HDS i podesty ruchome – czy obsługa tych urządzeń jest trudna

Żurawie HDS oraz podesty ruchome to jedne z najpopularniejszych urządzeń transportu bliskiego. Wykorzystuje się je w najróżniejszych branżach, a duże zapotrzebowanie rynku pracy na operatorów sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na zdobycie kwalifikacji umożliwiających obsługę hydraulicznych dźwigów samochodowych i podnośników koszowych. Czy obsługa tych urządzeń jest trudna? Jak wygląda szkolenie oraz egzamin?

Obowiązki operatorów żurawi HDS i podestów ruchomych – czy obsługa tych maszyn jest trudna?

Operatorzy urządzeń transportu bliskiego posiadają kilka obowiązków, które muszą spełnić przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu eksploatacji urządzenia. Każdy z obowiązków skrupulatnie opisywany jest na właściwych szkoleniach.

Obowiązki przed rozpoczęciem pracy

Obowiązki operatorskie zaczynają się od weryfikacji DTR (dokumentacji techniczno – rozruchowej) maszyny, wraz ze sprawdzeniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji i książki konserwacji. Kolejno operator powinien przeprowadzić oględziny sprzętu, zweryfikować działanie zamków hydraulicznych, podpór, zabezpieczeń i blokad, a wszelkie potencjalne nieprawidłowości zgłosić przełożonemu.

Obowiązki w trakcie pracy

Po rozruchu urządzenia przychodzi czas na właściwą pracę. Operator żurawia powinien: zweryfikować teren i zasięg pracy żurawia, przygotować urządzenie do prac przeładunkowych, podczepić i zabezpieczyć ładunek, obserwować ładunek, najbliższą okolicę i żuraw podczas przenoszenia ładunku, pilnować dopuszczalnych obciążeń żurawia i reagować w przypadku zagrożenia lub awarii.

Operator podestu ruchomego w trakcie pracy powinien używać platformy do transportu materiałów na właściwe podestowi kondygnacje, a podczas ładunku i rozładunku podest powinien znajdować się w pozycji postojowej. Operator powinien również pamiętać o tym, by nie zbliżać się na niebezpieczną odległość do obsługiwanych budynków, nie wykonywać gwałtownych ruchów podestem, a w przypadku zbyt dużej prędkości wiatru dopuszczalnej przez producenta, przerwać pracę. Operator powinien obserwować pracę mechanizmu napędowego podczas pracy i zachowywać ostrożność przy sterowaniu platformą w strefach krańcowych.

Obowiązki po zakończeniu pracy

Po zakończeniu pracy urządzeniem należy zabezpieczyć maszynę, odprowadzić ją do miejsca garażowania i oczyścić elementy robocze z zabrudzeń oraz zdać dokumenty osobie upoważnionej.

Jak widać, praca operatorów wiąże się z wieloma obowiązkami, których wyuczenie na szkoleniu pozwoli wykonywać pracę w sposób bezpieczny oraz ergonomiczny. Po nauczeniu się obowiązków operatorskich praca operatora żurawia HDS i podestu ruchomego jest dość przyjemnym i ciekawym zajęciem.

Ile trwa szkolenie i egzamin operatorski?

Kurs operatora żurawia HDS i podestu ruchomego składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna polega na zapoznaniu się z obsługą wybranego urządzenia transportu bliskiego, natomiast podczas części teoretycznej poruszane są takie zagadnienia jak:

  • dozór techniczny urządzenia,
  • podstawowe wiadomości o urządzeniu,
  • budowa i właściwości urządzenia,
  • eksploatacja urządzenia i obowiązki operatora,
  • przepisy BPH.

Kurs operatora żurawi HDS i podestów ruchomych trwa  około 40 godzin dydaktycznych i zwieńczony jest egzaminem państwowym zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowne uprawnienie operatorskie i może rozpocząć pracę.