Elektryczny wózek paletowy EPT

Wózek EPT – co to jest?

W największych magazynach wózki widłowe są wręcz niezastąpione. Trudno wyobrazić sobie przenoszenie ładunków nawet na małe odległości ręcznie. Byłoby to trudne, nieefektywne, a nawet niebezpieczne dla pracownika. Jednak w średnich magazynach standardowe wózki widłowe po prostu mogą się nie zmieścić między regałami. Wtedy dobrym rozwiązaniem okazuje się elektryczny wózek paletowy EPT.

Elektryczny wózek paletowy EPT – czym jest?

Zapewne większość z naszych czytelników widziała elektryczny wózek paletowy, ale nie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że to właśnie tego rodzaju urządzenie. Czym zatem są wózki EPT? Potocznie bywają nazywane pieskami lub elektrycznymi paleciakami. Idealnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie są wąskie przejścia i dostępna jest tylko ograniczona przestrzeń. Taki wózek wyróżnia się bowiem zdecydowanie mniejszą konstrukcją niż standardowy wózek widłowy. Elektryczny paleciak sprawnie pokonuje ciasne zakręty i wąskie przejścia, a to wszystko dzięki bardzo małej średnicy skrętu. Operator może bez żadnego wysiłku sterować takim wózkiem, a zatrzymuje urządzenie elektrycznym hamulcem, który jest ręcznie zwalniany.

Jak zbudowany jest elektryczny wózek paletowy?

Elektryczny paleciak charakteryzuje lekka waga, ma małą, kompaktową budowę, ale jest w stanie przetransportować nawet dość ciężki ładunek (w zależności od modelu to może być nawet powyżej 1 tony). Paleciak, bo jego konstrukcja jest przystosowana do przenoszenia właśnie palet, ma solidny udźwig. Taki wózek znajdzie zatem zastosowanie w różnego rodzaju magazynach. EPT jest zasilany elektrycznie, do czego jest używany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy. Taka bezobsługowa bateria litowo-jonowa jest ładowana. Zasila ją zewnętrzna ładowarka. Oczywiście może być montowana dodatkowa bezobsługowa bateria litowo-jonowa. To pozwala użytkować wózek w czasie, gdy jedna z baterii jest ładowana (czas ładowania to średnio 2,5 godziny). Najnowszą baterię litowo-jonową często wyposaża się w specjalną kontrolę – system BMS, który zapobiega nadmiernemu rozładowaniu baterii i niekontrolowanym zmianom napięcia. Wszystko to sprawia, że taka bateria litowo-jonowa charakteryzuje się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu do baterii kwasowych.

Dzięki swojej konstrukcji elektryczny wózek paletowy może pracować również na zewnątrz i na nierównej powierzchni jak chociażby granitowa kostka brukowa. Taki wózek jest w stanie pokonywać również wzniesienia.

Kto może obsługiwać elektryczny wózek paletowy?

Elektryczny wózek paletowy nie podlega dozorowi technicznemu. To oznacza, że jego operator nie musi posiadać uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, ale musi zostać odpowiednio przeszkolony do obsługi EPT. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Art. § 4. 2 wspomnianej ustawy stwierdza, że do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, innych niż wózki jezdniowe podnośnikowe, może zostać dopuszczona osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i przeszła odpowiednie szkolenie;
 • ma uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 • ma uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w dowolnej kategorii.

Wystarcza zatem spełniać jeden z powyższych warunków, żeby kierować EPT.

Jak wygląda kurs na elektryczny wózek paletowy EPT?

Elektryczny wózek paletowy może być obsługiwany po ukończeniu specjalnego kursu, Składa się on z części teoretycznej oraz z części praktycznej. Pierwsza z nich obejmuje:

 • poznanie rodzajów i typów wózków;
 • parametry i oznakowanie wózków;
 • obowiązki operatora w czasie obsługi EPT i po zakończeniu pracy z wózkiem;
 • informacje z ładunkoznastwa;
 • prawidłowe rozłożenie i przewożenie ładunku;
 • eksploatację wózka;
 • przepisy BHP i zagrożenia związane z obsługą EPT;
 • budowę wózka EPT.

Natomiast w części praktycznej ćwiczone są różne elementy obsługi EPT, a szczególnie:

 • czynności operatora przed, w czasie i po pracy;
 • obsługa wózka;
 • obsługa elementów związanych z kierowaniem i sterowaniem wózkiem;
 • przejazd wózkiem bez ładunku;
 • przejazd wózkiem z ładunkiem;
 • wykonywanie manewrów wózkiem EPT;
 • omijanie przeszkód.

Kurs na operatora wózków EPT kończy się wewnętrznym egzaminem. W ten sposób uzyskuje się bezterminowe uprawnienia do obsługi elektrycznych paleciaków. Nie trzeba zdawać żadnego egzaminu UDT.

Elektryczny wózek paletowy EPT to funkcjonalne narzędzie, które doskonale sprawdza się w mniejszych magazynach, halach, a nawet na samochodach dostawczych. Do obsługi takich wózków nie są wymagane uprawnienia UDT, ale niekiedy trzeba ukończyć specjalny kurs. Eksploatacja wózków EPT jest łatwa, niedroga, a do tego to urządzenia, które potrafią znacznie przyspieszyć pracę.