suwnica i operator suwnicy

Jakie jest zastosowanie suwnic?

Powszechnie uważa się, że suwnice stanowią podstawę przemysłu. Dzięki nim możliwe jest transportowanie i przenoszenie ciężkich oraz ponadgabarytowych ładunków w zakładach pracy, magazynach, placach budów, a także w zakładach przemysłowych, stoczniach i wszędzie tam, gdzie wymagana jest stabilność, funkcjonalność oraz znaczny udźwig.

Czym jest suwnica?

Suwnica jest dźwignicą pracującą w ruchu przerywanym. Jej konstrukcja składa się z mostu stanowiącego konstrukcję nośną, poruszającą się po torze jezdnym, a także wciągnika lub wciągarki przejeżdżających po moście suwnicy. Wciągarka lub wciągnik umożliwiają przemieszczanie ładunków w poziomie i pionie w przestrzeni, która jest ograniczona przez zakres ruchu konstrukcji nośnej, a także przez rozpiętość mostu i wysokość podnoszenia suwnicy. Suwnice wykorzystywane są do bardzo wielu prac, a wśród nich najpowszechniejszymi są procesy: transportowe, magazynowe, montażowe, przeładunkowe oraz produkcyjne.

Zobacz, jak suwnice wykorzystywane są w codziennej pracy.


Podstawowa klasyfikacja suwnic

Suwnice kategoryzuje się wedle wielu kryteriów. Wśród nich wymienia się: rodzaj konstrukcji, rodzaju napędu, przeznaczenia, sposobu sterowania, rodzaju mostu i konstrukcji dźwigara.

Podział suwnic ze względu na konstrukcję

Wyróżnia się sześć rodzajów suwnic. Są to:

 • suwnice pomostowe natorowe (jedno- i dwudźwigarowe),
 • suwnice pomostowe podwieszane (jedno- i dwudźwigarowe),
 • suwnice bramowe,
 • suwnice półbramowe,
 • suwnice wspornikowe,
 • suwnice kolumnowe.

Spośród tej grupy konstrukcji najogólniej można wymienić trzy rodzaje suwnic: pomostowe, podwieszane i bramowe.

Suwnice pomostowe montowane są zwykle w halach przemysłowych. Ich konstrukcja składa się z pomostu zainstalowanego na szynach jezdnych. Na pomoście przemieszcza się cięgnik, a sama suwnica może być obsługiwana z kabiny operatora lub z poziomu gruntu. Nowoczesne suwnice pomostowe mogą być sterowane w sposób bezprzewodowy.

Suwnice podwieszane zwykle składają się z modułowej konstrukcji i podwieszane są na jednej szynie jezdnej. Ich budowa pozwala na łatwe dopasowanie suwnicy do montażu pod konstrukcją dachową obiektu budowlanego. Suwnice podwieszane doskonale sprawdzają się w przypadku ograniczonej przestrzeni.

Suwnice bramowe (bramownice) montowane są na zewnątrz obiektów budowlanych – zwykle na pochylniach stoczniowych i składowiskach. Konstrukcja bramownic składa się z pomostu podwieszonego na bocznych mostach, na którym porusza się cięgnik. Suwnice bramowe mogą mieć podwozie szynowe lub kołowe, a także być wykonane z dwóch lub większej ilości bram.

Podział suwnic ze względu na rodzaj napędu i sposób sterowania

Ze względu na rodzaj napędu suwnice dzieli się na:

 • ręczne,
 • elektryczne,
 • elektryczno-ręczne,
 • pneumatyczne,
 • hydrauliczne.

Na podstawie sposobu sterowania wyróżnia się suwnice ze sterowaniem:

 • z poziomu kabiny,
 • z poziomu roboczego,
 • zdalnym,
 • automatycznym.

Podział suwnic ze względu na rodzaj mostu i konstrukcję dźwigara

Suwnice można podzielić ze względu na rodzaj mostu na suwnice:

 • jednodźwigarowe,
 • dwudźwigarowe,
 • wielodźwigarowe.

Ze względu na konstrukcję dźwigara wyróżnia się suwnice:

 • z dźwigarem walcowanym,
 • z dźwigarem blachownicowym,
 • z dźwigarem kratownicowym.

Podział suwnic ze względu na przeznaczenie

Suwnice odznaczają się bardzo różnorodnym i szerokim zastosowaniem w wielu sektorach gospodarczych i branżach. Ze względu na przeznaczenie tych dźwignic wyróżnić można suwnice ogólnego przeznaczenia, a także suwnice specjalne skonstruowane precyzyjnie do realizacji określonych procesów technologicznych.

Do suwnic procesowych zaliczyć można m.in.:

 • suwnice lejnicze – służące do transportu żużli i płynnych metali,
 • suwnice wsadowe – służące do przenoszenia płynnego metalu,
 • suwnice czerpakowe – służące do transportu materiałów sypkich,
 • suwnice kleszczowe – służące do transportu wielkogabarytowych elementów,
 • suwnice magnesowe – służące do transportu metali i stopów metali za pomocą chwytnika elektromagnetycznego,
 • suwnice kuziennicze – służące do transportu elementów obróbki plastycznej,
 • suwnice striperowe – służące do transportu wylewnic z wlekwkami oraz wyciskania wlewków z wlewnic.
 • Suwnice chwytakowe – służące do transportu ładunków za pomocą wymienialnych chwytaków.

Zastosowanie suwnic

Suwnice wykorzystywane są do bardzo wielu prac transportowych, montażowych, ładunkowych i przeładunkowych. Ze względu na mnogość konstrukcji oraz parametrów technicznych suwnic, z powodzeniem znajdują one zastosowanie zarówno wewnątrz magazynów, hal i fabryk, jak i na zewnątrz do prac składowniczych, załadowczych i transportowych na składowiskach i stoczniach.

Suwnice stanowią nieodzowne wyposażenie uzupełniające linie produkcyjne i procesy technologiczne realizowane w halach produkcyjnych. Suwnice mogą być także stosowane na placach budów podczas prac montażowych, remontowych i rozbiórkowych, a także do prac warsztatowych.

Suwnice znajdują zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym oraz poza nim. Przeznaczenie i zastosowanie suwnic uzależnione jest przede wszystkim od ich konstrukcji i zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz parametrów technicznych.