Suwnice – czym są, jak wygląda i ile kosztuje kurs, na jakie zarobki można liczyć?

Suwnice wykorzystywane są w przemyśle, produkcji oraz branży transportowej. Jeśli chcesz spróbować swoich sił, to masz teraz ku temu doskonałą okazję. Nieustanny brak rąk do pracy, problemy deweloperów i firm budowlanych ze znalezieniem wykwalifikowanych operatorów maszyn, a także nastąpienie ery pracownika i wzrastające zarobki w branży to doskonałe warunki do rozpoczęcia swojej przygody z maszynami budowlanymi.

Jednymi ze specjalistów, których szczególnie brakuje na polskim oraz zagranicznych rynkach pracy są operatorzy suwnic. W artykule informujemy, czym są suwnice, jak wygląda oraz ile kosztuje kurs na operatora suwnic, a także, na jakie zarobki możesz liczyć bezpośrednio po szkoleniu.

Czym są suwnice?

Suwnice to dźwignice pracujące w branży budowlanej i przemysłowej w ruchu przerywanym. Ich konstrukcja składa się z mostu, który przemieszcza się po torach jezdnych, a także z wciągnika lub wciągarki poruszających się po konstrukcji mostu suwnicy. Suwnice umożliwiają sprawny i efektywny transport bliski w obrębie placu budowy lub zakładu przemysłowego poprzez przenoszenie ładunków w pionie i poziomie.

Przestrzeń przenoszenia ładunków ograniczona jest przez zakres ruchu wciągnika lub wciągarki na moście oraz przez tory, po których porusza się suwnica. Suwnice wykorzystywane są głównie do prac: przeładunkowych, magazynowych, montażowych i transportowych.

Wyróżnia się sześć rodzajów suwnic – suwnice: pomostowe, półbramowe, bramowe, wspornikowe, modułowe i kolumnowe.

 • Suwnice pomostowe. Są to suwnice, których most oparty jest bezpośrednio na górnym torze jezdnym lub podwieszony jest od spodu na dolnej części toru.
 • Suwnice bramowe. Częścią nośną konstrukcji jest brama, która opiera się na podporach znajdujących się na torze jezdnym.
 • Suwnice półbramowe. Częścią nośną konstrukcji jest półbrama – z jednej strony opiera się ona na torze jezdnym w sposób bezpośredni, a z drugiej strony na estakadzie.
 • Suwnice konsolowe (wspornikowe). Konstrukcja nośna suwnicy ma kształt wspornika.
 • Suwnice modułowe. Są to lekkie suwnice podwieszane, zbudowane z modułowych pół zamkniętych profili i przegubowych podwieszeń. Suwnice te mocowane są do konstrukcji wsporczych, dachów lub stropu, umożliwiają łatwą przebudowę i rozbudowę.
 • Suwnice kolumnowe. Są to suwnice pomostowe zamocowane na pionowej kolumnie.

Zobacz, jak wygląda praca operatora suwnicy.

 

Jak wygląda i ile kosztuje kurs operatora suwnic?

Kurs operatora suwnic składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na pierwszej z nich omawiane są zagadnienia związane z:

 • rodzajami urządzeń, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego,
 • przepisami BHP,
 • przepisami Dozoru Technicznego związanymi z eksploatacją suwnic,
 • obowiązkami operatorów suwnic przed, po i w trakcie pracy na maszynie.

Część praktyczna kursu operatora suwnic polega na kompleksowej nauce obsługi suwnicy.

Kurs kompleksowo przygotowuje kursanta do złożenia egzaminu przed komisją UDT. Egzamin sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi suwnicy. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant uzyskuje uprawnienia pozwalające na pracę operatora suwnic.

Osoba, która chce podejść do kursu operatora suwnic, musi spełnić dwa warunki:

 • ukończyć 18. rok życia,
 • nie wykazywać przeciwwskazań lekarskich związanych z pracą operatora suwnicy.

Kurs na operatora suwnic dzieli się na dwie kategorie zależne od wybranego rodzaju suwnic:

1. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
2. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Czas trwania kursu na operatora suwnic dobierany jest indywidualnie do potrzeb kursanta – zależnie od wymagań podmiotu zamawiającego kurs oraz od potrzeb kursantów. Cena kursu waha się w granicach 800 do  1500 złotych w zależności od regionu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS OPERATORA SUWNIC TUTAJ.

Na jakie zarobki może liczyć operator suwnic?

Ze względu na chroniczny brak rąk do pracy na placach budów oraz w przemyśle i transporcie, a zwłaszcza brak operatorów wyspecjalizowanych maszyn, operatorzy suwnic mogą liczyć na coraz lepsze zarobki.

Obecnie w Polsce miesięczne wynagrodzenie operatorów suwnic waha się w granicach od 2500 zł brutto do nawet 4000 zł brutto, przy czym średnia rynkowa wynosi 3100 zł brutto. Zarobki uzależnione są od regionu, a na najlepszą pensję mogą liczyć osoby pracujące w największych miastach w Polsce.

Operatorzy suwnic bez problemu znajdą również pracę za granicą – zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji oraz Danii i Holandii. Godzinowa płaca operatora suwnic za granicą zaczyna się już od 65 złotych na rękę, a nierzadko pracownicy mogą liczyć również na atrakcyjne premie i dodatki pozapłacowe, czy ułatwienie relokacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany kursem na operatora maszyn budowlanych, to koniecznie zainteresuj się ofertą firmy Urbanek.