kurs na operatora podestów ruchomych

Jaki podnośnik koszowy wybrać?

Podnośnik koszowy to jedna z powszechniej wykorzystywanych dźwignic, która znajduje szerokie zastosowanie w pracach remontowych, montażowych, budowlanych, w sektorze usługowym oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezpieczne przetransportowanie osób na odpowiednią wysokość. W artykule informujemy, na co zwrócić uwagę, wybierając podnośnik koszowy.

Podnośnik koszowy – podstawowe konstrukcje podestów przejezdnych

Podnośniki koszowe (podesty przejezdne) różnią się od siebie nie tylko podstawowymi parametrami, jak udźwig czy wysięg ramienia, ale przede wszystkim dzielą się na trzy podgrupy:

  • wolnobieżne – poruszające się na własnym podwoziu,
  • samojezdne – zamontowane na podwoziu samochodowym,
  • przewoźne – holowane za samochodem.

Podesty ruchome przejezdne to wyspecjalizowane maszyny służące transportowaniu osób na stanowiska robocze wykonywane z poziomu platformy roboczej. Podesty ruchome przejezdne składają się z podwozia, wysięgnika oraz platformy roboczej z elementami sterowniczymi. Na rynku możemy spotkać dwie podstawowe konstrukcje podestów przejezdnych:

  • z nożycowym mechanizmem podnoszenia (głównie spotykanym w podestach wolnobieżnych),
  • z wysięgnikiem w wersji teleskopowej, przegubowej lub teleskopowo-przegubowej.

Podnośnik koszowy w formie podestu ruchomego przejezdnego sprawdzi się w przypadku stałej eksploatacji na jednym ograniczonym obszarze – np. w zakładzie przemysłowym lub magazynie. Wszelkie prace wykonywane w szeroko rozumianym terenie, gdzie konieczne jest transportowanie podnośnika, lepiej wykonywać za pomocą bardziej mobilnych i łatwiejszych w transporcie podestów samojezdnych. Z kolei wykorzystując podnośniki w halach magazynowych czy na terenie przemysłowym, warto rozważyć wyposażenie przedsiębiorstwa w podnośnik wolnobieżny.

Wszystkie podesty ruchome przejezdne oraz dźwigniki przenośne o ruchu prostoliniowym o udźwigu powyżej 250 kg podlegają dozorowi technicznemu. Podstawą prawną, która reguluje ich eksploatację, konserwację, legalizację czy modernizację są:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym).
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Na co zwrócić uwagę, wybierając podnośnik koszowy?

To, na co należy zwrócić uwagę, wybierając podnośnik koszowy, zależy przede wszystkim od rodzaju i specyfiki prac, do których dźwignica będzie wykorzystywana. Poza wyborem konstrukcji podnośnika koszowego koniecznie należy zweryfikować jego podstawowe parametry techniczne.

Obszar roboczy [m]

Jednym z kluczowych parametrów podnośnika koszowego (zaraz po udźwigu) jest jego obszar roboczy. Składa się on z maksymalnej wysokości roboczej urządzenia oraz z jego maksymalnego wysięgu bocznego. Maksymalna wysokość robocza determinuje to, jak wysoko urządzenie pozwoli wznieść platformę lub kosz roboczy. Maksymalny wysięg boczny z kolei określa, jak daleko w pionie i poziomie dźwignica pozwoli wysunąć kosz lub platformę roboczą. Te dwie wartości są ze sobą sprzężone i zależą od obciążenia kosza, a także umożliwiają wyznaczenie obszaru roboczego podnośnika.

Maksymalny udźwig [t]

Udźwig platformy roboczej lub kosza określa, jak duży ciężar dźwignica będzie mogła wznieść na konkretną wysokość. Im większa wysokość oraz im większy wychył boczny platformy roboczej, tym mniejszy udźwig maksymalny urządzenia. Należy pamiętać, że do udźwigu zalicza się zarówno wagę operatorów, narzędzi, jak i wszelkich innych przedmiotów obecnych w koszu podczas podnoszenia.

Masa całkowita podnośnika [t]

Poza samym udźwigiem podnośnika należy zwrócić uwagę także na jego wagę. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza podczas użytkowania dźwignicy na mostach, pomostach, nadbrzeżach, stropach parkingów podziemnych czy w innych miejscach, w których należy zwracać uwagę na nacisk na podłoże wywierany przez ciężki sprzęt.

Wymiary podnośnika [m]

Wymiary podnośnika koszowego mają szczególne znaczenie podczas dojazdu dźwignika przenośnego o ruchu prostoliniowym do miejsca pracy. Na szerokość oraz wysokość przejazdową należy zwrócić uwagę, zwłaszcza gdy trasa przejazdu wiedzie przez tunele, mosty lub inne przeszkody drogowe. Jeśli w miejscu pracy również musimy liczyć się z ograniczoną przestrzenią, warto zweryfikować szerokość i długość całkowitą po rozstawieniu podpór maszyny.

Dodatkowe wyposażenie

Podnośniki koszowe to zaawansowane technologicznie dźwignice, które mogą być wyposażone w szereg dodatków i udogodnień ułatwiających pracę operatorom. Jeśli podnośnik koszowy będzie służył do prac z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych, warto pomyśleć o wyposażeniu się w podnośnik z koszem z zainstalowanym gniazdem elektrycznym zasilanym z agregatu prądotwórczego. Jeśli prace będą wykonywane na specjalistycznej nawierzchni, dobrze byłoby, gdyby podnośnik posiadał specjalne niebrudzące opony przeznaczone do prac w pomieszczeniach.