montaż reklam za pomocą podnośnika koszowego

Montaż reklam przy użyciu podnośnika koszowego

Podnośniki koszowe to dźwignice, których jednym z podstawowych zadań są prace montażowe na wysokości. Dzięki swojej konstrukcji, optymalnym parametrom pracy oraz bezpiecznej platformie roboczej podnośniki koszowe doskonale sprawdzają się m.in. do montażu reklam.

Czym jest podnośnik koszowy?

Zgodnie z oficjalną nomenklaturą podnośniki koszowe przejezdne zwane są podestami ruchomymi przejezdnymi. Są to maszyny przeznaczone do transportowania osób na stanowiska robocze, na których wykonywane są prace z poziomu platformy roboczej. Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi podnośników koszowych przejezdnych są: platforma robocza z układem sterowniczym, wysięgnik oraz podwozie. Wysięgnik może występować w formie konstrukcji nożycowej oraz przegubowej.

Poza tym podnośniki koszowe mogą występować w formie ramienia hydraulicznego z koszem zamontowanego na podwoziu ciężarowym, są to  tak zwane podesty ruchome samojezdne.

Wszystkie podnośniki koszowe podlegają dozorowi technicznemu, a ich podstawą prawną są:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Montaż reklam podnośnikiem koszowym

Podnośniki koszowe przejezdne dzielimy na samojezdne (montowane na samochodzie ciężarowym), wolnobieżne ( poruszające się na własnym podwoziu) oraz przewoźne ( holowane za samochodem) . Są to dźwignice, które idealnie nadają się do montażu reklam w Krakowie, Warszawie czy innych dużych miastach. Cechuje je duża mobilność, wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnianego operatorom i monterom reklam, a także znaczna manewrowość, która ułatwia montaż reklam w trudno dostępnych miejscach.

Reklamy montowane na wysokości zawieszane mogą być również z poziomu rusztowań, niemniej podnośnik koszowy znacząco przyśpiesza i ułatwia to zadanie, skracając jego czas nawet o połowę. Dzięki możliwości sterowania podnośnikiem koszowym bezpośrednio z kosza operatorzy mogą liczyć na wysoki komfort oraz efektywność pracy. Łatwe pozycjonowanie platformy roboczej zwiększa bezpieczeństwo manewrowania koszem na wysokości, ułatwiając dopasowanie jego odległości do fasady budynku.

Montaż reklam Kraków – jakie reklamy wiesza się za pomocą podnośnika koszowego w Grodzie Kraka?

Montaż reklam z poziomu przejezdnego  podnośnika koszowego ograniczają wyłącznie gabaryty i waga materiałów reklamowych. Niemniej duża powierzchnia kosza oraz udźwig samej dźwignicy pozwala na sprawne i bezpieczne montowanie m.in.: dużych liter przestrzennych, kasetonów świetlnych, banerów, pylonów, witaczy, reklam outdoorowych oraz innych wielkopowierzchniowych materiałów reklamowych.

Za pomocą podnośników koszowych realizowane są również montaże instalacji technicznych na obiektach budowlanych, mycie elewacji i okien, prace remontowe na fasadach lub dachach budynków czy wszelkiego rodzaju stroiki świąteczne z okazji świąt.

Kluczowe parametry podnośników koszowych, które należy uwzględnić przy montażu reklam

Naturalnie wszystkie parametry dźwignicy są niezwykle ważne w wydajnej i bezpiecznej pracy na wysokości i nie należy dobierać maszyny wyłącznie na podstawie kilku wybranych parametrów. Niemniej jednak wśród kluczowych z nich, które są szczególnie istotne podczas montażu reklam, należy wymienić: udźwig kosza, wysokość roboczą zwyżki, DMC podnośnika oraz wysięg roboczy.

Zazwyczaj do montażu reklam na standardowych obiektach budowlanych stosuje się podnośniki koszowe o wysięgu roboczym na poziomie od 22 do 45 m. Im większy wysięg roboczy, tym podnośnik koszowy pozwoli montować reklamy na większych wysokościach, a także zapewni większy obszar roboczy w poziomie, co jest szczególnie istotne podczas montażu wielkopowierzchniowych lub horyzontalnie zorientowanych materiałów reklamowych.

Z kolei od udźwigu podnośnika koszowego zależy to, jak ciężkie reklamy będzie w stanie wznieść ku górze, a także czy pozwoli na jednoczesne podniesienie materiałów reklamowych, operatora wraz z monterami, a także niezbędnych narzędzi i materiałów montażowych.

Montaż reklam w Krakowie a wymagane dokumenty i zgoda na zajęcie pasa ruchu

Podnośnik koszowy oraz każde inne urządzenie dźwignicowe podlegające dozorowi technicznemu musi mieć wykonany aktualny przegląd UDT, a także być obsługiwane przez przeszkolonego operatora z odpowiednimi uprawnieniami UDT, ważnymi badaniami lekarskimi i po odbytym przeszkoleniu BHP.

Zależnie od miejsca posadowienia podnośnika, może wystąpić konieczność zajęcia pasa ruchu na czas prac montażowych. Wówczas należy uzyskać na to zgodę w odpowiednim wydziale gminy lub miasta lub u zarządcy drogi. Otrzymanie pozwolenia wiąże się z koniecznością złożenia stosownego wniosku oraz dokonania opłaty, której wysokość zależy od uchwały przyjętej w konkretnej gminie. Jeśli prace montażowe utrudniają ruch, organ wydający zgodę może wymagać zastosowania oznakowania objazdów albo zgodzić się na wykonanie prac wyłącznie w dni wolne lub w godzinach nocnych.