maszyna budowlana

Rodzaje urządzeń do transportu bliskiego

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) pozwalają na przemieszczanie ładunków na niewielkich dystansach, a ich przeznaczenie i typ zależą przede wszystkim od przestrzeni, w której są wykorzystywane. UTB z powodzeniem znajdują zastosowanie w: zakładach produkcyjnych, magazynach czy placach budów. W artykule przedstawiamy i charakteryzujemy najpowszechniejsze urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane w całym sektorze gospodarczym.

Rodzaje urządzeń do transportu bliskiego

Zgodnie z Urzędem Dozoru Technicznego można wyróżnić wiele typów urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych do przenoszenia ładunków oraz ludzi. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Każde z poniższych urządzeń transportu bliskiego podlega dozorowi technicznemu, a także regulowane jest przez rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Dźwigi budowlane

Dźwigi budowlane służą do pionowego przemieszczania ładunków (dźwigi towarowe) i ludzi (dźwigi osobowe) lub ludzi i ładunków (dźwigi osobowo-towarowe). Osoby albo ładunki znajdują się w kabinach lub na pomostach, które poruszają się wzdłuż pionowych prowadnic. Potocznie dźwigi budowlane nazywane są windami.

Podesty ruchome przejezdne

Podesty ruchome przejezdne to urządzenia służące przemieszczaniu osób na stanowiska robocze na wysokościach. Maszyny te pozwalają na wchodzenie i schodzenie z platformy roboczej jedynie w określonym położeniu. Urządzenie składa się z: podwozia, wysięgnika, elementów sterowniczych oraz co najmniej jednej platformy roboczej. Element sterowniczy może być wykonany w wersji nożycowej lub przegubowej.

Suwnice

Suwnice są dźwignicami składającymi się z konstrukcji nośnej przemieszczającej się po torach. Po konstrukcji nośnej poruszają się wciągarki lub wciągniki służące do przenoszenia ładunków w pionie i poziomie. Przestrzeń podnoszenia ograniczona jest skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika i suwnicy, a także wysokością podnoszenia. Suwnice pracują w ruchu przerywanym.

Wciągarki i wciągniki

Wciągarki i wciągniki to dźwignice przystosowane do pionowego podnoszenia ładunków za pomocą łańcucha lub liny z wykorzystaniem elementu chwytnego. Przystosowane są do jazdy po nieruchomym torze jezdnym.

Żurawie stacjonarne

Żurawie stacjonarne są dźwignicami zamontowanymi do podłoża na stałe. Ich budowa składa się z konstrukcji nośnej z osadzonym na niej wysięgnikiem, który wykonuje ruch obrotowy. Po wysięgniku porusza się wciągnik, który umożliwia podnoszenie ładunku.

Żurawie samojezdne

Żurawie samojezdne to dźwignice umiejscowione na specjalnym podwoziu samojezdnym lub podwoziu samochodu ciężarowego. Ich budowa składa się z wychylnego wysięgnika oraz wciągarek, które umożliwiają przemieszczanie ładunków. Wykorzystywane są głównie do prac montażowych i przeładunkowych.

Podesty ruchome wiszące i masztowe

Podesty ruchome pozwalają podnosić ładunki i osoby na placach budów lub podczas prac montażowych. Podesty ruchome wiszące są koszami (platformami roboczymi) opuszczanymi na linach zawieszonych na dźwigarach umiejscowionych na dachach obiektów budowlanych. Podesty ruchome masztowe podnoszone są na masztach zamontowanych na podwoziu pozwalającym na przejazd urządzenia.

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe) to pojazdy kołowe o napędzie silnikowym służące do prac magazynowych i transportu bliskiego ładunków. Głównie wózki widłowe wykorzystywane są do prac rozładunkowych i załadunkowych w zamkniętych przestrzeniach.

Żurawie wieżowe

Żurawie wieżowe są dźwignicami, których budowa składa się z wysięgnika podnoszącego ładunek na haku opuszczanym na linie, a także z pionowego masztu montowanego na stacjonarnym albo przejezdnym podwoziu.

Żurawie szybkomontujące

Żurawie szybkomontujące to dźwignice o konstrukcji zbliżonej do żurawi wieżowych. Również składają się z wysięgnika i pionowego masztu zamontowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu. Żurawie szybkomontujące różnią się od żurawi wieżowych możliwością sprawnego montażu w miejscu pracy, bez konieczności użycia żurawi pomocnicznych.

Żurawie przenośne HDS

Żurawie przenośne (Hydrauliczne Dźwigi Samochodowe) to dźwignice montowane na samochodach ciężarowych, które umożliwiają załadunek i rozładunek towarów na i z samochodu. Do żurawi przenośnych zaliczane są również żurawie leśne.

Jesteś zainteresowany pracą na stanowisku operatora któregoś z urządzeń transportu bliskiego? Poznaj naszą atrakcyjną ofertę kursów operatorskich i zdobądź niezbędne kwalifikacje.