Naprawa suwnic

Najnowsze trendy w dziedzinie suwnic – co warto wiedzieć?

Suwnice podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu. Urządzenie tego typu, aby mogło być eksploatowane, musi posiadać aktualną decyzję zezwalającą na użytkowanie, wydaną przez właściwą jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Kto może obsługiwać i konserwować suwnice?

Zgodnie z przepisami eksploatacją suwnic może zajmować się tylko wykwalifikowana kadra posiadająca uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych do obsługi i konserwacji suwnic, osoby zajmujące się obsługą i konserwacją muszą legitymować się odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym, potwierdzającym umiejętności praktyczne oraz znajomość norm i przepisów z tego zakresu.

Rodzaje suwnic

Suwnice mogą się dzielić według różnych kryteriów. Najczęściej stosowane podziały to: rodzaj konstrukcji, napęd, przeznaczenie, sposób sterowania, rodzaj mostu i konstrukcja dźwigara.

Konstrukcja suwnic – podział

Pod względem konstrukcji suwnice dzielimy na:

 • suwnice natorowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe;
 • suwnice pomostowe podwieszane;
 • suwnice bramowe;
 • suwnice półbramowe;
 • suwnice wspornikowe;
 • suwnice kolumnowe.

Rodzaj napędu i mostu – podział suwnic

Ze względu na rodzaj napędu wyróżniamy suwnice ręczne, elektryczne, elektryczno-ręczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Natomiast biorąc pod uwagę sterowanie, suwnice dzielimy na: sterowane z poziomu kabiny, z poziomu roboczego oraz ze sterowaniem zdalnym lub automatycznym.

Ze względu na rodzaj mostu i konstrukcje dźwigara wyróżniamy suwnice jednodźwigarowe, dwudźwigarowe oraz wielodźwigarowe.

Główne parametry suwnic

Do głównych parametrów technicznych suwnic zaliczamy:

 • wartość udźwigu – jest to dopuszczalna masa ładunku, do której podnoszenia została zaprojektowana suwnica;
 • wysokość podnoszenia – jest to wysokość pionowa od poziomu roboczego suwnicy do urządzenia chwytającego (ładunkowego); wysokość podnoszenia to jeden z ważniejszych parametrów;
 • prędkość podnoszenia/opuszczania – jest to prędkość pionowego przemieszczania ładunków w ruchu ustalonym;
 • prędkość jazdy suwnicy – jest to prędkość suwnicy w ruchu ustalonym po płaszczyźnie poziomej;
 • prędkość jazdy wciągarki – jest to prędkość jazdy wciągarki lub wciągnika w ruchu ustalonym po torze poziomym;
 • rozpiętość suwnicy – jest to odległość pomiędzy osiami szyn jezdnych;
 • grupa natężenia pracy.

Suwnice dwudźwigarowe i jednodźwigarowe

Suwnice jednodźwigarowe to urządzenia, których konstrukcja opiera się na moście złożonym z jednego dźwigara opartego na czołownicach wyposażonych w zespoły jezdne, umożliwiające przemieszczanie mostu suwnicy po torowisku. Podstawowym wyposażeniem suwnicy pomostowej jednodźwigarowej jest wciągnik lub wciągarka elektryczna. Suwnica taka może być o udźwigu od 1,6 t do 10 t, jej rozpiętość mostu wynosi do 36 m.

Suwnice natorowe dwudźwigarowe stosowane są w różnych branżach, często projektuje się je i przeznacza do przemysłu. Podstawowym komponentem tego rodzaju urządzeń jest most złożony z dwóch równoległych dźwigarów, opartych na czołownicach. Suwnice dwudźwigarowe wyposażone są we wciągarki elektryczne. Sterowanie układem jazdy oraz układem podnoszenia odbywa się za pomocą systemu radiowego. Suwnice te mają udźwig od 1,6 t do 400 t, a rozpiętość mostu wynosi do 35 m, co jest optymalną wysokością podnoszenia.

Suwnice procesowe

Suwnice procesowe są przeznaczone do przemysłu lotniczego. Muszą mieć odpowiednie parametry i być dokładnie dostosowane do indywidualnych wymagań. Suwnice takie charakteryzuje wysokie bezpieczeństwo i precyzja. Konstrukcja suwnic wykorzystywanych do przemysłu lotniczego musi być dopasowana do specyfiki procesów w branży lotniczej. Suwnice procesowe powinny się wyróżniać optymalną elastycznością przy manewrowaniu ciężkimi i wielkogabarytowymi elementami konstrukcyjnymi i zapewniać powinna bezpieczeństwo w transporcie  między liniami montażowym.

Suwnica to urządzenie, które jest używane do przemieszczania ładunku w poziomie lub pionie, w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz rozpiętością mostu. Natomiast suwnice procesowe to urządzenia specjalistyczne używane w przemyśle lotniczym.