z urządzenia jest zabronione.

Dodatkowo serwis wind może być także wykonany jako przegląd doraźny, powypadkowy lub awaryjny. Wszystkie działania i czynności dotyczące konserwacji wind, jak również wymienione części muszą być odpowiednio udokumentowane.

Windy załadowcze

Podest załadowczy, czyli tzw. burta załadowcza lub winda samochodowa to platforma służąca do załadunku i rozładunku towaru z samochodów dostawczych i ciężarowych. Od 21 grudnia 2000 roku po ujednoliceniu przepisów o dozorze technicznym każdy podest załadowczy zamontowany na pojeździe musi być zarejestrowany w bazie urządzeń transportu bliskiego UDT i posiadać ważną decyzję uprawniającą do korzystania z niego. Decyzja taka jest wydawana przez inspektora UTD raz na 3 lata. W tym okresie użytkownik windy załadowczej jest zobowiązany do założenia dziennika konserwacji i dokonywania przeglądów konserwacji windy według instrukcji DTR co 6 miesięcy.

Serwis wind załadowczych – na czym polega?

Do powszechnych usterek wind załadowczych zaliczane są m.in. wyciek oleju z układu hydraulicznego, uszkodzenie elementów sterujących oraz awarie układu elektrycznego. Regularna kontrola sprawności wind i odpowiednie serwisowanie urządzeń pozwala uniknąć tego typu awarii.

Najczęstsze awarie wind załadowczych

Jedną z najczęściej spotykaną przyczyną napraw wind załadowczych montowanych na samochodach są usterki siłownika. Konieczność naprawy siłownika jest na ogół związana z brakiem osłon, które chronią je przed uszkodzeniem. Użytkownik windy powinien regularnie sprawdzać ich stan, ponieważ na skutek gromadzenia się w siłowniku pisaku, wody i innych substancji może dojść do awarii podestu. Siłowniki są jednym z ważniejszych elementów windy, ich uszkodzenie spowoduje konieczność wizyty w serwisie i unieruchomienie urządzenia.

Awarie wind załadowczych często są także spowodowane uszkodzeniem przewodów, które zaczynają korodować. Na skutek takiego uszkodzenia sterowanie siłownikami, które odpowiadają za poruszanie się urządzenia, jest niemożliwe. Taka usterka również wiąże się z wizytą w serwisie.

Dodatkowo zdarza się, że wystąpienie usterek w windzie załadowczej jest spowodowane jej nieodpowiednią eksploatacją. Chodzi tu przede wszystkim o elementy ruchome podestu, które wymagają regularnego smarowana i konserwacji. Jeśli użytkownik nie robi tego systematycznie, wtedy sworznie się ścierają i elementy te zaczynają się luzować.

Serwis wind obejmuje naprawy bieżące, remonty kapitalne, przygotowanie urządzenia do badania UDT oraz przeglądy okresowe i doraźne. Serwisowanie urządzenia najlepiej zlecić firmie i osobom, które mają w tej kwestii doświadczenie, a także odpowiednie uprawnienia.