Mycie elewacji przy użyciu podnośnika koszowego

Mycie elewacji przy użyciu zwyżki

Mycie elewacji obiektów budowlanych sprowadza się najczęściej do wykorzystania zwyżki umożliwiającej przeprowadzenie prac na wysokości w sposób efektywny i bezpieczny dla operatorów.

Mycie elewacji Kraków – jak myje się budynki w województwie małopolskim?

W dużych aglomeracjach miejskich, gdzie rozstawienie rusztowania może okazać się kłopotliwe, najczęściej czyszczenie elewacji odbywa się poprzez wykorzystanie odpowiednio wysokiego podnośnika koszowego sterowanego z poziomu platformy roboczej lub z dołu dźwignicy. Rozwiązanie to jest niepomiernie szybsze od rozkładania rusztowania, a także pozwala na sprawne dotarcie do nawet 15. piętra budynków, zapewniając pracownikom bezpieczeństwo pracy niezależnie od wysokości, na której będą się znajdować.

Mycie elewacji w Krakowie za pomocą zwyżki zapewnia operatorom odpowiednią manewrowość, mobilność oraz przyśpiesza tempo prac i ułatwia czyszczenie elewacji w trudno dostępnych miejscach. Należy jednak pamiętać, że w przypadku mycia elewacji na środku ulic lub ciągów komunikacyjnych, konieczne jest nie tylko odpowiednie zabezpieczenie terenu prac przed dostępem niepowołanych osób, ale również uzyskanie odpowiedniej zgody wydanej przez włodarzy miasta na zajęcie pasa ruchu.

Jeżeli prace wykonywane są w ścisłym centrum, nierzadko może okazać się, że Urząd Miasta zaleci przeprowadzenie ich poza godzinami szczytu – np. nad ranem lub w nocy albo w dni wolne od pracy. Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa ruchu wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku oraz uiszczenia opłaty, której wysokość zależy od uchwały gminy.

Wykorzystanie podnośnika koszowego w trakcie czyszczenia elewacji pozwoli jednocześnie wykonać inne prace na wysokości związane z utrzymaniem lub konserwacją budynku – np. montaż reklam, banerów czy liter przestrzennych lub konserwacje instalacji technicznych. Oczywiście podnośnikiem koszowym może operować wyłącznie osoba z ważnymi uprawnieniami UDT odpowiedniej kategorii oraz aktualnymi badaniami lekarskimi.

Jak umyć elewację oraz jaka zwyżka okaże się najlepsza do tego typu zadań?

Podnośnik koszowy to dźwignica określana jako podest ruchomy przejezdny, którego nadrzędnym celem jest przemieszczanie osób na stanowiska robocze na wysokości za pomocą platformy lub kosza roboczego. Każdy podnośnik koszowy składa się z podwozia, wysięgnika o konstrukcji nożycowej lub przegubowej, z układu sterowniczego oraz z platformy roboczej. Konstrukcja podnośnika koszowego może być także wykonana w formie ramienia hydraulicznego z koszem na podwoziu ciężarowym.

Wszystkie podnośniki koszowe podlegają dozorowi technicznemu, a najważniejszymi dokumentami określającymi ich budowę, zastosowanie, użycie czy pozostałe aspekty techniczne są:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Mycie elewacji za pomocą podnośnika koszowego wymaga odpowiedniego doboru dźwignicy pod względem jej parametrów technicznych. Do najważniejszych z nich bez wątpienia zalicza się wysokość roboczą zwyżki, obszar roboczy, maksymalny udźwig kosza, wymiary kosza oraz jego właściwości trakcyjne.

Czyszczenie elewacji zazwyczaj odbywa się za pomocą dźwignic o wysokości do 45 m. Pozwalają one na efektywne czyszczenie elewacji na 15. piętrze obiektów budowlanych. Oczywiście w użyciu są również niższe zwyżki o wysokości roboczej na poziomie 22 m i mniejszej.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku niższych zwyżek zmniejszy się także ich obszar pracy typowany w poziomie. Im większy obszar roboczy, tym podnośnik koszowy będzie w stanie w jednej pozycji sięgnąć dalszych fragmentów fasady budynku bez konieczności poruszania całą maszyną. Jest to szczególnie istotne, gdy manewrowość dźwignicy jest ograniczona przez ciasną zabudowę. Na obszar roboczy składa się maksymalna wysokość robocza oraz maksymalny wysięg boczny podnośnika koszowego.

W przypadku mycia elewacji udźwig zwyżki jest mniej istotny, bowiem nie wymaga on podnoszenia na górę ciężkich przyrządów, akcesoriów i maszyn. Warto jednak zwrócić uwagę na właściwości trakcyjne oraz rodzaj napędu podnośnika. Podnośniki o napędzie elektrycznym mogą być bez problemu eksploatowane w zamkniętych przestrzeniach – np. w zakładach przemysłowych, galeriach handlowych czy magazynach, jednak ich niewielki zasięg utrudnia użycie tego typu dźwignic na wielkomiejskich ulicach. Z kolei podnośniki koszowe o napędzie spalinowym mogą być stosowane wyłącznie na zewnątrz budynków i zapewnią o wiele większy zasięg oraz funkcjonalność na otwartych przestrzeniach.

Mycie elewacji w Krakowie nierzadko wymaga od operatora maszyny manewrowania w ciasnych uliczkach oraz przy gęstej zabudowie. Z tego względu warto zweryfikować również promień skrętu podnośnika. Im większy promień skrętu, tym większa szansa, że dźwignica swobodnie dotrze do docelowego miejsca pracy.