kurs hds

Kurs HDS – co to jest i dlaczego warto zrobić?

Szkolenie HDS pozwala nabyć kompleksową wiedzę na temat sposobu działania i obsługi żurawi przenośnych oraz przewoźnych. Osoby starające się o pracę na stanowisku operatora HDS mogą skorzystać z oferty firmy Urbanek, która organizuje profesjonalne kursy pod okiem najlepszych specjalistów od urządzeń transportu bliskiego. Takie szkolenie kończy się egzaminem zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawdź, dlaczego warto zdobyć stosowne uprawnienia HDS!

Operator HDS – żurawia przewoźnego i przenośnego

Mianem HDS określany jest hydrauliczny dźwig samochodowy – jedno z najczęściej wykorzystywanych urządzeń w transporcie drogowym, służące do załadunku, rozładunku oraz przewożenia ciężkich obiektów i towarów. Żuraw HDS (żuraw przenośny/przewoźny) osadzany jest na samochodzie ciężarowym.

Żurawie HDS wykorzystywane jako urządzenia transportu bliskiego oferują potężny udźwig, co znacznie ułatwia i przyspiesza załadunek nawet bardzo ciężkich towarów. Z tego względu chętnie korzystają z nich wymagające branże, m.in. budowlana, logistyczna, transportowa czy leśna. Kurs HDS dedykowany jest głównie osobom, które mają już doświadczenie w transporcie drogowym, ale chciałyby poszerzyć swoje kompetencje o umiejętności związane z załadunkiem i rozładunkiem przewożonego towaru.

Jakie wymagania musi spełniać uczestnik kursu HDS?

Zastanawiasz się, kto możesz zostać operatorem żurawia przewoźnego? Uczestnik szkolenia HDS nie musi spełniać wyśrubowanych wymagań. Istotne jest, by taka osoba miała ukończone 18 lat, przynajmniej podstawowe wykształcenie i posiadała ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w tym charakterze. Jeśli po zakończeniu szkoleniu kursant zamierza poruszać się samochodem ciężarowym z dźwigiem hydraulicznym po drogach publicznych, konieczne jest również posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Jak wygląda kurs na operatora HDS?

Celem kursu HDS jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy jako operator żurawi przewoźnych. Oba moduły prowadzone są przez wykwalifikowanych fachowców, którzy drobiazgowo tłumaczą najważniejsze zagadnienia związane m.in. z charakterystyką i parametrami pracy żurawi przeładunkowych, a także ich bezpieczną obsługą. Kurs kończy się egzaminem państwowym UDT, przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Po jego zaliczeniu kursanci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi HDS – przenośnych i przewoźnych.

Szkolenie HDS – zajęcia teoretyczne

Uczestnicy kursu otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe oraz pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami, które pozwalają lepiej przygotować się do finalnego egzaminu UDT. Moduł teoretyczny skupia się na przekazaniu wiedzy z zakresu BHP, najważniejszych informacji o dozorze technicznym oraz zagadnień związanych z urządzeniami – jakich jak budowa i parametry techniczne żurawi HDS.

Warto wspomnieć, że program teoretyczny może być realizowany w aż 3 różnych formach: spotkań stacjonarnych, wykładów online lub we własnym tempie w zaciszu domowym. Kursant otrzymuje wówczas materiały multimedialne do samodzielnej pracy i nauki.

Kurs HDS – zajęcia praktyczne

Kurs operatora HDS składa się również z obowiązkowych zajęć praktycznych, podczas których kursanci dowiadują się, jak w sposób bezpieczny i wydajny obsługiwać żurawie przeładunkowe HDS. Poznają istotne zagadnienia dotyczące budowy urządzeń i obowiązków, które musi dopełnić ich operator w trakcie pracy. Omawiane są również zadania, które mogą pojawić się w trakcie egzaminu praktycznego.

Egzamin zawodowy UDT na operatora żurawi przewoźnych HDS

Po teoretycznym i praktycznym kursie HDS kursanci przystępują do egzaminu przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego, który również podzielony jest na 2 moduły. W części teoretycznej egzaminatorzy najczęściej kładą nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dozorem technicznym. W części praktycznej weryfikowane są umiejętności obsługi maszyny – kursanci wykonują polecenia egzaminatorów i pokazują działanie urządzenia.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z obsługi żurawia przeładunkowego?

Kurs HDS otwiera zupełnie nowe perspektywy zawodowe. Osoba po przebytym szkoleniu i egzaminie organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego może ubiegać się o pracę w azynowej – wszędzie tam, gdzie wymagane są uprawnienia do rozładunku i przewożenia ciężkich towarów. Po uzyskaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego wzrastają szanse na znalezienie nowej, dobrze płatnej pracy – doświadczeni operatorzy HDS są poszukiwani w całym kraju. Zapisz się na kurs HDS organizowany przez firmę dźwigową Urbanek!