mycie okien w wieżowcu

Mycie okien w biurowcach z podnośnika

Większość nowoczesnych biurowców uniemożliwia mycia zewnętrznych części przeszkleń z wewnątrz budynku. Powoduje to, że do kompleksowego umycia okien biurowca konieczne jest zatrudnienie firmy oferującej usługi dźwigowe, której przeszkolona kadra szybko i dokładnie wyczyści smog, kurz i inne zanieczyszczenia nagromadzone na szkle. Zobacz, jak wygląda mycie okien w biurowcach w Krakowie przy użyciu podnośnika.

 

Mycie okien w Krakowie – jak przebiega proces czyszczenia?

 

Okna w mniejszych biurowcach myje się zazwyczaj z podnośnika koszowego, który zapewnia zasięg pracy nawet do 50 metrów. Urządzenie to zapewnia precyzyjne sterowanie platformą roboczą z dołu dźwignicy lub bezpośrednio z poziomu kosza. Pozwala to ekipie technicznej na efektywne dotarcie nawet do 15. piętra budynku, zachowując wysoki poziom precyzji sterowania oraz efektywność pracy. Jednocześnie mycie okien w Krakowie podnośnikiem koszowym jest jedną z najbezpieczniejszych metod pracy.

W przypadku wyższych biurowców oraz gdy użycie podnośnika koszowego jest niemożliwe ze względów przestrzennych do mycia okien w biurowcach w Krakowie i innych dużych miastach w Polsce wynajmuje się alpinistów. Niemniej, podnośnik koszowy gwarantuje o wiele większą manewrowość i mobilność względem podwieszanych platform czy technik linowych, co wpływa na tempo i ergonomię pracy.

Decydując się na usługę mycia okien w biurowcach w Krakowie, należy pamiętać, że najczęściej ustawienie podnośnika koszowego wiąże się ze stworzeniem zagrożenia dla ruchu pieszego i drogowego. Z tego względu konieczne jest zadbanie o zabezpieczenie terenu oraz uzyskanie zgody wydanej przez włodarzy miasta na zajęcie przestrzeni ciągów pieszych.

Gdy brak miejsca uniemożliwia rozstawienie dźwignicy na chodniku, konieczne jest uzyskanie pozwolenia o zajęcie pasa ruchu. Dodatkowo Urząd Miasta może zlecić mycie okien w Krakowie poza godzinami szczytu – zwłaszcza gdy biurowiec zlokalizowany jest w ścisłym centrum.

Do mycia okien w Krakowie używa się zazwyczaj wody demineralizowanej z dodatkiem dedykowanych detergentów. Nie należy stosować agresywnej chemii, która mogłaby zmatowić przeszklenia lub wpłynąć na powierzchnię ram, ościeżnic, parapetów czy systemów osłonowych.

Na wyposażeniu pracowników myjących okna na wysokości znajdują się szczotki, skrobaki, szmatki, gąbki oraz narzędzia w przypadku konieczności rozkręcania stolarki okiennej lub osłon zewnętrznych. Należy pamiętać, że wszelkie akcesoria i narzędzia muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem z platformy roboczej, a pracownik nie może wychylać się poza obrys podnośnika koszowego.

 

Mycie okien w biurowcach w Krakowie a przepisy

 

Podnośniki koszowe wykorzystywane do mycia okien muszą być w pełni sprawne do pracy i dopuszczone do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego. Poza tym dźwignica musi posiadać niezbędne oznaczenia oraz aktualną dokumentację techniczną. Podnośnik może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowanego i certyfikowanego operatora.

 W zakresie dozoru technicznego podnośników koszowych należy wymienić dwie kluczowe regulacje:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. 
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami. 

Poza przepisami DT podczas mycia okien w biurowcach w Krakowie równie istotne jest także zachowanie należytych przepisów BHP dotyczących pracy na wysokości. Operatorzy myjący okna muszą mieć pozwolenie do pracy na wysokości ponad 3 metrów, posiadać niezbędne wyposażenie ochronne – m.in. hełm, sprzęt chroniący, szelki bezpieczeństwa oraz pasy biodrowe.

 

Jak dobiera się podnośnik do mycia okien?

 

Mycie okien w Krakowie w biurowcach oraz innych wysokich budynkach wymaga odpowiedniego dostosowania parametrów i rozwiązań konstrukcyjnych dźwignicy do planowanych robót. Do najważniejszych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas doboru dźwignicy, zalicza się: wysokość roboczą podnośnika, obszar roboczy, maksymalny udźwig kosza oraz jego wymiary.

Najwyższe podnośniki koszowe pozwalają na efektywne mycie okien biurowców na wysokości roboczej do 50 metrów. Oczywiście do niższych budynków należy zastosować dźwignice o odpowiednio mniejszym wysięgniku. Natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz z mniejszym wysięgiem maleje obszar pracy w poziomie, a co za tym idzie, ograniczone zostają możliwości wychylenia kosza na boki. Dlatego do prac, w których ruch maszyny jest ograniczony, warto wybrać podnośniki o większym zasięgu, co ograniczy konieczność przemieszczania pojazdu podczas pracy.

Istotne są także parametry kosza – jego udźwig oraz wymiary. Warunkują one, jak duży ładunek platforma robocza będzie w stanie przetransportować na górę, a także ile miejsca zapewni operatorowi. Do bardziej wymagających prac łączących mycie okien w Krakowie z np. pracami instalatorskimi czy montażowymi, warto wybrać dźwignice o większym udźwigu oraz o koszu o większych wymiarach.