suwnica - dźwig magnetyczny

Jak uzyskać uprawnienia na suwnice?

Suwnice to urządzenia, które można zobaczyć w wielu zakładach pracy lub magazynach. Dzięki nim można znacznie przyspieszyć i ułatwić wykonywaną pracę. Podpowiadamy, jak uzyskać uprawnienia na suwnice.

Suwnice są dźwignicami i z tego powodu podlegają dozorowi technicznemu. To oznacza, że każda suwnica musi zostać wprowadzona do ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskać pozwolenie na eksploatację. To oznacza również przeprowadzanie regularnych badań technicznych. Suwnica nie może być obsługiwana przez przypadkowego pracownika, nawet bardzo doświadczonego. Tylko osoby, które uzyskały specjalne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, mogą zostać operatorem suwnic. Zanim wyjaśnimy, jak zdobyć takie uprawnienia, warto napisać nieco więcej o takim urządzeniu jak suwnica.

Suwnice – niezastąpione dźwignice

Suwnica to dość ogólne określenie, ponieważ za tym terminem mogą kryć się różne rodzaje dźwignic, do czego jeszcze wrócimy. Suwnice to „ulubione” urządzenia zakładów przemysłowych, a i branża budowlana chętnie używa takich dźwignic. Czym jednak są dokładnie suwnice? Najczęściej definiuj się je jako dźwignice pracujące w ruchu przerywanym. Głównym elementem jest konstrukcja nośna, która przemieszcza się po torach. Natomiast do transportu ładunku w pionie i poziomie służy drugi element suwnicy, czyli wciągnik lub wciągarka zamontowane na konstrukcji mostu. Działanie suwnicy jest ograniczone skrajnymi położeniami toru jazdy oraz wysokością unoszenia ładunku.

Wróćmy teraz do podziału suwnic. Wyróżnia się ich następujące rodzaje:

  • pomostowe;
  • bramowe;
  • półbramowe;
  • wspornikowe;
  • modułowe;
  • kolumnowe.

Kto może zdobyć uprawnienia na suwnice?

Jak uzyskać uprawnienia na suwnice? Konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu dla operatorów suwnic. Warto zapytać, dlaczego zwykły pracownik nie może sterować suwnicą? Z jednej strony wynika to z przepisów obowiązującego prawa i wymagań Urzędu Dozoru Technicznego, a z drugiej – to bardzo odpowiedzialna praca. Operator musi umieć kontrolować precyzyjnie urządzenie, bezpiecznie przenosić ładunki, przestrzegać odpowiednich standardów pracy i znać doskonale instrukcję obsługi suwnicy przygotowaną przez producenta. W tej sytuacji operator musi zdobyć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy suwnicowego. Trzeba ukończyć kurs dla operatorów suwnic, a potem zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Aby jednak przystąpić do kursu, trzeba spełnić następujące wymagania:

  • mieć ukończone co najmniej 18 lat;
  • posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe;
  • mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora suwnicy.

Trzeba się także wykazać odpowiednimi predyspozycjami (np. dobry wzrok, dobra koordynacja itd.). Kurs może dotyczyć dwóch kategorii w zależności od rodzaju suwnic: ogólnego przeznaczenia i specjalnego przeznaczenia. Jak wygląda taki kurs?

Kurs operatora suwnic – jak wygląda?

Kurs operatora suwnic trwa co najmniej jeden tydzień, ale jego maksymalny czas zależy tak naprawdę od potrzeb uczestniczących w nim osób. Każdy kurs podzielony jest na część teoretyczną i część praktyczną. W czasie pierwszej części przekazywane są informacje o rodzaju suwnic oraz o ich budowie. Uczestnicy dowiadują się także, w jaki sposób kontrolować suwnicę przed pracą i na co zwracać uwagę przy takiej weryfikacji. Stan oceny maszyny ma bowiem kluczowe znaczenie dla bezpiecznego jej obsługiwania. Uczestnicy poznają zasady obsługi suwnic i przepisy BHP z tym związane.

Po ukończeniu części teoretycznej przychodzi czas na zajęcia praktyczne. Już na konkretnych dźwignicach kursanci uczą się ich obsługi i nabierają wprawy. Do tego dowiadują się, jak konfigurować suwnice, żeby działały efektywnie przy wykonywaniu danej pracy.

Egzamin przed inspektorem UDT

Kurs jest ważną częścią w zdobywaniu uprawnień na suwnice, ale na nim cała procedura się nie kończy. Zdobyte w czasie kursu umiejętności muszą jeszcze zostać potwierdzone przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego. To oznacza konieczność zdania egzaminu UDT. Egzamin, podobnie jak wcześniej kurs, również składa się z części teoretycznej i praktycznej. Oczywiście każda z nich musi zostać zaliczona.

W części teoretycznej egzaminu inspektorzy UDT sprawdzają wiedzę kandydatów na operatorów suwnic dotyczącą budowy dźwignic, zagadnień związanych z ich obsługą, znajomość przepisów BHP itd. Potem następuje część praktyczna, w czasie której jest sprawdzana umiejętność manipulowania suwnicą zarówno bez ładunku, jak i z ładunkiem. Kandydat musi wykonać wszystkie zadania, jakie postawią przed nim egzaminatorzy z UDT. Zdany egzamin oznacza, że kandydat zyskał nowe uprawnienia i może obsługiwać suwnice zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Czy warto być operatorem suwnicy?

Na koniec warto zadać pytanie, czy w ogóle warto zdobywać uprawnienia na suwnice. Tego rodzaju dźwignice pracują w wielu miejscach i branżach na całym świecie. Mając uprawnienia na suwnice, nie powinniśmy mieć problemu zatem ze znalezieniem pracy. Do tego wyższe kwalifikacje, specjalistyczne oznaczają przeważnie także wyższą pensję.

Uprawnienia na suwnice zdobywa się po ukończeniu specjalistycznego kursu i po zdaniu egzaminu przed komisją UDT. Warto poszerzyć w ten sposób swoje kwalifikacje, bo to ułatwi znalezienie lepiej płatnej pracy. Nasza firma również organizuje kursy operatorów suwnic.