podest ruchomy

Jakie jest zastosowanie podestów ruchomych?

Podesty ruchome zaliczane są do dźwignic wykorzystywanych na placach budów oraz w sektorze przemysłowym i usługowym. Nadrzędną funkcją tych urządzeń transportu bliskiego jest przemieszczanie osób wraz z narzędziami w pionie oraz w poziomie. Podest ruchomy składa się z kosza lub gondoli podnoszonych na dźwigniku albo zawieszonych na cięgniku.

Opracowanie konstrukcji dźwignic, jakimi są podesty ruchome, związane było z potrzebą bezpiecznego i wydajnego przemieszczania osób na znaczne wysokości. Podesty są maszynami przejezdnymi zaprojektowanymi w taki sposób, by podnoszenie oraz transportowanie pracowników przebiegało możliwie sprawnie, efektywnie i przy zoptymalizowanych kosztach ponoszonych z tytułu eksploatacji dźwignicy.

Rodzaje podestów ruchomych

Podesty ruchome klasyfikuje się wedle kilku kryteriów. Najistotniejszym z nich jest podział na podstawie ich konstrukcji. Z tego względu dźwignice dzieli się na podesty ruchome: wiszące, masztowe i przejezdne.

Podział ze względu na konstrukcję podestów ruchomych

 

 • Podesty ruchome wiszące

Urządzenia te składają się z platformy roboczej (kosza lub gondoli) zawieszonej na linach nośnych i linach bezpieczeństwa, które połączone są ze wciągarkami. Wciągarki lin zainstalowane są na konstrukcji nośnej platformy roboczej lub bezpośrednio na platformie. Konstrukcja nośna podestów ruchomych wiszących może być zamontowana na specjalnym torze przejezdnym stanowiącym stały element obiektu budowlanego lub na dachu budynku. Lina nośna przytwierdzona jest do platformy roboczej za pomocą wieszaka, a zawieszenie platformy na linie może odbywać się w sposób jednopunktowy, dwupunktowy lub wielopunktowy.

 • Podesty ruchome przejezdne

Te urządzenia transportu bliskiego wykonane są z platformy roboczej, podwozia i konstrukcji nośnej zespolonej z podwoziem. Podesty ruchome montowane są na podwoziach przystosowanych do holowania na przyczepach (podesty przewoźne), na podesty posiadające własny napęd (podesty wolnobieżne) oraz podesty na podwoziu samochodowym (samojezdne samochodowe

Podesty ruchome masztowe

Konstrukcja podestów ruchomych masztowych składa się z jednego lub dwóch masztów, platformy roboczej poruszającej się po maszcie (lub masztach), podwozia wykonanego w formie wózka do holowania, a także jednostki napędowej, która umożliwia przemieszczanie platformy roboczej. Maszty podestów masztowych wykonane są zwykle z konstrukcji kratownicowych, a w ramach mechanizmu podnoszenia platformy wykorzystywany jest dźwignik zębatkowy przemieszczający platformę roboczą wzdłuż masztu.  Podesty ruchome masztowe zwane są również samowznoszącymi się.

Podział ze względu na rodzaj wysięgnika

 

Podesty ruchome dzieli się również na podstawie rodzaju mechanizmu podnoszenia (konstrukcji nośnej), która podpiera platformę roboczą. Na tej podstawie wyróżnia się podesty ruchome:

 • nożycowe – konstrukcja nośna wykonana z dźwigni połączonych sworzniem umożliwiającym rozkładanie mechanizmu nożycowego, a tym samym wprawiających w ruch pionowy platformę roboczą;
 • przegubowe – konstrukcja nośna wykonana w formie łamanego przegubowo masztu;
 • teleskopowe – konstrukcja nośna wykonana w formie teleskopowego masztu;
 • przegubowo-teleskopowe – konstrukcja nośna stanowiąca połączenie rozwiązań konstrukcyjnych przegubowych i teleskopowych.

Podział ze względu na rodzaj napędu

 

Wedle tego kryterium podesty ruchome można podzielić na zasilane w sposób ręczny, spalinowy i elektryczny.

Zastosowanie podestów ruchomych

 

Wykorzystanie podestów ruchomych w sektorze budowlanym, usługowym i przemysłowym uzależnione jest przede wszystkim od ich konstrukcji. Podesty ruchome znajdują szerokie zastosowanie we wszelkich pracach na wysokościach, m.in. przy: myciu okien, przeszkleń i elewacji obiektów budowlanych, przycinaniu i ścinaniu drzew oraz krzewów, do prac przy liniach elektroenergetycznych, a także w pracach montażowo-remontowych na placach budów, w pracach magazynowych i w szeroko rozumianym przemyśle. Z podestów ruchomych korzysta również branża reklamowa podczas umieszczania na wysokości bilbordów i reklam.

Od konstrukcji podestu, rodzaju wysięgnika i napędu dźwignicy zależne jest jej możliwe zastosowanie. Zupełnie inne podesty wykorzystane będą do prac usługowych, a inne w ciężkim przemyśle i pracach montażowych. Podesty z napędem gąsienicowym dedykowane są wyłącznie pracom w zamkniętym terenie – placach budów lub zakładach przemysłowych, podczas gdy podesty kołowe i samojezdne doskonale sprawdzą się w całym sektorze usługowym i reklamowym oraz wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność oraz ergonomiczność.

Parametry podestów ruchomych

 

Wykorzystanie podestów ruchomych zależy również od ich parametrów technicznych. Wśród kluczowych z nich wymienić należy:

 • udźwig nominalny Q [kg] – informujący o największym dopuszczalnym obciążeniu platformy roboczej podczas jej nominalnej pracy,
 • maksymalna wysokość platformy roboczej [m] – określający maksymalną odległość pionową od poziomu ustawienia podestu ruchomego na podłożu,
 • zasięg roboczy platformy roboczej [m] – określający zasięg poziomy między osią obrotu podestu ruchomego przejezdnego a skrajnym położeniem platformy roboczej,
 • wymiary platformy roboczej [m] – informujący o długości i szerokości platformy roboczej;
 • prędkość podnoszenia i opuszczania platformy roboczej [m/s] – określa tempo pionowego ruchu platformy roboczej o znamionowym obciążeniu.
 • obszar roboczy podestu ruchomego przejezdnego – przestrzeń możliwa do użytkowania platformy roboczej przy jej określonym udźwigu w nominalnych warunkach pracy. Przestrzeń robocza stanowi sumę zasięgu roboczego i maksymalnej wysokości roboczej platformy.

Słowem podsumowania

Podesty ruchome to niezwykle funkcjonalne i pożądane w wielu dziedzinach urządzenia transportu bliskiego. Trudno zliczyć wszystkie możliwe zastosowania tego typu dźwignic, a także wyobrazić sobie sektor budowlany, przemysłowy i usługowy bez nich.