Podnośnik koszowy

Kurs na podnośniki koszowe

Podnośniki koszowe – zwane również podestami ruchomymi lub potocznie zwyżkami – to urządzenia dźwignicowe wykorzystywane do podnoszenia osób wraz z narzędziami na stanowiska robocze. Dźwignice tego typu są niezwykle popularne w niemal każdej branży – od budowlanki, branży transportowej, usługowej, reklamowej, aż po szeroko rozumiany sektor lekkiego i ciężkiego przemysłu.

Zdobądź uprawnienia na podnośnik koszowy, zapisując się na kurs na podnośniki koszowe organizowany przez naszą firmę i uzyskaj pewny, stabilny oraz dobrze płatny zawód!

 

Kurs na podnośniki koszowe – uprawnienia

 

Uprawnienia na podesty dzielą się na 5 grup zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Najpopularniejszą grupą uprawnień są uprawnienia operatorskie na podesty ruchome przejezdne, które uprawniają do obsługi podestów ruchomych wolnobieżnych, samojezdnych i przewoźnych.

Sposób obsługi, eksploatacji, napraw, modernizacji oraz konstrukcji podestów ruchomych, a także niezbędnych uprawnień operatorskich regulują dwa rozporządzenia. Są to:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
  • Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

 

Kto może zdobyć uprawnienia na podnośnik koszowy?

 

Kurs na podnośniki koszowe nie jest zarezerwowany wyłącznie dla osób, które mają doświadczenie w obsłudze maszyn i urządzeń transportu bliskiego. Na nasze szkolenie może zapisać się każda osoba, która ukończyła 18. rok życia. Aby podejść do egzaminu wystarczy odpowiedni stan zdrowia, niemniej niewymagane są żadne badania lekarskie.

Po ukończeniu kursu na podnośniki koszowe i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego UDT zyskasz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, które pozwolą Ci na legalną obsługę wszystkich rodzajów podnośników koszowych, niezależnie od ich udźwigu, typu, marki, wysokości podnoszenia czy napędu. Uprawnienia na obsługę podestów ruchomych przejezdnych wydawane są na 5 lat.

 

Przebieg kursu na podnośniki koszowe

 

Kurs na podnośniki koszowe organizowany przez naszych instruktorów dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej nauczysz się aktualnych przepisów dozoru technicznego, przepisów BHP, a także obowiązków operatorskich przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy na stanowisku. Poza tym zdobędziesz informacje z zakresu budowy i zasady działania podnośników koszowych. Część teoretyczna ma formę wykładów, w trakcie których otrzymasz od nas niezbędne materiały dydaktyczne, a także będziesz mógł bezpośrednio dopytać naszych szkoleniowców o interesujące Cię kwestie.

Część praktyczna kursu na podnośniki koszowe opierać się będzie na nauce bezpiecznej, wydajnej i efektywnej obsługi podnośników koszowych wszystkich typów w obrębie wybranej kategorii dźwignic.

Kursy na podnośniki koszowe organizujemy w formule dostosowanej do potrzeb i preferencji naszych kursantów. Możemy zorganizować szkolenie w trybie standardowym oraz przyśpieszonym, a także zaocznie, wieczorowo lub weekendowo. Kursy przeprowadzamy w siedzibie naszej firmy lub na życzenie przedsiębiorstw zamawiających szkolenia bezpośrednio w ich placówkach.

Nie chcesz angażować całości kapitału? Pomożemy Ci w uzyskaniu korzystnego finansowania kursu, rozkładając płatność na raty. W przypadku zamówień większej liczby kursów przez firmy możemy negocjować warunki finansowe oraz sposób płatności za zorganizowane szkolenie. Więcej dowiesz się, kontaktując się z naszymi pracownikami.

 

Zdobądź uprawnienia na podnośnik koszowy i zyskaj pewny zawód

 

Uprawnienia na podnośnik koszowy pozwalają uzyskać dobrze płatną i pewną pracę w niemal każdym regionie naszego kraju. Operatorzy mogą liczyć na coraz atrakcyjniejsze warunki pracy, świetne płace oraz perspektywę dobrze płatnej emigracji zarobkowej za granicą.

Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń przeprowadzonym przez firmę analityczną Sedlak & Sedlak operatorzy podnośników koszowych mogą liczyć na zarobki rzędu od 3000 do 4500 zł brutto, przy czym mediana zarobków oscyluje na poziomie 3640 zł brutto. Na wysokość wynagrodzenia największy wpływ ma staż pracy, wykształcenie, województwo oraz wielkość firmy zatrudniającej operatorów. Poza granicami naszego kraju operatorzy podnośników koszowych mogą zarobić powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Na atrakcyjność tego zawodu wpływ mają także nieustannie poprawiające się warunki pracy oraz bogaty pakiet benefitów płacowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o specyfice kursu na podnośniki koszowe lub chciałbyś zapisać się na najbliższe organizowane przez nas szkolenie? Wyślij swoją aplikację za pośrednictwem formularza rejestracji online znajdującego się na naszej stronie lub skontaktuj się telefonicznie.