zwyżka w Krakowie

Wynajem zwyżki w Krakowie – ceny i warunki

Zwyżka to wszechstronne i niezwykle powszechnie wykorzystywane urządzenie dźwignicowe. Zwyżki stosowane są do wielu prac – od mycia elewacji, przez montaż banerów reklamowych, aż po montaż i konserwację instalacji technicznych lub konstrukcji stalowych. Sprawdź, jak przebiega wynajem zwyżki w Krakowie, co wpływa na ceny wynajmu oraz jakie są jego warunki.

 

Czym jest zwyżka?

 

Zwyżka to nic innego, jak podnośnik koszowy. Istnieje wiele rodzajów podnośników koszowych, które kategoryzuje się wedle wielu aspektów. Najpopularniejszą grupą zwyżek jest grupa podestów ruchomych przejezdnych, w której skład wchodzą podesty ruchome samojezdne, przewoźne i wolnobieżne.

Ich wyposażenie, sposób obsługi, modernizację, naprawy oraz wiele innych kluczowych aspektów regulują trzy rozporządzenia. Są to:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
  • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 

Zwyżka Kraków – co wpływa na cenę wynajmu?

 

Firmy dźwigowe dysponują bardzo zróżnicowaną ofertą wynajmu zwyżki. Istnieje kilka czynników, które kształtują jego cenę. Należą do nich: lokalizacja, rodzaj podnośnika oraz czas wynajmu.

Naturalnie, im dalsza lokalizacja od siedziby firmy lub miejsca, w którym przechowywana jest zwyżka, tym cena wynajmu będzie większa. Zwykle koszt dojazdu liczony jest w konkretnej stawce za 1 km. Czasem dojazd do miejsca pracy zwyżki liczony jest przez niektóre firmy w jednostce czasu.

W przypadku wynajmu zwyżki w Krakowie powiększenie ceny wynajmu o koszt dojazdu oscyluje w dość niskim pułapie cenowym. Jeżeli jednak zwyżka będzie wykorzystywana poza krakowską aglomeracją miejską w dalszych częściach województwa małopolskiego, wówczas ceny wynajmu będą wyższe.

Fundamentalny wpływ na cenę wynajmu zwyżki w Krakowie ma również rodzaj podnośnika. Im jest on większy, czyli im większy udźwig i zasięg ramienia zapewnia, tym koszt wynajmu będzie wyższy. Związane jest to nie tylko z wyższymi kosztami transportu, ale także wartości wynajmowanego urządzenia.

Z tego też względu należy wynajmować zwyżki dostosowane parametrami do rodzaju i wysokości planowanych prac wysokościowych. Jeżeli nie wiesz, jaką zwyżkę powinieneś wynająć do konkretnego rodzaju prac, skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy doradzą optymalną dźwignicę.

Zwyżka może być wynajmowana na godziny lub na doby, zależnie od rodzaju wynajmu. Nasza firma oferuje wynajem krótko-, średnio- oraz długoterminowy, a im dłuższy okres wynajmu, tym jego finalna cena będzie wyższa. Niemniej, nierzadko w toku indywidualnych ustaleń z naszymi klientami, elastycznie określamy jednostkową cenę za roboczogodzinę pracy urządzenia.

 

Zwyżka wynajem – jakie są jego warunki?

 

Nasza firma zapewnia transparentne i korzystne warunki wynajmu zwyżki. Każde urządzenie wynajmujemy wraz z operatorem, a cena wynajmu jest kosztem pracy operatora oraz udostępniania sprzętu.

Aby zoptymalizować koszty, minimalny czas trwania zlecenia, do którego wynajmujemy sprzęt wynosi 3 godziny. Cena wynajmu, jak pisaliśmy powyżej, uzależniona jest od rodzaju wynajmowanego sprzętu i odległości miejsca realizacji, ale także od warunków pracy. W przypadku zlecenia w warunkach dużego zapylenia czy w trudno dostępnych miejscach, które generują dodatkowe koszty operacyjne, koszt wynajmu może być wyższy.

Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny i przygotowujemy darmową i niezobowiązującą wycenę zarówno kosztów transportu, jak i wynajmu zwyżki, która uwzględnia czynniki lokalizacyjne, czas wynajmu i rodzaj udostępnianego urządzenia.

 

Zwyżka uprawnienia – kto może być operatorem podnośnika koszowego?

 

Uprawnienia na zwyżkę może uzyskać obecnie każda osoba, która skończyła 18 lat, a także nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku operatorskim. Aby stać się operatorem i uzyskać uprawnienia na zwyżkę, należy przejść kurs operatorski składający się z części praktycznej i teoretycznej, a następnie zdać egzamin państwowy składany przed egzaminatorami powołanymi przez lokalną jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego.

Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje uzyskaniem uprawnień na obsługę zwyżek konkretnej grupy wydanych na 5 lat. Uprawnienia wydawane są niezależnie od rodzaju zwyżki, jej marki, typu, udźwigu czy zaimplementowanego napędu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług wynajmu zwyżki w Krakowie. Aby zamówić usługę lub dowiedzieć się więcej na jej temat, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 602-292-252 lub do składania zapytań przez formularz kontaktowy.